image banner
Tuyển chọn đơn vị chủ trì liên kết Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất sử dụng vốn Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025 (lần 2)
Lượt xem: 52

Căn cứ Kế hoạch số 167/KH-UBND ngày 26/6/2023 của UBND tỉnh Sơn La về việc thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất trong thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Sơn La;

Căn cứ Quyết định số 1264/QĐ-UBND ngày 31/7/2023 của UBND huyện Phù Yên phê duyệt danh mục định hướng dự án hỗ trợ phát triển sản xuất sử dụng vốn Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện Phù Yên.

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phù Yên đăng tải thông báo tuyển chọn đơn vị chủ trì liên kết dự án hỗ trợ phát triển sản xuất sử dụng vốn Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025 (lần 2), cụ thể như sau:

1. Về danh mục dự án: Danh mục dự án thông báo tuyển chọn chi tiết tại phụ lục kèm theo thông báo.

2. Hồ sơ đăng ký tuyển chọn bao gồm

- Đơn đề nghị phê duyệt Dự án của chủ trì liên kết theo Mẫu số 04;

- Thuyết minh Dự án liên kết theo Mẫu số 05 hoặc kế hoạch đề nghị hỗ trợ liên kết theo Mẫu số 06;

- Bản thỏa thuận cử đơn vị chủ trì liên kết theo Mẫu số 08 đối với trường hợp các doanh nghiệp, hợp tác xã ký hợp đồng liên kết với nhau;

- Bản sao các chứng nhận hoặc bản cam kết về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh và bảo vệ môi trường; hoặc cam kết bảo đảm các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh và bảo vệ môi trường theo Mẫu số 07;

- Bản sao chụp các giấy tờ có liên quan: hợp đồng liên kết sản xuất; giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã; báo giá vật tư; danh sách hộ tham gia;

- Hồ sơ năng lực gồm: Đơn đăng ký theo Mẫu số 01; Giấy phép kinh doanh; Nguồn lực tài chính theo Mẫu số 03 kèm theo Báo cáo tài chính năm gần nhất đối với tổ chức đăng ký hoạt động từ một năm trở lên; Các giấy tờ khác; Hợp đồng mua bán đã thực hiện trước đây; Danh sách nhân sự dự kiến triển khai thực hiện dự án theo Mẫu số 02; Hợp đồng lao động nhân sự dự kiến; Giấy bảo lãnh của ngân hàng thương mại.

2. Thời gian nộp, số lượng hồ sơ

- Thời gian đăng tải thông báo: 10 ngày, bắt đầu từ ngày 20/4/2024.

- Thời gian nhận hồ sơ đăng ký:

+ Thời điểm bắt đầu nhận hồ sơ: 13 giờ 30 phút ngày 20/4/2024;

+ Thời điểm kết thúc nhận hồ sơ: Trước 17 giờ 30 phút ngày 30/4/2024.

- Số lượng hồ sơ đăng ký tuyển chọn: 01 bản gốc (chữ ký trực tiếp, đóng dấu), 10 bản sao và file hồ sơ.

3. Đơn vị tiếp nhận hồ sơ

- Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Phù Yên.

- Địa chỉ: Tầng 4, trụ sở UBND huyện Phù Yên, tiểu khu 4 thị trấn Phù Yên, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La.

- Điện thoại: 0212.3863.328

- Email: pnnptnt.phuyen@sonla.gov.vn

4. Đăng tải thông tin: Nội dung thông báo được đăng tải trên cổng thông tin điện tử huyện Phù Yên tại địa chỉ: https://phuyen.sonla.gov.vn)

Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Phù Yên trân trọng thông báo đến các Doanh nghiệp, Hợp tác xã nắm và tham gia làm đơn vị chủ trì liên kết

Tải về

Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN PHÙ YÊN

Cơ quan chủ quản: UBND huyện Phù Yên - Giấy phép xuất bản số:      /GP-TTĐT
Địa chỉ: Tiểu khu 4 - Thị trấn Phù Yên - Huyện Phù Yên - Tỉnh Sơn La
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Phan Quý Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện
Điện thoại: 02123.863.322 |  Mail: bbt.phuyen@sonla.gov.vn
Ghi rõ nguồn "https://phuyen.sonla.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này

 Chung nhan Tin Nhiem Mang