image banner
Khắc phục tồn tại, hạn chế và giải pháp nâng cao chỉ số điểm PAPI năm 2023
Lượt xem: 92
anh tin bai

Thực hiện Công văn số 1744/STC-QLNS ngày 18/5/2023 của Sở Tài chính tỉnh Sơn La về việc khắc phục tồn tại, hạn chế và giải pháp nâng cao “chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công” là công cụ phản ánh tiếng nói của người dân về mức độ hoạt động điều hành, quản lý Nhà nước, thực thi chính sách và cung ứng dịch vụ công của chính quyền các cấp (gọi tắt là PAPI).

Căn cứ kết quả đánh giá năm 2022 cho thấy việc thực hiện công khai thu, chi ngân sách và công khai các khoản đóng góp tự nguyện cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn, qua đánh giá về chỉ số hiệu quả Quản trị và hành chính công (PAPI) tỉnh Sơn La năm 2022 cho thấy có sự vào cuộc quyết liệt, có hiệu quả của các xã phường, thị trấn và được ghi nhận tăng điểm đối với chỉ số công khai thu, chi ngân sách năm 2021 đạt 1.24 điểm, năm 2022 đạt 1.31 điểm thành phần.

Tuy nhiên, việc công khai thu chi ngân sách và các khoản đóng góp tự nguyện còn tồn tại, hạn chế nhất là thời gian, nội dung công khai chưa rõ ràng. Qua khảo sát lấy ý kiến của cộng đồng dân cư có một số nội dung người dân chưa nắm bắt đầy đủ dẫn đến điểm số đạt thấp, giảm điểm.

Để khắc phục tồn tại và phấn đấu giữ vững, tăng điểm chỉ số đã đạt được đồng thời phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu tài chính ngân sách năm 2023. Căn cứ nội dung Công văn số 1744/STC-QLNS ngày 18/5/2023 của Sở Tài chính đã đánh giá thực trạng và giải giáp để nâng cao chỉ số. Uỷ ban nhân dân huyện đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị dự toán cấp huyện, UBND các xã, thị trấn quan tâm, chỉ đạo nâng cao chỉ số hiệu quả Quản trị và hành chính công PAPI huyện Phù Yên, góp phần vào chỉ số tỉnh Sơn La năm 2023 như sau:

Thứ nhất: Phát huy kết quả đạt được năm 2022 giữ vững và phấn đấu tăng điểm chỉ số điểm thành phần công khai thu, chi ngân sách.

Thứ hai: Thủ trưởng các đơn vị dự toán, UBND các xã, thị trấn tiếp tục phát huy kết quả đạt được năm 2022 giữ vững và phấn đấu tăng điểm chỉ số điểm thành phần "Công khai thu, chi ngân sách cấp xã, phường thị trấn trên địa bàn" theo hướng dẫn 2 tại Công văn số 3571/STC-QLNS của Sở Tài chính ngày 27/9/2022 rà soát, đánh giá công tác tổ chức công khai Tài chính Ngân sách cấp xã, thị trấn.

Thứ ba: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tăng cường công tác hướng dẫn, hỗ trợ cấp xã, thị trấn, các đơn vị dự toán thực hiện nội dung công khai ngân Tài chính ngân sách đồng thời thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá, giám sát, ghi nhận kết quả thực hiện của các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị. Khi phát hiện có vi phạm kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định.

Thứ Tư: Định kỳ hàng quý, 06 tháng, năm phòng Tài chính - Kế hoạch tổng hợp kết quả thực hiện của UBND các xã, thị trấn, các đơn vị dự toán gửi về Sở Tài chính, báo cáo theo quy định.

- Cải thiện, khắc phục công tác công khai các khoản huy động đóng góp theo nguyên tắc tự nguyện đóng góp.

Thứ nhất:  UBND các xã, thị trấn thực hiện công khai đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn về các khoản huy động đóng góp từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân gồm: các khoản huy động đóng góp theo quy định của pháp luật, các khoản huy động đóng góp theo nguyên tắc tự nguyện để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng do Hội dồng nhân dân xã quyết định đưa vào ngân sách xã quản lý theo quy định tại Điều 9 khoản 1 điểm e Thông tư số 344/2016-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về Quy định quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn.

Thứ hai: Tăng cường công khai các khoản huy động đóng góp từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn qua các phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết tại trụ sở UBND các xã, thị trấn. Khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và các công cụ mạng xã hội, ứng dụng thông minh được cơ quan nhà nước cấp phép sử dụng để đăng tải, cung cấp thông tin về minh bạch Tài chính ngân sách.

Thứ ba: Định kỳ thực hiện công tác đăng tải, công bố, công khai các khoản huy động đóng góp từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên các phương tiện thông tin đại chúng và Cổng/ Trang Thông tin điện tử của các xã, thị trấn (nếu có).

Thứ tư: Tổ chức tuyên truyền lấy ý kiến của nhân dân trong quá trình thiết kế để xây mới/tu sửa công trình công cộng ở xã, thị trấn có sử dụng các khoản huy động đóng góp được Hội đồng nhân dân xã quyết định đưa vào ngân sách xã quản lý. - Phát huy hiệu quả quản lý, giám sát tại cộng đồng thông qua hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân hoặc Ban giám sát đầu tư cộng đồng giám sát việc xây mới/tu sửa công trình.

Thứ năm: UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm việc ghi chép vào sổ sách các khoản huy động đóng góp đồng thời thực hiện công khai minh bạch theo quy định tại Thông tư số 344/2016-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về Quy định quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn.

Thứ sáu: UBND các xã, thị trấn chỉ đạo các bản, tiểu khu thực hiện công khai các khoản thu có nguồn gốc từ các hoạt động đóng góp tự nguyện của người dân và các tổ chức, cá nhân đồng thời thông báo công khai kết quả sử dụng và thực hiện các khoản đóng góp trên hệ thống truyền thanh, nhà văn hóa bản, tiểu khu để người dân nắm bắt, kiểm tra, giám sát.

Thứ bảy: Hàng tháng báo cáo kết quả tình hình thực hiện công khai các khoản đóng góp của các xã, phường, thị trấn báo cáo công khai số tiền đã huy động, các nội dung đã huy động và kết quả sử dụng nguồn huy động về UBND huyện (qua phòng Tài chính – Kế hoạch tổng hợp). Thời gian trước 25 hàng tháng - Định kỳ hàng tháng Phòng Tài chính Kế hoạch tổng hợp kết quả thực hiện công khai các khoản đóng góp báo cáo UBND huyện đồng thời gửi Sở Tài chính (qua phòng Quản lý Ngân sách) để kiểm chứng.

- Trường hợp UBND các xã, thị trấn không chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các nội dung theo hướng dẫn về công khai thu, chi ngân sách và các khoản đóng góp cấp ngân sách xã, thị trấn là nguyên nhân để giảm điểm số PAPI của tỉnh. Phòng Tài chính – Kế hoạch phối hợp với Phòng Nội vụ tổng hợp kết quả tình hình thực hiện công khai của các đơn vị đồng thời báo cáo UBND huyện xem xét xử lý trách nhiệm của người đứng đầu theo quy định.

Tải về

Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN PHÙ YÊN

Cơ quan chủ quản: UBND huyện Phù Yên - Giấy phép xuất bản số:      /GP-TTĐT
Địa chỉ: Tiểu khu 4 - Thị trấn Phù Yên - Huyện Phù Yên - Tỉnh Sơn La
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Phan Quý Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện
Điện thoại: 02123.863.322 |  Mail: bbt.phuyen@sonla.gov.vn
Ghi rõ nguồn "https://phuyen.sonla.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này

 Chung nhan Tin Nhiem Mang