Tăng cường thực hiện ký số, gửi nhận văn bản và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử
Lượt xem: 46

Trong thời gian qua, các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện đãtích cực triển khai thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh1 và UBND huyện về đẩy mạnh ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong việc ban hành văn bản và giao
dịch điện tử, góp phân nâng cao hiệu quả công tác xử lý, giảm đáng kể thời gian gửi, nhận văn bản giữa các cơ quan, đơn vị; làm thay đổi tác phong, lề lối làm việc từ giải quyết công việc dựa trên giấy tờ sang giải quyết công việc trên môi trường điện tử… Tuy nhiên vẫn còn một số cơ quan đơn vị, địa phương chưa nghiêm túc thực hiện quy trình dự thảo, xử lý, phê duyệt, ký số và phát hành văn bản hoàn toàn trên môi trường mạng qua Hệ thống quản lý văn bản và điều hành; vẫn còn tình trạng ký văn bản giấy sau đó quét, tạo tệp điện tử (.PDF) để phát hành qua môi trường mạng; tỷ lệ ký số của một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa cao, nhất là UBND cấp xã còn thấp…

 Để nâng cao chỉ số Cải cách hành chính, chỉ số về độ sẵn sàng cho ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (ICT Index)…, phục vụ phát triển Chính quyền điện tử, chuyển đổi số trên địa bàn huyện. Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành công văn số 80/UBND-VHTT yêu câu các phòng, ban, cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng trong phát hành văn bảnvà các giao dịch điện tử

 - Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quán triệt tới toàn bộ tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh, UBND huyện về nâng cao, đẩy mạnh ứng dụng chữ ký số, dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng chính phủ; quyết liệt chỉ đạo sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong các giao dịch điện tử phục vụ việc quản lý, điều hành, xử lý công việc; tất cả văn bản bắt buộc trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử (theo Công văn số 911/UBNDKGVX ngày 31/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh) phải thực hiện ký số trực tiếp của cả cá nhân và tổ chức vào văn bản; ký số trực tiếp (không ký sao y) đối với tất cả văn bản do các cơ quan, đơn vị ban hành.

 - Kịp thời đề nghị cấp mới chữ ký số chuyên dùng của Chính phủ cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu câu trong các giao dịch điện tử; đề nghị thu hồi chữ ký số đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân không còn trách nhiệm sử dụng theo thẩm quyền, tránh làm thất lạc, lãng phí tài sản nhà nước theo quy định tại Thông tư số 185/2019/TT-BQP ngày 04/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn việc cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ và hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông.

2. Nghiêm túc thực hiện quy trình xử lý hồ sơ công việc, phát hành, lưu trữ văn bản đi, đến trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành

 - Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện trong việc sử dụng phân mềm quản lý văn bản và điều hành2 tại đơn vị mình; thực hiện điện tử hóa toàn bộ quy trình dự thảo, xử lý, phê duyệt, ký số và phát hành văn bản đi; tiếp nhận, xử lý văn bản đến; thông tin chỉ đạo điều hành, lịch công tác…, đảm bảo xử lý văn bản mọi lúc, mọi nơi; 100% văn bản đi, đến không có độ mật được thực hiện trên môi trường mạng và được ký số theo quy định.

- Các cơ quan, đơn vị thực hiện đây đủ các bước xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường điện tử theo quy định; Năm 2023 phải đảm bảo 100% UBND cấp xã, thị trấn thực hiện xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử theo quy định tại Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ.

Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 501
  • Trong tuần: 4,227

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN PHÙ YÊN

Cơ quan chủ quản: UBND huyện Phù Yên - Giấy phép xuất bản số:      /GP-TTĐT
Địa chỉ: Tiểu khu 4 - Thị trấn Phù Yên - Huyện Phù Yên - Tỉnh Sơn La
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Phan Quý Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện
Điện thoại: 02123.863.322 |  Mail: bbt.phuyen@sonla.gov.vn
Ghi rõ nguồn "https://phuyen.sonla.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này

 Chung nhan Tin Nhiem Mang