image banner
Tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 của huyện Phù Yên
Lượt xem: 78

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022;

Căn cứ Nghị quyết số 35/2023/NQ-UBTVQH15 ngày 12/7/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính; Nghị định số 66/2023/NĐ-CP ngày 24/8/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính; Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở;

Căn cứ Công văn số 1303/UBND-NC ngày 29/3/2024 của UBND tỉnh về việc cho ý kiến và chỉ đạo tổ chức lấy ý kiến cử tri đối với Đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoạn 20232025 của các huyện Sông Mã, Thuận Châu, Phù Yên. UBND huyện Phù Yên báo cáo kết quả lấy ý kiến cử tri về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn huyện như sau:

I. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI
1. Công tác tuyên truyền, vận động cử tri trên địa bàn có liên quan đến việc xây dựng Đề án

 UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 27/3/2024 về việc tuyên truyền, vận động lấy ý kiến cử tri trong việc thực hiện Đề án “Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 của huyện Phù Yên”.

Tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy thành lập 05 tổ công tác phối hợp với các xã, thị trấn xuống từng bản, tiểu khu để tổ chức Hội nghị tuyên truyền và chỉ đạo việc lấy ý kiến cử tri về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 của huyện Phù Yên. Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và Khối dân vận huyện ủy thành lập các Tổ công tác dự, tổ chức Hội nghị tuyên truyền, nắm bắt tình hình tư tưởng nhân dân trong việc thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của huyện Phù Yên.

Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn, các bản, tiểu khu tổ chức hội nghị tuyên truyền và treo băng zôn có nội dung tuyên truyền tại trụ sở UBND xã, thị trấn và tại các điểm tổ chức bỏ phiếu lấy ý kiến cử tri về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 của huyện Phù Yên. Thường xuyên thông báo trên loa phóng thanh của bản, tiểu khu về ngày lấy ý kiến và địa điểm lấy ý kiến để cử tri nắm được. Ban hành Công văn số 482/UBND-NV ngày 03/4/2024 về việc đăng tải tài liệu lấy ý kiến cử tri trên cổng thông tin điện tử cấp huyện, cấp xã.

2. Quá trình chuẩn bị, tổ chức thực hiện việc lấy ý kiến cử tri trên địa bàn 

Trên cơ sở nhất trí của UBND tỉnh về việc tổ chức lấy ý kiến cử tri tại Công văn số 1303/UBND-NC ngày 29/3/2024, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 119/KH-UBND ngày 29/3/2024 về việc tổ chức lấy ý kiến cử tri và trình kỳ họp HĐND các cấp đối với Đề án “Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 của huyện Phù Yên”. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Tổ chức lấy ý kiến cử tri đối với Đề án “Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 của huyện Phù Yên” cho các đồng chí Tổ công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy theo Quyết định số 2635-QĐ/HU của huyện uỷ Phù Yên; các đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBMTTQVN của 04 xã Quang Huy, Huy Bắc, Huy Hạ, Suối Tọ và thị trấn Phù Yên; các Tổ lấy ý kiến cử tri tại các bản, tiểu khu thuộc 04 xã Quang Huy, Huy Bắc, Huy Hạ, Suối Tọ và thị trấn Phù Yên.

Chỉ đạo UBND cấp xã chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ cho việc lấy ý kiến cử tri: địa điểm lấy ý kiến, cơ sở vật chất phục vụ việc bỏ phiếu lấy ý kiến; tổ chức hội nghị quán triệt việc bỏ phiếu, hướng dẫn cách ghi phiếu, ký tên, ngày tổ chức bỏ phiếu, ....

Giao phòng Nội vụ huyện in, phát băng zôn tuyên truyền, maket ngày bỏ phiếu, phiếu lấy ý kiến cử tri cho các xã, thị trấn. Ngày 21/4/2024, Thị trấn và 04 xã : Quang Huy, Huy Bắc, Huy Hạ, Suối Tọ tổ chức lấy ý kiến cử tri về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 của huyện Phù Yên.

KẾT QUẢ LẤY Ý KIẾN CỬ TRI: 
1. Nhập, điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên (4,11 km2) và quy mô dân số 3.531 người của xã Huy Bắc; một phần diện tích tự nhiên (9,05 km2) và quy mô dân số 7.716 người của xã Quang Huy và một phần diện tích tự nhiên (0,63 km2) và quy mô dân số 99 người của xã Huy Hạ vào thị trấn Phù Yên. Thị trấn Phù Yên sau sắp xếp đặt tên là thị trấn Quang Huy: 

- Ý kiến của cử tri xã Huy Bắc:

+ 01 cử tri bản Nà Phái 1: Không nhất trí với tên Thị trấn Quang Huy, đề nghị giữ nguyên tên Thị trấn Phù Yên vì quen gọi từ lâu.
+ 15 cử tri bản Kim Tân: Đề nghị giữ nguyên tên Thị Trấn Phù Yên.
+ 02 cử tri bản Tọ Thượng 2: Sau khi sáp nhập cần đảm bảo quyền lợi cho nhân dân về điều chỉnh giấy tờ liên quan.
+ 01 cử tri bản Nà Phái 2: Đề nghị có phương án Thị trấn khác, nông thôn khác.
* Ý kiến của cử tri xã Quang Huy: 01 ý kiến ở bản Tường Quang: Đề nghị lấy tên thị trấn là thị trấn Phù Hoa.

 2. Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên 21,73 km2 và quy mô dân số 2.828 người còn lại của xã Huy Bắc vào xã Huy Hạ; Giải thể xã Huy Bắc. 

- Ý kiến của cử tri: Không có ý kiến.

3. Về nhập toàn bộ diện tích tự nhiên 36,56 km2 và quy mô dân số 1.447 người còn lại của xã Quang Huy vào xã Suối Tọ; Giải thể xã Quang Huy

- Ý kiến của cử tri: Không có ý kiến.

Xem chi tiết tại file đinh kèm hoặc tải về tại đây: Tải về


Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN PHÙ YÊN

Cơ quan chủ quản: UBND huyện Phù Yên - Giấy phép xuất bản số:      /GP-TTĐT
Địa chỉ: Tiểu khu 4 - Thị trấn Phù Yên - Huyện Phù Yên - Tỉnh Sơn La
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Phan Quý Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện
Điện thoại: 02123.863.322 |  Mail: bbt.phuyen@sonla.gov.vn
Ghi rõ nguồn "https://phuyen.sonla.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này

 Chung nhan Tin Nhiem Mang