image banner
Phù Yên (Sơn La): Tăng cường quản lý chất thải rắn sinh hoạt
Lượt xem: 192
(TN&MT) - UBND huyện Phù Yên vừa ban hành Công văn số 1474/UBND-TNMT, về việc tăng cường công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện.

Theo đó, UBND huyện yêu cầu các phòng ban chuyên môn, UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn về thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH trên các phương tiện thông tin đại chúng, tạo ra những thay đổi trong nhận thức và hành động của nhân dân; tuyên truyền thực hiện công tác thu gom, vận chuyển CTRSH theo cơ chế xã hội hóa; hướng dẫn phân loại CTRSH tại nguồn phù hợp với mục đích quản lý, xử lý, đảm bảo đúng quy định.

py-1.jpg
Phù Yên triển khai các giải pháp tăng cường quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn.

Tiếp tục phổ biến, tuyên truyền các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường theo quy định tại Nghị định số 45/2022/NĐCP ngày 07/7/2022 của Chính phủ, nhất là với các hành vi vứt, thải, bỏ CTRSH không đúng nơi quy định…

Khẩn trương kiện toàn tổ chức bộ máy, đầu mối thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về chất thải rắn, theo hướng giao Phòng TN&MT làm đầu mối tham mưu giúp UBND cấp huyện về chất thải rắn; đồng thời thống nhất đầu mối với cơ quan Trung ương và cấp tỉnh, tạo thuận lợi trong chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở TN&MT; hoàn thành trước ngày 30/10/2023.

Giao Phòng TN&MT tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường. Đôn đốc, tham mưu thực hiện hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ đã được giao về quản lý CTRSH.

Phòng Kinh tế hạ tầng lựa chọn, tổ chức triển khai mô hình xử lý CTRSH phù hợp, hiệu quả, nhân rộng các mô hình với khu dân cư không tập trung, vùng sâu, vùng xa. Rà soát, bổ sung các điểm tập kết CTRSH phù hợp với quy hoạch, đảm bảo tính khả thi. Chủ trì, phối hợp với đơn vị thu gom, vận chuyển CTRSH để xác định vị trí, thời gian tập kết, thời gian hoạt động và quy mô tiếp nhận CTRSH tại điểm tập kết phù hợp.

Công ty CP Môi trường và Dịch vụ Đô thị Sơn La – Chi nhánh Phù Yên thực hiện nghiêm các biện pháp bảo vệ môi trường đối với bãi chôn lấp chất thải trên địa bàn theo đúng nội dung, yêu cầu trong báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã được UBND tỉnh phê duyệt và các quy định về quản lý CTRSH.

UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ được giao về một số giải pháp cấp bách tăng cường quản lý CTRSH trên dịa bàn phụ trách

Nguyễn Nga - Báo Tài Nguyên và Môi Trường

Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN PHÙ YÊN

Cơ quan chủ quản: UBND huyện Phù Yên - Giấy phép xuất bản số:      /GP-TTĐT
Địa chỉ: Tiểu khu 4 - Thị trấn Phù Yên - Huyện Phù Yên - Tỉnh Sơn La
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Phan Quý Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện
Điện thoại: 02123.863.322 |  Mail: bbt.phuyen@sonla.gov.vn
Ghi rõ nguồn "https://phuyen.sonla.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này

 Chung nhan Tin Nhiem Mang