Phù Yên tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng
Lượt xem: 253
Những năm qua, Hạt Kiểm lâm huyện Phù Yên đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao ý thức, trách nhiệm của nhân dân trong công tác bảo vệ và phát triển rừng; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý các vụ vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ rừng.

 

Cán bộ kiểm lâm Phù Yên tuần tra bảo vệ khu rừng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, bản Nhọt, xã Gia Phù.

                 

Ông Phạm Văn Hóa, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện cho biết: Phù Yên hiện có trên 57.800 ha rừng, trong đó, hơn 5.360 ha rừng trồng, còn lại là rừng tự nhiên; độ che phủ đạt gần 47%. Hằng năm, Hạt chỉ đạo cán bộ kiểm lâm phụ trách địa bàn bám sát cơ sở, chủ động tham mưu với chính quyền các xã thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp; xây dựng phương án PCCCR. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền quy định của pháp luật về quản lý bảo vệ và phát triển rừng, PCCCR; chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.

                 

Từ đầu năm đến nay, Hạt Kiểm lâm huyện đã phối hợp tổ chức 13 hội nghị cấp xã, bản, với hơn 700 lượt người tham gia. Tổ chức ký cam kết bảo vệ rừng, PCCCR giữa các chủ rừng, các hộ gia đình, cộng đồng dân cư với trưởng bản; giữa trưởng bản với chủ tịch UBND xã; giữa chủ tịch UBND các xã với Chủ tịch UBND huyện; củng cố 195 tổ, đội quần chúng bảo vệ rừng, PCCCR, với 975 thành viên. Bổ sung vào quy ước, hương ước nội dung bảo vệ, phát triển rừng và PCCCR phù hợp với điều kiện thực tế ở từng bản. Tăng cường lực lượng  tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng. Trong 6 tháng, các lực lượng chức năng của huyện đã kiểm tra, phát hiện và xử lý 33 vụ tàng trữ, mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép, tịch thu trên 22 m³ gỗ, hơn và 10 tấn củ cẩu tích; 4 vụ phá rừng, xử phạt hành chính thu nộp ngân sách trên 140 triệu đồng.

                 

Công tác phát triển rừng, chăm sóc rừng trồng được triển khai thực hiện hiệu quả. Năm 2019, từ nguồn kinh phí của các chương trình, dự án, huyện đã trồng mới 420 ha rừng. Hiện nay, huyện  Phù Yên có hơn 44.450 ha rừng được chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng, với số tiền trên 24,1 tỷ đồng mỗi năm. Ông Nguyễn Văn Sỹ, Chủ tịch UBND xã Tân Lang thông tin: Xã hiện có hơn 2.000 ha rừng, ngoài việc tập trung làm tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng, xã đã khuyến khích các hộ dân đăng ký trồng rừng, trồng cây ăn quả, góp phần nâng cao thu nhập và bảo vệ rừng, chống xói mòn đất. Từ đầu năm đến nay, xã đã trồng hơn 230 ha rừng, trên địa bàn không còn tình trạng phá rừng làm nương, không để xảy ra cháy rừng.

                 

Thời gian tới, huyện Phù Yên tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách về quản lý, bảo vệ PCCCR, các dự án trồng rừng, phấn đấu năm 2020, trồng mới 350 ha rừng. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp; kiểm tra, hướng dẫn các chủ rừng khai thác rừng trồng và trồng lại rừng sau khai thác đúng quy định; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của huyện, các xã tổ chức tiếp nhận và hỗ trợ gạo cho các hộ gia đình tham gia trồng rừng, bảo vệ rừng. Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục pháp luật công tác quản lý bảo vệ rừng, PCCCR đến nhân dân, nhất là ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.