image banner
Thômng báo Công khai bán đấu giá tài sản: Quyền sử dụng 50 thửa đất ở tại Khu đô thị 02-9 mở rộng và Khu đô thị Đống Đa, thị trấn Phù Yên, huyện Phù Yên (lần 3) năm 2023
Lượt xem: 151

Căn cứ Quyết định số 2147/QĐ-UBND ngày 13/11/2023 của UBND huyện Phù Yên về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất đối với 50 thửa đất, diện tích 7.500,4 m2 tại Khu đô thị 02-9 mở rộng và Khu đô thị Đống Đa thị trấn Phù Yên, huyện Phù Yên để đấu giá lần 3 năm 2023;

 Căn cứ Thông báo số 563/TB-UBND ngày 20/11/2023 của UBND huyện Phù Yên về việc thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản theo thông báo số 561/TB-UBND ngày 14/11/2023 của UBND huyện Phù Yên;

Ngày 21/11/2023, Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú (Địa chỉ Công ty: Tầng 5 – Toà nhà Silver Wings, số 137 Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, thành phố Hà Nội) ban hành Thông báo số 994/2023/TB- ĐGNAP về việc đấu giá quyền sử dụng đất đối với 50 thửa đất tại Khu đô thị 02-9 mở rộng và Khu đô thị Đống Đa thị trấn Phù Yên, huyện Phù Yên (lần 3) năm 2023.

 Để đảm bảo thông tin rộng rãi đến các cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu về đất trên địa bàn huyện Phù Yên được biết và tham gia đấu giá quyền sử dụng đất, UBND huyện Phù Yên thông báo công khai bán đấu giá quyền sử dụng đất 50 thửa đất tại Khu đô thị 02-9 mở rộng và khu đô thị Đống Đa, thị trấn Phù Yên, huyện Phù Yên (Lần 3) năm 2023 với các nội dung sau:

1. Đơn vị tổ chức thực hiện việc bán đấu giá
- Tên đơn vị: Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Phù Yên
- Địa chỉ: Tiểu khu 4, thị trấn Phù Yên, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La.
- Số điện thoại: 02123.865.699
2. Đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá
- Tên đơn vị: Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú.
- Địa chỉ trụ sở chính Công ty: Tầng 5 – Toà nhà Silver Wings, số 137 Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.
- Số điện thoại: 0824.413.789
3. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:
- Thời gian: Vào hồi 8h30’ ngày 11/12/2023 (Thứ hai).
- Địa điểm: Hội trường Chi cục Thuế khu vực Bắc Yên - Phù Yên (Địa chỉ: Thị trấn Phù Yên, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La).
4. Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm của tài sản đấu giá
4.1. Thông tin chung
-
Tên tài sản: Quyền sử dụng 50 thửa đất tại khu đô thị 02-9 mở rộng và khu đô thị Đống Đa, thị trấn Phù Yên, huyện Phù Yên (lần 3) năm 2023.
- Tổng diện tích các thửa đất đấu giá:
7.500,4 m2
- Tổng giá khởi điểm của 50 thửa đất là 87.649.450.400 đồng (Tám mươi bảy tỷ sáu trăm bốn mươi chín triệu bốn trăm năm mươi nghìn bốn trăm đồng).

Cụ thể: Xem chi tiết tại file văn bản đính kèm phía dưới

Tải về

 

* Lưu ý:
- Giá khởi điểm của từng thửa đất không bao gồm thuế, phí, lệ phí trước bạ, khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa theo quy định của pháp luật. Ngoài tiền sử dụng đất phải nộp người trúng đấu giá có trách nhiệm nộp các khoản thuế, phí, lệ phí trước bạ… khác (nếu có) liên quan đến việc đăng ký quyền sử dụng đất và tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa theo quy định của pháp luật;
- Tiền đặt trước của người tham gia đấu giá không có tiền lãi; Tiền hồ sơ không được hoàn trả lại.
- Đối với 01 thửa đất, một (01) hộ gia đình chỉ được một (01) cá nhân tham gia đấu giá (Một hộ gia đình hoặc 01 cá nhân có thể đăng ký tham gia đấu giá đối với nhiều thửa đất khác nhau).
5. Đối tượng và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
- Đối tượng được đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 điều 55 Luật Đất đai 2013, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 điều 38 Luật đấu giá tài sản 2016.
- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá phải mua hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, nộp khoản tiền đặt trước (
số lượng hồ sơ và tiền đặt trước tương ứng với số lượng, vị trí thửa đất đăng ký đấu giá), nộp phiếu trả giá theo đúng quy định.
6. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:
- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp một vòng.
- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.
- Cách thức tổ chức đấu giá: Đấu giá theo từng thửa đất đăng ký, giá trả theo đơn giá thửa đất.
- Bước giá: Không.
- Trình tự đấu giá: Thực hiện theo quy định Điều 42 Luật Đấu giá tài sản 2016.
7. Thời gian, địa điểm kiểm tra thực địa:
- Đối với người đăng ký tham gia đấu giá đã xác định được vị trí khu đất đấu giá, có thể trực tiếp đến xem tài sản.
- Đối với người đăng ký tham gia đấu giá chưa xác định được vị trí khu đất đấu giá: Liên hệ với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phù Yên để được xếp lịch hẹn đi xem tài sản và giấy tờ liên quan đến tài sản từ ngày
24/11/2023 đến ngày 08/12/2023 (trong giờ hành chính).
8. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đấu giá (trong giờ hành chính):
- Thời gian: Từ 8h00’ ngày 24/11/2023 đến 17h00’ ngày 08/12/2023.
- Địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ:
+ Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Phù Yên. Địa chỉ: Tiểu khu 4, thị trấn Phù Yên, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La;
+ Tại số nhà 470, đường Trần Đăng Ninh, tổ 3, phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
- Tham khảo thông tin tại:
+ Cổng thông tin điện tử Quốc gia về đấu giá tài sản: https://dgts.moj.gov.vn/;
+ Cổng thông tin điện tử UBND huyện Phù Yên:
https://phuyen.sonla.gov.vn/.
+ Trang Website của tổ chức đấu giá tài sản: http://daugiaanphu.com.vn/.
Lưu ý: Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gửi qua hình thức thư đảm bảo phải được gửi đến Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Phù Yên; Số nhà 470, đường Trần Đăng Ninh, tổ 3, phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La trước 17h00’
ngày 08/12/2023. Các trường hợp hồ sơ chuyển tới sau 17h00’ ngày 08/12/2023, Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú sẽ không tiếp nhận hồ sơ đăng ký của người nộp hồ sơ và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với các hồ sơ này.
9. Thời gian nộp tiền đặt trước:
- Thời gian nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: Từ 8h00’ ngày 06/12/2023 đến 17h00’ ngày 08/12/2023. Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước bằng hình thức nộp tiền hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú theo chỉ dẫn sau:
+ Tên chủ tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú.
+ Số tài khoản: 2233838383 tại Ngân hàng Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank).
+ Nội dung: Họ tên người đăng ký tham gia đấu giá (số CMND/CCCD…, nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá Quyền sử dụng đất thửa đất số…… tại khu….… huyện Phù Yên”.
Lưu ý: Thời gian nộp tiền đặt trước căn cứ thông tin số dư tài khoản hiển thị trên hệ thống ngân hàng của Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú tính đến 17 giờ 00 phút ngày 08/12/2023.
- Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:
(1) - Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú, địa chỉ: Tầng 5 – Tòa nhà Silver Wings, Số 137 Nguyễn Văn Cừ, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội. Điện thoại: 0824.413.789.
(2) Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phù Yên, địa chỉ: Tiểu khu 4, thị trấn Phù Yên, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La. Điện thoại: 02123.865.699/0988858231.

Xem chi tiết tại file văn bản đính kèmTải về

 

Tải về

Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN PHÙ YÊN

Cơ quan chủ quản: UBND huyện Phù Yên - Giấy phép xuất bản số:      /GP-TTĐT
Địa chỉ: Tiểu khu 4 - Thị trấn Phù Yên - Huyện Phù Yên - Tỉnh Sơn La
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Phan Quý Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện
Điện thoại: 02123.863.322 |  Mail: bbt.phuyen@sonla.gov.vn
Ghi rõ nguồn "https://phuyen.sonla.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này

 Chung nhan Tin Nhiem Mang