image banner
ĐỀ Cương tuyên truyền Kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng huyện Phù Yên (18/10/1952 - 18/10/2022)
Lượt xem: 131

Thực hiện Kế hoạch số 129-KH/HU ngày 24/5/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy vê tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 70 nãm Ngày Giải phóng huyện Phù Yên (18/10/1952-18/10/2022), Ban Tuyên giáo Huyện ủy ban hành hướng dẫn tuyên truyền như sau:

Mục đích: Thông qua công tác tuyên truyền giúp cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc và lực lượng vũ trang trong huyện hiểu rõ hom về lịch sử 70 nãm Giải phóng huyện Phù Yên (18/10/1952-18/10/2022), đồng thời khơi dậy truyền thống yêu nước, yêu quê hương, ý chí tự lực tự cường, niềm tự hào dân tộc; khẳng định quyết tâm đi theo con đường xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, sự đồng thuận xã hội đối với những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Khẳng định những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang huyện đạt được trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng quê hương theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 70 năm qua.

- Yêu cầu: Công tác tuyên truyền, kỷ niệm cần tiến hành bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực, hiệu quả, tránh lãng phí, phô trương, hình thức; lồng ghép với việc tuyên truyền triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

- Một số nội dung tuyên truyền cụ thể như sau:

- Tuyên truyền sự kiện giải phóng huyện Phù Yên vào ngày 18/10/1952 dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Trung ương Đảng, Khu ủy Tây Bắc, Tỉnh ủy Sơn La, Huyện ủy Phù Yên, từ đây nhân dân Phù Yên bước vào giai đoạn mới, khắc phục hậu quả chiến tranh, tái thiết quê hương, tiếp tục đóng góp phục vụ kháng chiến.

- Những thành tựu của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang huyện đạt được trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xâỵ dựng huyện theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 70 năm qua (1952-2022), nhất là kết quả đóng góp của quân dân Phù Yên đối với thành công của Chiến dịch Tây Bắc 1952, Chien dịch Điện Biên Phủ 1953-1954, chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử 1975 góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; nhấn mạnh những thành tựu to lớn của huyện trong công tác di dân tái định cư vùng lòng hồ thủy điện Hòa Bình, thành quả CỊuan trọng và toàn diện trong hơn 35 năm xây dựng quê hương theo đường lối đổi mới của Đảng (1986-2022), sự lớn mạnh không ngừng của Đảng bộ huyện và các tổ chức cơ sở Đảng qua 20 kỳ Đại hội, lòng yêu nước và truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực tự cường của nhân dân các dân tộc huyện Phù Yên trong mọi thời kỳ cách mạng.

- Các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng huyện Phù Yên của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện. Các phong trào thi đua, những tấm gương tiêu biểu của các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trên tất cả các lĩnh vực chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng huyện Phù Yên (18/10/1952 -18/10/2022).

- Biểu dương những thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng vượt khó vươn lên, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong các phong trào "Đền ơn đáp nghĩa” chung sức giúp đỡ các gia đình chính sách khắc phục khó khăn, cải thiện cuộc sống.

- Hình thức tuyên truyền

+ Tuyên truyền trực quan bằng khẩu hiệu, pano, áp phích...trên các tuyến đường trung tâm, Trung tâm Truyền thông - Văn hóa, nhà văn hóa, điểm sinh hoạt cộng đồng,...

+ Tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử của huyện, các website, trang thông tin điện tử của các phòng, ban, ngành, đoàn thể chính trị-xã hội...

+ Thộng qua tổ chức hội nghị cấp ủy, hội nghị báo cáo viên, sinh hoạt của các tổ chức chính trị-xã hội...

+ Thông qua các hoạt động văn hóa, vãn nghệ, thể thao... tùy theo điều kiện cụ thể của các địa phương, đơn vị.

+ Tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên internet, mạng xã hội, tuyên truyền đường dài bằng xe lưu động.

- Thời gian treo khẩu hiệu và cờ Tổ quốc từ ngày 05 - 25/10/2012.

- Khẩu hiệu tuyên truyền:

+ Nhiệt liệt chào mừng 70 năm ngày giải phóng huyện Phù Yên (18/10/1952-18/ỉ0/2022)!

+ Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022!

+ Phát huy truyền thống quê hương cách mạng, quyết tâm xây dựng huyện Phù Yên thành huyện phát triển khá của tỉnh!

+ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

+ Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội xm của Đảng!

+ Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, vãn minh!

+ Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của Cách mạng Việt Nam muôn năm!

+ Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

+ Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn nãm!

+ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

Tải file Đề cương tại đây: --->

Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN PHÙ YÊN

Cơ quan chủ quản: UBND huyện Phù Yên - Giấy phép xuất bản số:      /GP-TTĐT
Địa chỉ: Tiểu khu 4 - Thị trấn Phù Yên - Huyện Phù Yên - Tỉnh Sơn La
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Phan Quý Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện
Điện thoại: 02123.863.322 |  Mail: bbt.phuyen@sonla.gov.vn
Ghi rõ nguồn "https://phuyen.sonla.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này

 Chung nhan Tin Nhiem Mang