image banner
Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện các quy định về tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong trao đổi văn bản điện tử trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành tại các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Phù Yên năm 2022.
Lượt xem: 115

Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện các quy định về tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong trao đổi văn bản điện tử trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành tại các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Phù Yên năm 2022.

Căn cứ Quyết định số 113/QĐ-UBND ngày 08 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Phù Yên về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước huyện Phù Yên năm 2022.

Thực hiện Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 28/02/2022 của UBND huyện Phù Yên về việc khắc phục những tồn tại, hạn chế; triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) trên địa bàn huyện Phù Yên, UBND huyện ban hành Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện các quy định về tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong trao đổi văn bản điện tử trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành tại các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Phù Yên năm 2022 như sau:

- Nhằm đánh giá việc thực hiện các quy định về tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong trao đổi văn bản điện tử trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành, chỉ ra những mặt còn hạn chế, tồn tại, kịp thời chấn chỉnh, đề xuất biện pháp, giải pháp để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

- Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các quy định về tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong trao đổi văn bản điện tử trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành.

- Thông qua kiểm tra kịp thời ghi nhận những kết quả đạt được, biểu dương những cơ quan, đơn vị thực hiện tốt, có đổi mới trong việc thực hiện các quy định về tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong trao đổi văn bản điện tử trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành, đem lại hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Đồng thời, chấn chỉnh, phê bình những cơ quan, đơn vị chưa chủ động, chưa tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ đã đề ra.

+ Kế hoạch yêu cầu như sau:

- Kiểm tra đúng trọng tâm, trọng điểm, tuân thủ quy định của pháp luật, đảm bảo chất lượng, khách quan, không làm cản trở hoạt động chuyên môn bình thường của cơ quan, tổ chức và cá nhân là đối tượng được kiểm tra.

- Nội dung kiểm tra bám sát thực tế và các nội dung CCHC của tỉnh, của huyện. Hồ sơ kiểm tra phải được lập đầy đủ và lưu trữ theo đúng quy định.

- Những kiến nghị của Đoàn kiểm tra phải được các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc và có báo cáo kết quả khắc phục. Trong trường hợp cần thiết có thể thực hiện việc phúc tra, tái kiểm tra đối với các cơ quan, đơn vị.

- Việc kiểm tra việc thực hiện các quy định về tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong trao đổi văn bản điện tử trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành là yêu cầu bắt buộc của các cơ quan hành chính nhà nước. Do vậy, các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra thực hiện nhiệm vụ công tác CCHC tại cơ quan, đơn vị mình.

- Kết hợp kiểm tra theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất (không thông báo lịch).

+ Đối tượng kiểm tra

- Các phòng, ban, ngành thuộc huyện;

- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã;

- UBND các xã, thị trấn.

+ Nội dung kiểm tra

- Việc thực hiện các quy định về tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính; Việc sử dụng phần mềm Một cửa, phần mềm Báo cáo của Văn phòng Chính phủ và Công khai niêm yết thủ tục hành chính, công khai kết quả xử lý hồ sơ; Số hoá hồ sơ thủ tục hành chính.

- Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong trao đổi văn bản điện tử trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành.

- Các nội dung điểm thấp hoặc không có điểm trong Chỉ số CCHC của các cơ quan, đơn vị.

xem chi tiết tại file đính kèm: --->


Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN PHÙ YÊN

Cơ quan chủ quản: UBND huyện Phù Yên - Giấy phép xuất bản số:      /GP-TTĐT
Địa chỉ: Tiểu khu 4 - Thị trấn Phù Yên - Huyện Phù Yên - Tỉnh Sơn La
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Phan Quý Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện
Điện thoại: 02123.863.322 |  Mail: bbt.phuyen@sonla.gov.vn
Ghi rõ nguồn "https://phuyen.sonla.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này

 Chung nhan Tin Nhiem Mang