image banner
Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn huyện
Lượt xem: 69
Thực hiện Công văn số 3188/UBND-NC ngày 17/8/2023 của UBND tỉnh Sơn La về việc đôn đốc, triển khai một số nhiệm vụ cải cách hành chính trong thời gian tới. Để tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn huyện trong thời gian tới một cách đồng bộ, hiệu quả, đúng tiến độ, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp

Để tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn huyện trong thời gian tới một cách đồng bộ, hiệu quả, đúng tiến độ, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp, ngày 25/8/2023 Chủ tịch UBND huyện đã ban hành văn bản yêu cầu:

Các phòng, ban, ngành; UBND các xã, thị trấn Tiếp tục đẩy mạnh việc rà soát, tham mưu ban hành các giải pháp cụ thể, thiết thực và tạo đột phá mạnh mẽ để nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ CCHC được UBND tỉnh, các sở, ngành tỉnh, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện giao; triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả và hoàn thành đúng tiến độ các nhiệm vụ đề ra trong kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 của cơ quan, đơn vị, địa phương; tăng cường kiểm tra, giám sát công vụ theo kế hoạch.

- Căn cứ vào kết quả các Chỉ số CCHC, SIPAS, xếp hạng mức độ chính quyền số,... đã được công bố, định kỳ tổ chức rà soát, phân tích đánh giá, xác định rõ điểm mạnh, điểm yếu, nguyên nhân và trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức trong triển khai nhiệm vụ được giao để có giải pháp cải thiện các Chỉ số trong thời gian tới.

- Đổi mới phương thức, cách thức quản lý, làm việc; tăng cường đối thoại, nhất là đối thoại với các doanh nghiệp, người dân; đẩy nhanh tiến độ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp. Tập trung ưu tiên nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh thực hiện rà soát, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật thuộc trách nhiệm, thẩm quyền theo quy định. Thực hiện hiệu quả Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 – 2027”, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền chính sách, pháp luật để nhân dân biết, tham gia thực hiện, đảm bảo tính khả thi và đi vào cuộc sống.

- Thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 15/7/2023 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; Công văn số 452/TTg-KSTT ngày 23 tháng 5 năm 2023, Công văn số 493/TTg-KSTT ngày 01/6/2023, Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 09/7/2023. Tiếp tục rà soát, đề nghị cấp có thẩm quyền đơn giản hóa các TTHC trong nội bộ tại cơ quan, đơn vị, địa phương theo quy định; nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; thường xuyên rà soát, kiến nghị bỏ các TTHC quy định về điều kiện kinh doanh không cần thiết, không khả thi, thiếu cụ thể tại các văn bản luật chuyên ngành; đẩy nhanh ký số trên thiết bị di động. Cơ quan hành chính nhà nước, người có thẩm quyền không được tự ý đặt thêm các quy định làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân. Chủ động thực hiện các nhiệm vụ cải cách TTHC gắn với việc triển khai Đề án 06 và Chương trình chuyển đổi số của huyện theo Nghị quyết số 17-NQ/TU về việc chuyển đổi số tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025
định hướng đến năm 2030.
- Tham mưu triển khai hiệu quả Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 03/6/2023 về tinh giản biên chế, cơ cấu lại theo vị trí việc làm và Nghị định 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ về rà soát, sắp xếp lại số lượng cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn huyện. Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá nghiêm túc, trung thực, khách quan kết quả thực hiện cải cách hành chính; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ, nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xử lý nghiêm các cán bộ, công chức để xẩy ra chậm trễ, gây phiền hà. Kịp thời xử lý, ngăn chặn tình trạng cán bộ, công chức, viên chức đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm trong thực thi công vụ, nhiệm vụ.

Xem chi tiết tại File văn bản đính kèm: Tải vềTin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 341
  • Trong tuần: 3,234

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN PHÙ YÊN

Cơ quan chủ quản: UBND huyện Phù Yên - Giấy phép xuất bản số:      /GP-TTĐT
Địa chỉ: Tiểu khu 4 - Thị trấn Phù Yên - Huyện Phù Yên - Tỉnh Sơn La
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Phan Quý Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện
Điện thoại: 02123.863.322 |  Mail: bbt.phuyen@sonla.gov.vn
Ghi rõ nguồn "https://phuyen.sonla.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này

 Chung nhan Tin Nhiem Mang