image banner
Hướng dẫn tự đánh giá chỉ số CCHC năm 2022 tại UBND các xã, thị trấn
Lượt xem: 130

Thực hiện Quyết định số 1550/QĐ-UBND ngày 07/9/2022 của UBND huyện Phù Yên ban hành Quy định về tiêu chí đánh giá chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của UBND các xã, thị trấn, UBND huyện hướng dẫn UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện việc tự đánh giá, chấm điểm chỉ số CCHC năm 2022, cụ thể như sau:

1. Về tự đánh giá, chấm điểm các tiêu chí (TC), tiêu chí thành phần (TCTP)

- Căn cứ vào kết quả CCHC thực tế đạt được, UBND các xã, thị trấn tiến hành tự đánh giá, chấm điểm cho từng TC, TCTP trên cơ sở xem xét, đối chiếu với các tiêu chuẩn hoặc yêu cầu và cách chấm điểm tương ứng với từng TC, TCTP nêu tại Phụ lục 1 (kèm theo).

- Khi các tiêu chuẩn đánh giá quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật nêu tại Phụ lục được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng một văn bản khác thì được áp dụng theo quy định tại các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

- Kết quả tự đánh giá, chấm điểu TC, TCTP Chỉ số CCHC phải do người đứng đầu  cơ quan, đơn vị phê duyệt gồm các nội dung sau:

+ Bảng tổng hợp kết quả tự đánh giá, chấm điểm TC, TCTP Chỉ số CCHC của đơn vị theo mẫu (Phụ lục 2 kèm theo).

+ Giải trình các nội dung tự đánh giá, chấm điểm đối với các TC, TCTP không có tài liệu kiểm chứng hoặc tài liệu kiểm chứng không có đầy đủ thông tin kiểm chứng theo yêu cầu.

+ Những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị (nếu có).

2. Về tài liệu kiểm chứng

- Việc tự đánh giá, chấm điểm của cơ quan, đơn vị phải kèm theo các tài liệu kiểm chứng (như: báo cáo, kế hoạch, thông báo, quyết định,...) được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành để xác định mức độ tin cậy của việc tự đánh giá, chấm điểm cho từng TC, TCTP.

- Ngoài việc cung cấp các tài liệu kiểm chứng được liệt kê tại Phụ lục 1, UBND các xã, thị trấn có thể bổ sung các tài liệu kiểm chứng khác (nếu có) đủ độ tin cậy để chứng minh kết quả tự đánh giá, chấm điểm các TC, TCTP.

- Đối với các TC, TCTP không có tài liệu kiểm chứng hoặc tài liệu kiểm chứng không có đầy đủ thông tin kiểm chứng theo yêu cầu, UBND các xã, thị trấn giải trình rõ về cách đánh giá, tính điểm và chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin giải trình.

- Các file điện tử của tài liệu kiểm chứng đính kèm trên phần mềm phải là bản chụp của văn bản giấy dưới dạng ảnh (định dạng pdf) hoặc văn bản điện tử có chữ ký số theo quy định.

3. Về nhập dữ liệu kết quả tự đánh giá, chấm điểm vào phần mềm

Trên cơ sở báo cáo đã phê duyệt, UBND các xã, thị trấn tiến hành nhập dữ liệu kết quả tự đánh giá, chấm điểm và các tài liệu kiểm chứng, nội dung giải trình vào Phần mềm quản lý chấm điểm Chỉ số CCHC. Đến thời điểm đánh giá, Phòng Nội vụ sẽ hướng dẫn các cơ quan, đơn vị đăng nhập và sử dụng Phần mềm.

File văn bản đính kèm:

Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 362
  • Trong tuần: 3,255

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN PHÙ YÊN

Cơ quan chủ quản: UBND huyện Phù Yên - Giấy phép xuất bản số:      /GP-TTĐT
Địa chỉ: Tiểu khu 4 - Thị trấn Phù Yên - Huyện Phù Yên - Tỉnh Sơn La
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Phan Quý Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện
Điện thoại: 02123.863.322 |  Mail: bbt.phuyen@sonla.gov.vn
Ghi rõ nguồn "https://phuyen.sonla.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này

 Chung nhan Tin Nhiem Mang