image banner
THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH VÀ THAY THẾ Thông báo số: 22/TB-ĐGTB ngày 16/8/2023 V/v mời tham gia đấu giá Quyền sử dụng 58 thửa đất tại khu đô thị 02-9 mở rộng và khu đô thị Đống Đa, thị trấn Phù Yên, huyện Phù Yên (đợt 2) năm 2023
Lượt xem: 121

Công ty Đấu giá hợp danh Tây Bắc - Việt Nam ban hành thông báo điều chỉnh và thay thế Thông báo số 22/TB-ĐGTB ngày 16/8/2023 về việc mời tham gia đấu giá Quyền sử dụng 58 thửa đất tại khu đô thị 02-9 mở rộng và khu đô thị Đống Đa, thị trấn Phù Yên, huyện Phù Yên (đợt 2) năm 2023 với các nội dung như sau:

1. Tổ chức thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất:

- Đơn vị có tài sản đấu giá: Ủy ban nhân dân huyện Phù Yên (Địa chỉ: Tiểu khu 4, thị trấn Phù Yên, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La).

- Đơn vị được giao xử lý việc đấu giá quyền sử dụng đất: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phù Yên (Địa chỉ: Tiểu khu 4, thị trấn Phù Yên, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La).

- Đơn vị thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất: Công ty Đấu giá hợp danh Tây Bắc - Việt Nam (Địa chỉ: Số 470, đường Trần Đăng Ninh, tổ 3, phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La).

2. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào hồi 8h30’ ngày 18/9/2023 (Thứ hai) tại Hội trường Chi cục Thuế khu vực huyện Phù Yên. Địa chỉ: Thị trấn Phù Yên, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La.

3. Thông tin chung về tài sản đấu giátiền đặt trước, tiền mua hồ sơ.

Tên tài sảnQuyền sử dụng 58 thửa đất tại khu đô thị 02-9 mở rộng và khu đô thị Đống Đa, thị trấn Phù Yên, huyện Phù Yên (đợt 2) năm 2023 có tổng diện tích 8,422m2, tổng giá khởi điểm: 101.842.560.400 đồng (Số tiền bằng chữ:Một trăm linh một tỷ tám trăm bốn mươi hai triệu năm trăm sáu mươi nghìn bốn trăm đồng), cụ thể: (Xem chi tiết tại file văn bản đính kèm phía dưới)

- Hiện trạng đất: Khu đất đấu giá đã được Nhà nước thực hiện đầu tư đồng bộ và hoàn thành các hạng mục hạ tầng kỹ thuật như: Đường giao thông, hệ thống điện, hệ thống thoát nước, bồn hoa, cây xanh, hồ điều hòa. Hệ thống điện sinh hoạt và nước sinh hoạt sau khi trúng đấu giá người trúng đấu giá liên hệ với Điện lực khu vực Phù Yên - Bắc Yên và Công ty cấp nước Sơn La – Chi nhánh Phù Yên để ký hợp đồng cung cấp theo quy định.

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị.

- Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá.

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

- Nơi có tài sản: Thị trấn Phù Yên, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La.

4. Đối tượng và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Đối tượng được đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất (quy định tại khoản 1 Điều 55 Luật Đất đai năm 2013, trừ các trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016) trong và ngoài tỉnh có nhu cầu tham gia đấu giá và có đủ năng lực hành vi dân sự; đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc tự nguyện nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, tiền đặt trước, tuân thủ Quy chế cuộc đấu giá và phải chấp nhận giá khởi điểm theo quy định.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá phải mua, nộp hồ sơ tại Công ty Đấu giá hợp danh Tây Bắc – Việt Nam hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phù Yên, hồ sơ đầy đủ khi nộp gồm có:

(1) Đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản có đóng dấu đỏ của Công ty Đấu

(2) Bản photocopy Chứng từ mua hồ sơ tham gia đấu giá;

(3) Bản photocopy (có bản chính đối chiếu) Chứng từ chuyển tiền đặt trước (trong thời hạn nộp tiền đặt trước);

(4) Nộp 02 bản sao y hoặc bản photocopy (mang bản chính để đối chiếu) CMND/Căn cước.

* Lưu ý:

- Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá nếu thiếu một trong những giấy tờ trên sẽ không hợp lệ và mỗi loại giấy tờ chỉ được ghi bằng 01 loại mực, không được ghi bằng mực đỏ và tẩy xóa, trường hợp viết sai phải mua bộ hồ sơ khác;

- Người tham gia đấu giá phải ghi đầy đủ các thông tin, ghi rõ thửa/lô đất, khu đất và các thông tin có liên quan bên trong hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá; hồ sơ tham gia đấu giá đã nộp coi như cam kết thông tin kê khai trong hồ sơ là đúng sự thật; các giấy tờ do người tham gia cung cấp có giá trị pháp lý và còn hiệu lực theo quy định của pháp luật;

- Hồ sơ tham gia đấu giá được coi là đủ điều kiện khi người tham gia đấu giá đã nộp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và nộp tiền đặt trước trong thời gian quy định.

- Trường hợp hộ gia đình, cá nhân không đến đăng ký tham gia đấu giá hoặc đã đăng ký tham gia đấu giá nhưng không đến tham gia cuộc đấu giá thì có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình đến đăng ký hoặc tham gia cuộc đấu giá (văn bản ủy quyền phải được chứng thực theo quy định của pháp luật về chứng thực) và nộp 01 bản sao CMND của người được ủy quyền;

- Người có đủ điều kiện tham gia đấu giá không được nhận uỷ quyền của cá nhân, hộ gia đình khác khi tham gia đấu giá cùng một thửa đất đấu giá.

5. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

- Bước giá:

+ 20.000.000 đồng/vòng đối với các thửa đất có giá khởi điểm từ 1.000.000.000 đồng trở lên.

+ 10.000.000 đồng/vòng đối với các thửa đất có giá khởi điểm dưới 1.000.000.000 đồng.

- Cách thức tổ chức đấu giá: Đăng ký đấu giá theo từng thửa đất.

- Trình tự đấu giá: Thực hiện theo quy định Điều 42 Luật Đấu giá tài sản 2016.

6. Thời gian, địa điểm kiểm tra thực địa: Người tham gia đấu giá liên hệ với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phù Yên để được xếp lịch hẹn đi xem thực địa từ ngày 23/8/2023 đến 17h00’ ngày 31/8/2023 (trong giờ hành chính). Đề nghị người tham gia đấu giá liên hệ với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phù Yên để được xem giấy tờ, thông tin về tài sản.

7. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đấu giá: Từ 08h00’ ngày 21/8/2023 đến 17h00’ ngày 15/9/2023 (trong giờ hành chính), tại Công ty Đấu giá hợp danh Tây Bắc - Việt Nam hoặc tại Trung tâm Pháttriển quỹ đất huyện Phù Yên.

- Hình thức tiếp nhận/nộp hồ sơ đấu giá: Người tham gia đấu giá nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá cho tổ chức đấu giá (Công ty Đấu giá hợp danh Tây Bắc - Việt Nam) qua 02 hình thức:

+ Nộp hồ sơ trực tiếp tại: Công ty Đấu giá hợp danh Tây Bắc - Việt Nam hoặc tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phù Yên.

+ Nộp bằng hình thức gửi thư đảm bảo đến địa chỉ: Công ty Đấu giá hợp danh Tây Bắc - Việt Nam.

Lưu ý: Gửi đến Công ty Đấu giá hợp danh Tây Bắc - Việt Nam trước thời điểm 17h00’ ngày 15/9/2023. Các trường hợp hồ sơ chuyển tới sau thời hạn này, Công ty Đấu giá hợp danh Tây Bắc - Việt Nam sẽ không tiếp nhận hồ sơ đăng ký của khách hàng và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với các hồ sơ này.

Tham khảo thông tin tại:

+ Cổng thông tin điện tử Quốc gia về đấu giá tài sản: https://dgts.moj.gov.vn/.

+ Trang thông tin điện tử huyện Phù Yên: https://phuyen.sonla.gov.vn/.

+ Trang thông tin của Công ty: https://daugiataybac.com/.

8. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 13/9/2023 đến 17h00’ ngày 15/9/2023, khách hàng nộp tiền đặt trước bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh Tây Bắc - Việt Nam cụ thể:

+ Tên tài khoản: “Công ty Đấu giá hợp danh Tây Bắc - Việt Nam”

+ Số tài khoản: 4111 0000 367870 mở tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Sơn La.

+ Nội dung: “Nguyễn Văn A tham gia thửa số .... khu ...........”.

Lưu ý: Thời gian nộp tiền đặt trước căn cứ thông tin số dư tài khoản hiển thị trên hệ thống ngân hàng của Công ty Đấu giá hợp danh Tây Bắc - Việt Nam tính đến 17h00’ ngày 15/9/2023.

- Người tham gia đấu giá nhiều thửa đất thì phải nộp số tiền đặt trước tương ứng với số lượng thửa đất đã đăng ký và có thể nộp tiền đặt trước một lần (trong một giấy nộp tiền) nhưng phải ghi rõ thông tin các thửa đất đăng ký tham gia.

- Việc chứng minh Người tham gia đấu giá đã nộp khoản tiền đặt trước được thực hiện như sau: Người tham gia đấu giá nộp Giấy nộp tiền hoặc chụp lại giao dịch cho Công ty bằng hình thức nộp trực tiếp hoặc gửi vào gmail: daugiataybac.sl@gmail.com, Zalo (nếu có kết bạn).

- Trong tất cả các trường hợp tiền đặt trước không tính tiền lãi. Phí chuyển trả tiền đặt trước do người tham gia đấu giá chi trả.

Trường hợp bất khả kháng có sự thay đổi về thời gian, địa điểm mở cuộc đấu giá, Công ty sẽ thông báo tới người đủ điều kiện tham gia đấu giá qua một trong các hình thức: Email hoặc điện thoại khách hàng đã cung cấp trên đơn đăng ký đấu giá.

Kính mời cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá

- Thông tin chi tiết xin liên hệ:

+ Công ty Đấu giá hợp danh Tây Bắc - Việt Nam, địa chỉ: Số 470 đường Trần Đăng Ninh, tổ 3, phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Điện thoại: 02123.855.855/ 0824.413.789.

+ Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phù Yên, địa chỉ: Tiểu khu 4, thị trấn Phù Yên, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La. Điện thoại: 02123.865.699./.

Xem chi tiết tại File văn bản đính kèm: Tải về


Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN PHÙ YÊN

Cơ quan chủ quản: UBND huyện Phù Yên - Giấy phép xuất bản số:      /GP-TTĐT
Địa chỉ: Tiểu khu 4 - Thị trấn Phù Yên - Huyện Phù Yên - Tỉnh Sơn La
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Phan Quý Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện
Điện thoại: 02123.863.322 |  Mail: bbt.phuyen@sonla.gov.vn
Ghi rõ nguồn "https://phuyen.sonla.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này

 Chung nhan Tin Nhiem Mang