image banner
Kế hoạch Kiểm tra tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và công tác cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Phù Yên năm 2024
Lượt xem: 62

Thực hiện Chương trình công tác hàng năm; Kế hoạch công tác cải cách hành chính của UBND huyện năm 2024.

Ngày 20/3/2024 UBND huyện Phù Yên ban hành Kế hoạch kiểm tra tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và công tác cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Phù Yên năm 2024. 

 Kế hoạch nêu rõ mục đích, yêu cầu:

- Về mục đích:

+ Nắm bắt kịp thời thông tin phục vụ cho công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành trong triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm 2024. Kịp thời chấn chỉnh những sai sót (nếu có) trong công tác Chỉ đạo quản lý, điều hành, triển khai thực hiện nhiệm vụ của UBND các xã, thị trấn; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tìm ra nguyên nhân và giải pháp khắc phục. Thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 của địa phương.

+ Nhằm đánh giá chính xác kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính (sau đây viết tắt là CCHC), chỉ ra những mặt còn hạn chế, tồn tại, kịp thời chấn chỉnh, đề xuất biện pháp, giải pháp để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ công tác CCHC những năm tiếp theo.

+ Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ CCHC.

+ Thông qua kiểm tra, kịp thời ghi nhận những kết quả đạt được, biểu dương những cơ quan, đơn vị thực hiện tốt, có đổi mới trong công tác CCHC đem lại hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Đồng thời, chấn chỉnh, phê bình những cơ quan, đơn vị chưa chủ động, chưa tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác CCHC.

- Thu thập thông tin phục vụ cho việc đánh giá, xác định Chỉ số CCHC năm 2024 của các cơ quan, đơn vị. Triển khai toàn diện, đồng bộ, có hiệu quả Chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2021-2030 của Chính phủ; Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh CCHC nhà nước tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch CCHC giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch CCHC năm 2024 của tỉnh; nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh.

- Về yêu cầu:

+ Kiểm tra đúng trọng tâm, trọng điểm, tuân thủ quy định của pháp luật, đảm bảo chất lượng, khách quan, không làm cản trở hoạt động chuyên môn bình thường của cơ quan, tổ chức và cá nhân là đối tượng được kiểm tra.

+ Nội dung kiểm tra bám sát vào các nội dung CCHC của Trung ương và của tỉnh. Hồ sơ kiểm tra phải được lập đầy đủ và lưu trữ theo đúng quy định.

+ Những kiến nghị của Đoàn kiểm tra phải được các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc và có báo cáo kết quả khắc phục. Trong trường hợp cần thiết có thể thực hiện việc phúc tra, tái kiểm tra đối với các cơ quan, đơn vị.

+ Việc kiểm tra công tác CCHC là yêu cầu bắt buộc của các cơ quan hành chính nhà nước. Do vậy, các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra thực hiện nhiệm vụ công tác CCHC tại cơ quan, đơn vị mình.

+ Kết hợp kiểm tra theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất (không thông báo lịch).

- Theo đó kế hoạch cũng chỉ rõ nội dung, thời gian và phương pháp kiểm tra

a) Kiểm tra tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

+ Kiểm tra công tác triển khai Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội của địa phương năm 2024; giải quyết những vướng mắc, khó khăn của địa phương;

+ Tình hình triển khai thực hiện các đề án, dự án, chính sách, chủ trương tại địa phương, đặc biệt là việc chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới; Chất lượng quản lý đầu tư và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản; chất lượng công trình; Chương trình quốc gia về xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn, phòng chống dịch bệnh, giáo dục - đào tạo, văn hóa - thông tin, dân số - kế hoạch hóa gia đình; thực hành tiết kiệm chống lãng phí; phòng chống tội phạm…

+ Kiểm tra kết quả thực hiện chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách năm 2023; việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; quyết toán ngân sách năm 2023.

b) Kiểm tra tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính

- Việc thực hiện Kế hoạch công tác CCHC năm của các cơ quan, đơn vị, trong đó tập trung vào các nội dung:

+ Sự tích cực, chủ động, nghiêm túc trong công tác chỉ đạo, điều hành về CCHC.

+ Việc thực hiện các quy định về công tác chỉ đạo, điều hành và 06 nhiệm vụ trọng tâm của CCHC, cụ thể: cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số.

+ Việc thực hiện Kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao Chỉ số CCHC (PARINDEX), Chỉ số Hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS)… của UBND huyện, của các cơ quan, đơn vị.

 - Các nội dung có liên quan đến công tác CCHC.

Xem chi tiết tại file đính kèm hoặc tải về tại đâyTải về

Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN PHÙ YÊN

Cơ quan chủ quản: UBND huyện Phù Yên - Giấy phép xuất bản số:      /GP-TTĐT
Địa chỉ: Tiểu khu 4 - Thị trấn Phù Yên - Huyện Phù Yên - Tỉnh Sơn La
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Phan Quý Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện
Điện thoại: 02123.863.322 |  Mail: bbt.phuyen@sonla.gov.vn
Ghi rõ nguồn "https://phuyen.sonla.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này

 Chung nhan Tin Nhiem Mang