Nghị quyết Thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2023
Lượt xem: 86

Nghị quyết thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2023 vói các nội dung ch yếu sau:

- Mục tiêu lập kế hoạch đầu tư công năm 2023: Năm 2023 là năm thứ ba triển khai thực hiện các mục tiêu của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021-2025, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Do vậy việc triển khai xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2023 phải bám sát mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Nghị quyết số 05-NQ/HU ngày 16/7/2020 của Đảng bộ huyện Phù Yên, và cụ thể hoá mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2023 đó là: Tiếp tục hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, gắn với tập trung xây dựng nông thôn mới. Trong đó, vốn đầu tư công tập trung bố trí vốn đ hoàn thành và đy nhanh tiến độ thực hiện chương trình dự án trọng điểm của huyện; Các tuyến đường giao thông liên xã, xã xuống bản, liên bản và nội bản đ tỷ lệ đường giao thông đến bản, nội bản, tiểu khu được cứng hóa đạt trên 46%; các dự án đầu tư xây dựng cho các xã nông thôn mới nâng số xã đạt chuẩn nông thôn mới là 11 xã tăng 01 xã so với năm 2022; phấn đấu 06 trường học đạt chuẩn quốc gia nâng tng số trường đạt chuẩn quốc gia là 38/67 trường, đạt 56,7%; 01 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế.

- Dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023: Tổng kế hoạch vốn dự kiến nguồn ngân sách địa phương năm 2023: 62.000 triệu đồng. (Trong đó: Nguồn vốn bổ sung cân đối ngân sách huyện (XDCBTT): 20.000 triệu đồng; Vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất: 42.000 triệu đồng)

- Dự kiến phương án phẩn bổ như sau:

+ Nguồn bồ sung cân đối (XDCBTT) Bố trí vốn để thanh toán khối lượng hoàn thành cho 03 dự án đang thực hiện giai đoạn 2016-2020 chuyển sang giai đoạn 2021-2025: 8.855 triệu đồng (Lồng ghép với nguồn thu tiên SDĐ); Bố trí vốn cho 01 dự án đang thực hiện năm 2022 chuyển sang: 2.500 triệu đồng; Bố trí cho 05 dự án dự kiến khởi công mới năm 2023: 7.645 triệu đồng (có 02 lồng ghép nguồn thu tiền SDĐ); Bố trí vốn cho 02 dự án chuẩn bị đầu tu năm 2024: 1.000 triệu đồng

+ Nguồn thu tiền sử dụng đất: Bố trí vốn thanh toán nợ XDCB cho 01 dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2020: 7.446 triệu đồng; Bố trí vốn để thanh toán khối lượng hoàn thành cho 03 dự án đang thực hiện giai đoạn 2016-2020 chuyển sang giai đoạn 2021-2025: 7.062 triệu đồng (Lồng ghép với nguồn XDCBTT); Bố trí vốn cho 08 dự án đang thực hiện năm 2022 chuyển sang: 15.377 triệu đồng; Bố trí cho 04 dự án dự kiến khởi công mới năm 2023: 12.115 triệu đồng (có 02 dự án lồng ghép nguồn thu tiền SDĐ).

- Tổ chức thực hiện: Uỷ ban nhân dân huyện tố chức triển khai thực hiện Nghị quyết này; Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các tổ đại biểu, đại biểu HĐND huyện giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được kỳ họp thứ tư, HĐND huyện Phù Yên khoá XXI nhiệm kỳ 2021-2026 thông qua ngày 12 tháng 7 năm 2022 và có hiệu lực thi hành từ ngày thông qua.

Xem chi tiết tại file văn bản đính kèm:->

Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 561
  • Trong tuần: 4,287

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN PHÙ YÊN

Cơ quan chủ quản: UBND huyện Phù Yên - Giấy phép xuất bản số:      /GP-TTĐT
Địa chỉ: Tiểu khu 4 - Thị trấn Phù Yên - Huyện Phù Yên - Tỉnh Sơn La
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Phan Quý Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện
Điện thoại: 02123.863.322 |  Mail: bbt.phuyen@sonla.gov.vn
Ghi rõ nguồn "https://phuyen.sonla.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này

 Chung nhan Tin Nhiem Mang