image banner
Nâng cao chỉ số PAPI - vì nhân dân phục vụ
Lượt xem: 77

Thời gian qua, chính quyền các cấp của tỉnh Sơn La đã có nhiều cố gắng, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công vụ, vì nhân dân phục vụ. Đến nay, tỉnh Sơn La đạt 100% số danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực được cập nhật, công bố công khai; tỷ lệ hồ sơ TTHC giải quyết đúng hạn đạt trên 99%. 

Nhân dân đến giao dịch tại bộ phận một cửa phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La

 Nâng chỉ số nhóm đạt điểm cao

Chỉ số PAPI được Chương trình Phát triển Liên hợp Quốc tại Việt Nam (UNDP) đánh giá thường niên tại 63 tỉnh, thành phố trong cả nước với 8 nội dung: Tham gia của người dân ở cấp cơ sở; công khai, minh bạch; trách nhiệm giải trình với người dân; kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; thủ tục hành chính công; cung ứng dịch vụ công; quản trị môi trường; quản trị điện tử. Cách thức xếp hạng PAPI chia thành 4 nhóm, tính theo điểm số từ cao xuống thấp.

Theo báo cáo PAPI năm 2022 do UNDP công bố vừa qua cho thấy: Chỉ số PAPI của tỉnh Sơn La đạt 40,8694 điểm, tăng 0,7274 điểm so với năm 2021, đứng thứ 46/63 tỉnh, thành phố, tăng 4 bậc so với năm 2021, có tổng số điểm đứng thứ 50/63 tỉnh, thành phố. Trong đó, 1 chỉ số nội dung thuộc nhóm đạt điểm cao; 5 chỉ số nội dung thuộc nhóm đạt điểm trung bình thấp; 2 chỉ số nội dung thuộc nhóm đạt điểm thấp. So với năm 2021, có 18/28 nội dung thành phần tăng điểm.

Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh năm 2022 

Chỉ số nội dung thuộc nhóm đạt điểm cao là chỉ số nội dung 5 “Thủ tục hành chính công”, đạt 7,3814 điểm, thuộc nhóm đạt điểm cao, tăng 0,4714 điểm so với năm 2021. Cụ thể: Nội dung thành phần “Dịch vụ chứng thực, xác nhận của chính quyền”, đã đo lường mức độ hài lòng của người dân với dịch vụ chứng thực, xác nhận của chính quyền cấp huyện, cấp xã. Kết quả đạt 2,4513 điểm, tăng 0,0413 điểm so với năm 2021. Nội dung thành phần 2 về “Thủ tục liên quan đến cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ”, gồm cấp mới, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) và chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tỉ lệ người cho biết không phải đi qua nhiều cửa để làm xong các thủ tục liên quan đến GCNQSDĐ; tổng chất lượng dịch vụ hành chính về thủ tục liên quan đến GCNQSDĐ; mức độ hài lòng với dịch vụ nhận được 2,4524 điểm, tăng 0,4124 điểm so với năm 2021. Nội dung thành phần cuối cùng là “Dịch vụ hành chính cấp xã, phường”, đo mức độ hiệu quả cung ứng dịch vụ hành chính liên quan đến giấy tờ tùy thân cho người dân của Ủy ban nhân dân cấp xã  đạt 2,4777 điểm, tăng 0,0277 điểm so với năm 2021.

Vươn lên trong bảng xếp hạng đánh giá về Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), trong năm 2022, Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh đã cụ thể hóa, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính gắn với thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện môi trường kinh doanh; đổi mới phương thức làm việc của các cơ quan hành chính Nhà nước; đẩy mạnh chuyển đổi số; tăng cường giải quyết hồ sơ, xử lý công việc trên môi trường điện tử, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến, tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp.

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố kịp thời triển khai việc kiện toàn, sắp xếp, tinh gọn bộ máy; tiếp tục quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, phân cấp quản lý biên chế, quy trình công tác cán bộ. Triển khai thực hiện tốt cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí đối với 100% số cơ quan quản lý hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập... Qua đó, từng bước nâng cao hiệu quả CCHC, hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng KT-XH, phục vụ nhân dân tận tình, chu đáo.

Kết quả 8 chỉ số nội dung của tỉnh Sơn La năm 2022

Phấn đấu vươn lên trên bảng xếp hạng

Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành chức năng tập trung giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhân dân, doanh nghiệp, tạo sự đồng thuận, hài lòng, thúc đẩy thành phần kinh tế tư nhân phát triển; tiếp tục thực hiện công khai, minh bạch các thông tin, quy trình, thủ tục hành chính cho người dân biết cùng chung tay thực hiện; làm tốt công tác dân vận chính quyền, giải quyết tốt mối quan hệ “dân biết, dân bàn, dân kiểm tra”, tôn trọng nhân dân, tạo điều kiện cho nhân dân tham gia xây dựng chính quyền. Đồng thời, chỉ đạo các sở, ngành, địa phương, tiếp tục rà soát, cắt giảm thời gian, thành phần hồ sơ các TTHC, đặc biệt là TTHC liên quan đến đầu tư, đất đai, đăng ký kinh doanh…

Song bên cạnh đó, còn những tồn tại, hạn chế, như: Một số cấp ủy, chính quyền cơ sở chưa thật sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt các nội dung về đánh giá, đo lường các chỉ số thành phần PAPI. Việc triển khai của chính quyền, cụ thể UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ và giải pháp khắc phục, nâng cao chỉ số chưa kịp thời, chưa tập trung trong tổ chức thực hiện. Việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật tới nhân dân nhiều khi chưa kịp thời, đầy đủ; một số nội dung cần được công khai, minh bạch chưa được thực hiện nghiêm túc; việc thông tin tuyên truyền, phổ biến cổng/trang thông tin điện tử tới nhân dân để họ biết đến và sử dụng các dịch vụ công trực tuyến chưa cao; việc phản hồi của chính quyền địa phương trên cổng thông tin điện tử chưa kịp thời…

Giải quyết thủ tục thuế cho các tổ chức, cá nhân tại bộ phận một cửa Chi cục Thuế khu vực Thuận Châu - Quỳnh Nhai

Tạo bước tiến trong năm 2023, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đang tập trung triển khai các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 108/QĐ-UBND ngày 21/01/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải thiện, nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh Sơn La, giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 04/01/2023 của UBND tỉnh nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công năm 2023 và kế hoạch của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đồng thời, các cơ quan, đơn vị chủ trì theo dõi các chỉ số nội dung và nội dung thành phần của chỉ số PAPI đánh giá kết quả của từng nội dung thành phần, phân tích nguyên nhân khách quan, nguyên nhân chủ quan dẫn đến kết quả giảm điểm, điểm thấp, điểm trung bình thấp theo các nội dung phụ trách. Đồng thời, căn cứ Bảng mô tả chỉ số nội dung, nội dung thành phần và chức năng, nhiệm vụ của ngành đề xuất với Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục giữ vững chỉ số nội dung và nội dung thành phần đạt điểm cao, khắc phục, cải thiện, nâng cao chỉ số nội dung và nội dung thành phần đạt điểm thấp, trung bình thấp, phấn đấu vươn lên trong bảng xếp hạng đánh giá về chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công PAPI, xây dựng chính quyền vì nhân dân phục vụ.

https://baosonla.org.vn/cai-cach-hanh-chinh/nang-cao-chi-so-papi-vi-nhan-dan-phuc-vu-EuQvqXE4g.html

Quỳnh Ngọc
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN PHÙ YÊN

Cơ quan chủ quản: UBND huyện Phù Yên - Giấy phép xuất bản số:      /GP-TTĐT
Địa chỉ: Tiểu khu 4 - Thị trấn Phù Yên - Huyện Phù Yên - Tỉnh Sơn La
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Phan Quý Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện
Điện thoại: 02123.863.322 |  Mail: bbt.phuyen@sonla.gov.vn
Ghi rõ nguồn "https://phuyen.sonla.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này

 Chung nhan Tin Nhiem Mang