image banner
Kế hoạch Khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong công tác cải cách hành chính sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Kế hoạch số 87-KH/TU ngày 11/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ
Lượt xem: 109
Thực hiện Kế hoạch số 144-KH/TU ngày 10/8/2022 của Huyện uỷ Phù Yên về việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Kế hoạch số 87-KH/TU ngày 11/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ,

Trong thời gian qua, với sự chung tay vào cuộc của các cơ quan, đơn vị,các cấp, các ngành, Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) huyện Phù Yên năm 2021 đạt 86,24 điểm (tăng 3,06 điểm so với năm 2020), xếp thứ 8/12 huyện, thành phố (tăng 02 bậc so với năm 2020). Tuy nhiên, kết quả thực hiện nội dung cải cách hành chính của một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa đạt yêu cầu; công tác cải cách hành chính còn chuyển biến chậm; việc phối hợp giữa các cơ quan, phòng, ban, đơn vị chưa thật sự nhịp nhàng. Để duy trì, phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời cải thiện và khắc phục những tồn tại, hạn chế, Ủy ban nhân dân huyện Phù Yên dã ban hành Kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong công tác cải cách hành chính sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Kế hoạch số 87-KH/TU ngày 11/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ với các nội dung cụ thể như sau:

 - Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp thực hiện nội dung CCHC theo các Nghị quyết của Chính phủ, Quyết định, Chỉ thị của tỉnh và của huyện, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác CCHC để nâng cao

Chỉ số PAR INDEX.

- Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, phòng, ban, đơn vị trong công tác cải cách hành chính huyện Phù Yên.

- Việc khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm phải được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm; phân công rõ trách nhiệm cho từng cơ quan, đơn vị để triển khai thực hiện, các nội dung, biện pháp khắc phục cụ thể, khả thi nhằm tạo sự chuyển biến trong thời gian tiếp theo.

 Bên cạnh đó công tác cải cách hành chính còn chuyển biến chậm; việc phối hợp giữa các cơ quan, phòng, ban, đơn vị chưa thật sự nhịp nhàng.

 - Kế hoạch đã đưa ra các gải pháp cụ thể như sau:

 Một là:Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính gắn với nâng cao chất lượng quản trị và hành chính công; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp dịch vụ công, của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ. Đặc biệt đẩy mạnh tuyên truyền về các nội dung, nhiệm vụ CCHC theo bộ tiêu chí chấm điểm chỉ số CCHC hàng năm. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia vào tiến trình cải cách và giám sát chất lượng thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức. 

 Hai là:Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cấp uỷ, chính quyền trên địa bàn huyện; xây dựng và thực hiện nền hành chính công theo hướng hiện đại, nhanh chóng, thuận tiện. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc; khắc phục những thủ tục rườm rà, bất hợp lý, giảm hội họp và thực hiện phòng họp không giấy tờ.

Ba là: Tăng cường vai trò, trách nhiệm, năng lực của cơ quan thường trực cải cách hành chính và các cơ quan chủ trì triển khai các nội dung cải cách hành chính của huyện, có phân công chịu trách nhiệm, thẩm quyền cụ thể giữa các cơ quan chủ trì triển khai các nội dung cải cách hành chính để đảm bảo các nội dung cải cách hành chính được triển khai đồng bộ, thống nhất, hoàn thành các mục tiêu đề ra.

 Bốn là:Tập trung thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 21/01/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu của Đề án số 05- ĐA/HU ngày 28/01/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về cải cách hành chính huyện Phù Yên giai đoạn 2021 - 2025.

 Năm là: Tăng cường công tác kiểm tra việc thực thi công vụ, kiểm tra các nội dung chưa đạt điểm hoặc đạt điểm thấp trong bộ tiêu chí CCHC; kiểm tra việc phối hợp của các cơ quan, phòng, ban chuyên môn; đánh giá đúng, thực chất về năng lực và trách nhiệm của cán bộ trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; quan tâm thực hiện công tác bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm đáp ứng yêu cầu công việc.

 Sáu là:Gắn kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC vào đánh giá, chấm điểm mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của cơ quan, đơn vị, người đứng đầu cơ quan, đơn vị và công tác thi đua, khen thưởng.

 Bẩy là: Các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn giao rõ trách nhiệm cho cán bộ, công chức trực tiếp tham mưu công tác CCHC; nâng cao ý thức trách nhiệm, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ CCHC.

Xem chi tiết kế hoạch tại đây: 


Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 21
  • Hôm nay: 397
  • Trong tuần: 3,290

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN PHÙ YÊN

Cơ quan chủ quản: UBND huyện Phù Yên - Giấy phép xuất bản số:      /GP-TTĐT
Địa chỉ: Tiểu khu 4 - Thị trấn Phù Yên - Huyện Phù Yên - Tỉnh Sơn La
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Phan Quý Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện
Điện thoại: 02123.863.322 |  Mail: bbt.phuyen@sonla.gov.vn
Ghi rõ nguồn "https://phuyen.sonla.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này

 Chung nhan Tin Nhiem Mang