image banner
Hướng dẫn công tác tuyên truyền tháng 12
Lượt xem: 191

Căn cứ chỉ đạo, định hướng tháng 12/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid- 19 về những nội tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng,

Thực hiện Công văn số 1669/STTTT-TTBCXBBC ngày 06/12/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sơn La về việc hướng dẫn tuyên truyền tháng 12/2022. Cụ thể như sau:

- Tuyên truyền các vấn đề, sự kiện quan trọng, nổi bật trong tháng 12/2022: Tháng hành động phòng chống HIV/AIDS; Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; Ngày Nhân quyền thế giới (10/12); Ngày toàn quốc kháng chiến (19/12); Ngày Thành lập quân đội nhân dân Việt Nam; Ngày Quốc phòng toàn dân (22/12); Ngày Dân số Việt Nam (26/12); ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Sơn La (26/12)...

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về phòng, chống dịch Covid 19 trong tình hình mới. Tăng cường truyền tải thông tin khoa học về vắc xin và lợi ích của tiêm chủng vắc xin, nhất là đối với trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi để cha mẹ, phụ huynh học sinh và mọi người dân hiểu và tích cực tham gia tiêm vắc xin phòng chống dịch COVID-19 theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế, nhất là tiêm chủng cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi. Thông báo, công khai tiến độ tiêm vắc xin trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân theo dõi, giám sát; khuyến cáo, hướng dẫn người dân chủ động tham gia các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

- Đẩy mạnh tuyên truyền các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ Điện tử, chuyển đổi số tỉnh Sơn La, Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 31/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025, định hướng năm 2030; Kế hoạch 251/KH-UBND ngày 01/11/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai Nghị quyết số 17; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hành chính; tuyên truyền, hướng dẫn nâng cao, nhận thức cho người dân, doanh nghiệp về những lợi ích khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính; đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

- Tuyên truyền các nội dung của Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử đến nhân dân. Thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về thuế, nghĩa vụ kê khai nộp thuế, các loại thuế phải thực hiện kê khai trong hoạt động kinh doanh trên nền tảng số, kinh doanh thương mại điện tử. Tuyên truyền lợi ích của việc sử dụng Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đổi Giấy phép lái xe trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia đến nhân dân.

- Tiếp tục tuyên truyền về học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập, hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam, các sự kiện hưởng ứng, tôn vinh khuyến học, khuyến tài; Chỉ thị số 20/QĐ-TTg ngày 01/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh đổi mới hoạt động của thư viện trong xây dựng phát triển kỹ năng đọc, tiếp cận và xử lý thông tin cho thiếu nhi; tuyên truyền về các hoạt động của diễn đàn Trẻ em tỉnh Sơn La; tích cực tuyên truyền về vấn đề đảm bảo an toàn trên môi trường mạng cho trẻ em.

- Tuyên truyền về phòng, chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khoẻ tâm thần, các yếu tố nguy cơ gây bệnh, phòng, chống tác hại thuốc lá, rượu, bia. Tăng cường truyền thông phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết để người dân tự giác thực hiện các biện pháp phòng bệnh cho cá nhân và cộng đồng.

- Tuyên truyền phổ biến Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng; Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 13- CT/TW; Luật Lâm nghiệp năm 2017; Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2022­2023; tiếp tục tuyên truyền về bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu; giảm thiểu rác thải nhựa, rác thải sinh hoạt...

- Tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị quyết số 44/2022/NQ-HĐND ngày 08/11/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức hỗ trợ một phần từ ngân sách nhà nước cho từng nội dung công việc cụ thể thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025; tuyên truyền về phát triển chăn nuôi đại gia súc tại các xã khu vực III và bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh, các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, dự án cơ cấu lại ngành chăn nuôi; mở các chuyên trang, chuyên mục phổ biến những mô hình mới, cách làm hay, hiệu quả, các gương điển hình tiên tiến trong phát triển chăn nuôi đại gia súc gắn với giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới.

- Tuyên truyền Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới và Kế hoạch triển khai thực hiện của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết tại các huyện, thành phố, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; xây dựng các chuyên mục, chuyên đề về doanh nghiệp, HTX; kịp thời phản ánh thông tin đa dạng, chính xác, kịp thời về các hoạt động của doanh nghiệp, doanh nhân, HTX; biểu dương những doanh nghiệp, doanh nhân, các mô hình HTX điển hình, tiên tiến, có sáng kiến mới, cách làm hay trong sản xuất kinh doanh; đồng thời phản ánh những doanh nghiệp, HTX vi phạm pháp luật; phê phán các hành vi gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực trong giải quyết công việc cho nhà đầu tư, doanh nghiệp.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, quy định về dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ; kịp thời phản ánh các đợt kiểm tra của các lực lượng chức năng trong xử lý “xe dù, bến cóc”, “xe trá hình tuyến cố định”...; tuyên truyền phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến cá độ bóng đá; bảo đảm an ninh, trật tự; tuyên truyền công tác nhân quyền; tuyên truyền phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

- Phổ biến, quán triệt Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 12- CT/TW ngày 05/01/2022 của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; tiếp tục thực hiện nghiêm các nội dung theo Kế hoạch số 253/KH-UBND ngày 13/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/01/2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

File văn bản đính kèm:

 

 

Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN PHÙ YÊN

Cơ quan chủ quản: UBND huyện Phù Yên - Giấy phép xuất bản số:      /GP-TTĐT
Địa chỉ: Tiểu khu 4 - Thị trấn Phù Yên - Huyện Phù Yên - Tỉnh Sơn La
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Phan Quý Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện
Điện thoại: 02123.863.322 |  Mail: bbt.phuyen@sonla.gov.vn
Ghi rõ nguồn "https://phuyen.sonla.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này

 Chung nhan Tin Nhiem Mang