image banner
Hướng dẫn tuyên truyền Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 3 Quốc Hội khóa XV
Lượt xem: 132

Thực hiện kế hoạch số: 247/KH-UBND ngày 25/8/2022 của UBND huyện Phù Yên về việc tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp lần thứ ba Quốc Hội khóa XV; Công văn số 1045/STP-PBGDPL ngày 25/10/2022 của Sở Tư pháp hướng dẫn khai thác các văn bản Luật được thông qua tại kỳ họp lần thứ ba Quốc Hội khóa XV bao gồm: Luật Cảnh sát cơ động; Luật Thi đua, khen thưởng; Luật Điện ảnh; Luật Kinh doanh Bảo hiểm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ. 

Phòng Tư pháp huyện vừa ban hành văn bản về tuyên truyền, phổ biến các Luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 3. Nội dung tuyên truyền có ý nghĩa của việc ban hành các Luật để cơ quan, tổ chức, cá nhân hiểu và thống nhất thực hiện. Giới thiệu những nội dung quan trọng của các Luật được thông qua tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV gắn với việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan;Đưa tin, bài phản ánh kết quả tuyên truyền, phổ biến, triển khai thi hành các Luật được thông qua tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV tại địa phương và trên địa bàn huyện. 

Việc triển khai thực hiện tốt các nội dung Kế hoạch của UBND tỉnh sẽ góp phần tăng cường vai trò Lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu các phòng, ban, ngành, tổ chức đoàn thể huyện và UBND các xã, thị trấn trong việc tổ chức triển khai và thi hành tốt các văn bản Luật mới ban hành thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý nhà nước của các ngành, địa phương; phát huy tinh thần trách nhiệm, gương mẫu chấp hành pháp luật của các bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sỹ lực lượng vũ trang trong thực thi công vụ, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân, góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tài liệu đính kèm: 

TÀI LIỆU GIỚI THIỆU LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM NĂM 2022

Luật Kinh doanh bảo hiểm đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủnghĩa Việt Nam khoá XV, Kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 16/6/2022, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2023.


 

TÀI LIỆU GIỚI THIỆU LUẬT ĐIỆN ẢNH NĂM 2022

Luật Điện ảnh năm 2022 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 15/6/2022. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2023.

 

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN LUẬT THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM 2022

Ngày 15/6/2022, tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV đã thông qua Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024. Luật Thi đua, khen thưởng số 15/2003/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 47/2005/QH11, Luật số 32/2009/QH12 và Luật số 39/2013/QH13 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN LUẬT CẢNH SÁT CƠ ĐỘNG NĂM 2022

Ngày 14 tháng 6 năm 2022, tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV đã thông qua Luật Cảnh sát cơ động  năm 2022. Luật này có hiệu lực 01/01/2023.

 

 

GIỚI THIỆU LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ NĂM 2022

Ngày 16/6/2022, tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ. Luật này gồm 4 Điều, có hiệu lực thi hành từ 01/01/2023, trừ trường hợp quy định về bảo hộ nhãn hiệu là dấu hiệu âm thanh có hiệu lực thi hành từ ngày 14 tháng 01 năm 2022 và quy định về bảo hộ dữ liệu thử nghiệm dùng cho nông hóa phẩm có hiệu lực thi hành từ ngày 14 tháng 01 năm 2024.


Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN PHÙ YÊN

Cơ quan chủ quản: UBND huyện Phù Yên - Giấy phép xuất bản số:      /GP-TTĐT
Địa chỉ: Tiểu khu 4 - Thị trấn Phù Yên - Huyện Phù Yên - Tỉnh Sơn La
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Phan Quý Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện
Điện thoại: 02123.863.322 |  Mail: bbt.phuyen@sonla.gov.vn
Ghi rõ nguồn "https://phuyen.sonla.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này

 Chung nhan Tin Nhiem Mang