image banner
Phù Yên: công khai bán đấu giá tài sản Quyền sử dụng đất 81 thửa đất ở tại các khu đất Khu đô thị 02/9 mở rộng; Khu đô thị Đống Đa, huyện Phù Yên (Đợt 2 năm 2022)
Lượt xem: 165

Để đảm bảo thông tin rộng rãi đến các cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu về đất ở trên địa bàn huyện Phù Yên được biết và tham gia đấu giá quyền sử dụng đất, UBND huyện Phù Yên công khai bán đấu giá quyền sử dụng đất 81 thửa đất ở tại các khu đất: Khu đô thị 02/9 mở rộng; Khu đô thị Đống Đa, huyện Phù Yên (Đợt 2 năm 2022) với các nội dung như sau:

I. NỘI DUNG THÔNG BÁO

1. Đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá

- Tên đơn vị: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phù Yên.

- Địa chỉ: Tiểu khu 4, thị trấn Phù Yên, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La.

- Số điện thoại: 02123.865.699.       

2. Đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá

- Tên đơn vị: Công ty đấu giá Hợp danh Đông Á

- Địa chỉ: B36, ngõ 74, Nguyễn Thị Định, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội..

- Số điện thoại: 024.62544211.

3. Tên tài sản, số lượng, giá khởi điểm của tài sản đấu giá

- Tổng số 81 thửa đất  ở tại các khu đất: Khu đô thị 02/9 mở rộng; Khu đô thị Đống Đa, huyện Phù Yên (Các thửa đất còn lại).

- Tổng diện tích các thửa đất đấu giá: 11.440,5 m2

- Tổng giá khởi điểm của 81 thửa đất là 128.333.839.000  đồng (Số tiền bằng chữ: Một trăm hai mươi tám tỷ ba trăm ba mươi ba triệu tám trăm ba mươi chín nghìn đồng).

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị

- Hình thức giao đất: Giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

- Thời hạn sử dụng các thửa đất: Lâu dài.

4. Diện tích, giá khởi điểm của tài sản, tiền đặt trước, tiền bán hồ sơ cho người tham gia đấu giá

Số TT

Thửa đất

Diện tích thửa đất (m2)

Giá khởi điểm (đồng/thửa)

Tiền đặt trước

(đồng)

Ghi chú

 

I

Khu đô thị 02-9 mở rộng, thị trấn Phù Yên, huyện Phù Yên

3.372,3

27.405.014.000

 

Lô LK5

Vị trí 1,2,3 Các đường nhánh tiếp giáp với công viên 2/9

 

1

LK5-120

202

1.544.256.000

200,000,000

 

2

LK5-121

210,7

1.579.776.000

200,000,000

3

LK5-122

191

1.484.928.000

200,000,000

4

LK5-123

172,2

1.377.408.000

200,000,000

5

LK5-124

159,3

1.303.104.000

200,000,000

6

LK5-125

146,7

1.231.296.000

200,000,000

7

LK5-129

122,4

1.089.792.000

200,000,000

8

LK5-130

123,6

1.097.472.000

200,000,000

9

LK5-136

148,5

1.240.896.000

200,000,000

10

LK5-137

168,1

1.353.792.000

200,000,000

 

Lô LK14

Vị trí 1,2 Các đường nhánh tiếp giáp với công viên 2/9

 

11

LK14-141

172

1.367.560.000

200,000,000

 

12

LK14-142

171,3

1.363.549.000

200,000,000

13

LK14-143

170,7

1.360.111.000

200,000,000

14

LK14-144

168,4

1.346.932.000

200,000,000

15

LK14-145

166,3

1.334.899.000

200,000,000

16

LK14-146

159,5

1.295.935.000

200,000,000

17

LK14-147

154,6

1.267.858.000

200,000,000

18

LK14-148

149,4

1.238.062.000

200,000,000

19

LK14-149

143,9

1.206.547.000

200,000,000

20

LK14-150

137,6

1.170.448.000

200,000,000

21

LK14-151

134,1

1.150.393.000

200,000,000

II

Khu đô thị Đống Đa, thị trấn Phù Yên, huyện Phù Yên

8.068,2

100.928.825.000

 

 

Lô BT1

VT1- Đường nhánh khu đô thị Đống Đa(đường có mặt rộng 13,5)

 

1

BT1-1

254,8

2.675.400.000

350,000,000

Đường quy hoạch 13,5 m

2

BT1-2

299,7

3.146.850.000

400,000,000

3

BT1-3

249

2.614.500.000

350,000,000

4

BT1-4

222

2.331.000.000

350,000,000

5

BT1-5

237,7

2.495.850.000

350,000,000

6

BT1-6

206,6

2.169.300.000

350,000,000

 

VT1-Đường nhánh khu đô thị Đống Đa (đường có mặt rộng 16,5)

7

BT1-7

303,9

3.494.850.000

400,000,000

Đường quy hoạch 16,5 m và 13,5m

8

BT1-8

315

3.465.000.000

400,000,000

Đường quy hoạch 16,5 m

9

BT1-9

315,6

3.471.600.000

400,000,000

10

BT1-10

316,5

3.481.500.000

400,000,000

11

BT1-11

337,1

3.708.100.000

400,000,000

 

Lô BT2

VT1- Đường nhánh khu đô thị Đống Đa(đường có mặt rộng 13,5)

 

12

BT2-3

252,3

2.384.235.000

350,000,000

 

 

Lô LK1

VT1,2- Đường nhánh khu đô thị Đống Đa(đường có mặt rộng 13,5)

 

13

LK1-3

109,2

960.232.000

140,000,000

Đường quy hoạch 13,5 m

14

LK1-4

108

953.680.000

140,000,000

15

LK1-5

106,7

946.582.000

140,000,000

16

LK1-6

105,5

940.030.000

140,000,000

17

LK1-7

104,2

932.932.000

140,000,000

18

LK1-8

123,2

1.109.472.000

200,000,000

19

LK1-9

119,7

1.088.178.000

200,000,000

20

LK1-10

96,9

881.790.000

140,000,000

21

LK1-11

112,8

1.026.480.000

200,000,000

22

LK1-12

109

991.900.000

140,000,000

23

LK1-13

93

846.300.000

140,000,000

24

LK1-14

103,4

928.200.000

140,000,000

25

LK1-15

121,3

1.049.230.000

200,000,000

26

LK1-16

124,3

1.042.678.000

200,000,000

27

LK1-17

127,2

1.058.512.000

200,000,000

28

LK1-18

120,4

1.021.384.000

200,000,000

29

LK1-19

106,9

947.674.000

140,000,000

30

LK1-20

107,1

948.766.000

140,000,000

31

LK1-21

108,5

956.410.000

140,000,000

 

Lô LK3

VT1- Đường nhánh khu đô thị Đống Đa(đường có mặt rộng 13,5)

 

32

LK3-2

87,6

814.680.000

140,000,000

Đường quy hoạch 13,5 m

33

LK3-3

87,6

814.680.000

140,000,000

34

LK3-4

97,4

905.820.000

140,000,000

35

LK3-5

87,7

815.610.000

140,000,000

36

LK3-6

87,7

815.610.000

140,000,000

37

LK3-7

87,8

816.540.000

140,000,000

38

LK3-8

87,8

816.540.000

140,000,000

39

LK3-9

87,9

817.470.000

140,000,000

40

LK3-10

87,9

817.470.000

140,000,000

41

LK3-14

87,3

811.890.000

140,000,000

 

42

LK3-15

87,3

811.890.000

140,000,000

43

LK3-16

87,3

811.890.000

140,000,000

44

LK3-17

87,3

811.890.000

140,000,000

45

LK3-18

87,3

811.890.000

140,000,000

46

LK3-21

87,3

811.890.000

140,000,000

 

Lô LK1

VT1- Đường từ Quốc Lộ 37 đi công viên 2/9 mở rộng (đường có mặt rộng 16,5 m)

 

47

LK1-23

87,1

2.221.050.000

350,000,000

Đường Quốc Lộ 37

48

LK1-24

85

2.167.500.000

350,000,000

49

LK1-25

96,8

2.468.400.000

350,000,000

 

Lô LK2

VT1- Đường từ Quốc Lộ 37 đi công viên 2/9 mở rộng (đường có mặt rộng 16,5 m)

 

50

LK2-10

175,8

5.186.100.000

850,000,000

Đường QL 37 và QH 13,5 m

51

LK2-11

88,1

2.246.550.000

350,000,000

Đường Quốc Lộ 37

52

LK2-12

88

2.244.000.000

350,000,000

53

LK2-13

88

2.244.000.000

350,000,000

54

LK2-14

88

2.244.000.000

350,000,000

55

LK2-15

87,9

2.241.450.000

350,000,000

56

LK2-16

87,9

2.241.450.000

350,000,000

57

LK2-17

94,9

2.419.950.000

350,000,000

 

Lô LK4

VT1 Đường từ Quốc Lộ 37 đi công viên 2/9 mở rộng (đường có mặt rộng 16,5 m)

 

58

LK4-25

86,6

2.208.300.000

350,000,000

 

59

LK4-26

86,7

2.210.850.000

350,000,000

60

LK4-27

86,7

2.210.850.000

350,000,000

* Lưu ý: Giá khởi điểm của từng thửa đất không bao gồm thuế, phí, lệ phí trước bạ, khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa theo quy định của pháp luật. Ngoài tiền sử dụng đất phải nộp người trúng đấu giá có trách nhiệm  nộp các khoản thuế, phí, lệ phí trước bạ… liên quan đến việc đăng ký quyền sử dụng đất và tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa theo quy định của pháp luật)

5. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp 01 vòng cho từng thửa đất đưa ra đấu giá tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên theo đơn vị đồng/thửa.

6. Bán và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, tham khảo hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

6.1. Bán và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: từ 8h00’ ngày 02/11/2022 đến 17h00’ ngày 18/11/2022 (trong giờ hành chính) tại:

+ Tại trụ sở Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Phù Yên. Địa chỉ: Tiểu khu 4, thị trấn Phù Yên, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La.

+ Tại Công ty đấu giá hợp danh Đông Á. Địa chỉ: B36 ngõ 74 Nguyễn Thị Định, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

* Lưu ý: Hồ sơ đăng ký của người tham gia đấu giá khi nộp phải đầy đủ các loại giấy tờ, chứng từ theo quy định của Phương án đấu giá đã được UBND huyện Phù Yên phê duyệt và Quy chế đấu giá của Công ty đấu giá hợp danh Đông Á ban hành.

Hồ sơ đăng ký đấu giá gửi bằng hình thức thư đảm bảo phải được Công ty đấu giá hợp danh Đông Á nhận trước 17h00’ ngày 18/11/2022. Các trường hợp hồ sơ chuyển tới sau 17h00’ ngày 18/11/2022 sẽ không được tiếp nhận.

6.2. Tham khảo hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

Khách hàng tham khảo thông tin hồ sơ đấu giá tại:

- Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản – Bộ Tư pháp: https://dgts.moj.gov.vn/

- Cổng thông tin điện tử UBND huyện Phù Yên: http://www.phuyen.sonla.gov.vn

- Trang thông tin điện tử Công ty đấu giá hợp danh Đông Á: http://www.daugiadonga.vn

6.3. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Hộ gia đình, cá nhân tham gia đấu giá quyền sử dụng đất thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất ở theo quy định tại khoản 1, Điều 55 của Luật Đất đai 2013, không thuộc các trường hợp cấm tham gia đấu giá theo quy định của Luật đấu giá tài sản năm 2016 và mua, nộp hồ sơ, tiền đặt trước đến Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Á theo đúng thời gian quy định.

7. Thời gian, phương thức nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá:

Người đăng ký tham gia đấu giá phải nộp khoản tiền đặt trước tham dự đấu giá theo quy định.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: ngày 18/11/2022, 21/11/20022 đến trước 17h00’ ngày 22/11/2022 (trong giờ hành chính).

- Phương thức nộp tiền đặt trước: Nộp tiền tại ngân hàng hoặc Chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của Tổ chức đấu giá theo một trong hai tài khoản sau:

Tài khoản 1:

+ Chủ tài khoản: CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG Á

+ Số tài khoản: 3 1111 666 88888 tại Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB Bank) – Chi nhánh Bà Triệu - Tên hiển thị: DONG A AUCTION

Tài khoản 2:

+ Chủ tài khoản: CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG Á

+ Số tài khoản: 9676 56666 tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VP Bank) – Chi nhánh Đông Đô - Tên hiển thị: DONG A AUCTION

 Nội dung chuyển khoản: “Tên khách hàng” nộp tiền đặt trước …. (số lượng) thửa, thị trấn Phù Yên, Phù Yên, Sơn La.

*Lưu ý: Thời gian nộp tiền đặt trước căn cứ vào thông tin số dư tài khoản hiển thị trên hệ thống ngân hàng của Công ty đấu giá hợp danh Đông Á tính đến 17h00’ ngày 22/11/2022.

8. Thời gian, địa điểm xem xét thực địa khu đất đấu giá:

- Đối với người đăng ký tham gia đấu giá đã xác định được vị trí khu đất đấu giá, có thể trực tiếp đến xem xét thực địa khu đất.

- Đối với người đăng ký tham gia đấu giá chưa xác định được vị trí khu đất đấu giá: Liên hệ với Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Á để xem hồ sơ thực địa trong 02 ngày 14/11/2022 và ngày 15/11/2022 trong giờ hành chính.

- Địa điểm xem thực địa: Khu đô thị 02-9 mở rộng và Khu đô thị Đống Đa, thị trấn Phù Yên, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La.

9. Thời gian, địa điểm xét điều kiện tham gia đấu giá:

- Thời gian: 17h00’ Ngày 22/11/2022

- Địa điểm: Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Phù Yên. (Địa chỉ: Tiểu khu 4, thị trấn Phù Yên, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La)

10. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

- Thời gian tổ chức đấu giá: 8h30’ ngày 23/11/2022 (Thứ Tư)

- Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Hội trường Chi cục thuế khu vực huyện Phù Yên – Bắc Yên. Địa chỉ: thị trấn Phù Yên, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La.

 Mọi chi tiết, xin liên hệ:

(1)  Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phù Yên (Địa chỉ: Tiểu khu 4, thị trấn Phù Yên, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La; ĐT: 02123 865 699 / 0988858231).

 (2) Công ty đấu giá hợp danh Đông Á. (- Địa chỉ: B36, ngõ 74, Nguyễn Thị Định, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Số điện thoại: 035.203.9797.

Ủy ban nhân dân huyện Phù Yên trân trọng thông báo đến các đối tượng khách hàng, các cơ quan, đơn vị được biết, tham khảo và tham gia đấu giá theo quy định.

File văn bản đính kèm:

Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN PHÙ YÊN

Cơ quan chủ quản: UBND huyện Phù Yên - Giấy phép xuất bản số:      /GP-TTĐT
Địa chỉ: Tiểu khu 4 - Thị trấn Phù Yên - Huyện Phù Yên - Tỉnh Sơn La
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Phan Quý Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện
Điện thoại: 02123.863.322 |  Mail: bbt.phuyen@sonla.gov.vn
Ghi rõ nguồn "https://phuyen.sonla.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này

 Chung nhan Tin Nhiem Mang