Sơn La chuyển đổi số
Lượt xem: 26
Chuyển đổi số đã và đang trở thành xu thế tất yếu mà tất cả các địa phương, lĩnh vực, ngành nghề… không thể đứng ngoài cuộc để hướng đến “thời đại 4.0”. Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 31/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 với mục tiêu chuyển đổi số đồng bộ, toàn diện, trọng tâm là phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện phương pháp, cách thức hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của hệ thống chính trị, quản trị nhà nước, doanh nghiệp và phương thức sống, làm việc của người dân thông qua chuyển đổi số.

       Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham quan Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Sơn La.

Bắt kịp xu thế công nghệ

Với quyết tâm chính trị cao, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các quyết định thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo triển khai Nghị quyết do đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban. Ban Chỉ đạo ban hành quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cho thành viên; thành lập 6 tổ công tác về các lĩnh vực chuyển đổi số, có nhiệm vụ tham mưu, giúp việc Ban Chỉ đạo. Tham gia chuyển đổi số bằng những việc làm ngay với giải pháp cụ thể, toàn tỉnh thành lập 1.459 Tổ chuyển đổi số cộng đồng với 8.966 thành viên là cánh tay nối dài của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số các cấp, đóng vai trò then chốt đưa công nghệ số, kỹ năng số đến với người dân, doanh nghiệp.

Chuyển đổi số là hướng đi đúng, kịp thời, bắt nhịp xu thế, tạo động lực phát triển mới cho Sơn La. Nghị quyết đã đề ra nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, như: Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền và đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về chuyển đổi số. Hoàn thiện cơ chế, chính sách gắn với phát triển nguồn nhân lực phục vụ chuyển đổi số; huy động nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng số. Bên cạnh đó, phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số... cũng như tăng cường quản lý, bảo đảm an toàn, an ninh mạng trong quá trình chuyển đổi số.

Kết quả khởi đầu và niềm tin

Với sự vào cuộc của hệ thống chính trị, đến nay, chuyển đổi số ghi nhận có bước khởi đầu tích cực. Với sự quan tâm đầu tư, hạ tầng số trên địa bàn Sơn La phát triển rộng khắp, triển khai mạng di động 4G đến tất cả các khu vực. Tỷ lệ xã có hạ tầng băng rộng cáp quang đạt 100%; tất cả cán bộ, công chức, viên chức các cấp được trang bị máy tính phục vụ hoạt động chuyên môn đạt 100%. Mạng truyền số liệu chuyên dùng các cơ quan Nhà nước triển khai, kết nối từ UBND tỉnh đến 100% các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố...

Điểm nhấn phát triển chính quyền số, duy trì hiệu quả hệ thống ứng dụng CNTT dùng chung, như: Hội nghị truyền hình trực tuyến 3 cấp từ tỉnh đến huyện, xã; mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II của tỉnh; hệ thống Quản lý văn bản và điều hành; hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh...; ứng dụng chữ ký số, đã cấp 3.552 chữ ký số cá nhân; 758 chữ ký số cho tổ chức, đảm bảo việc trao đổi các văn bản điện tử nhanh, thuận lợi, an toàn thông tin. Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính triển khai đồng bộ từ cấp tỉnh đến xã; đã tích hợp 335 dịch vụ công trực tuyến 3, 4 của tỉnh trên cổng dịch vụ công quốc gia.

Hội thảo chuyển đổi số trong giáo dục - đào tạo tổ chức tại Trường đại học Tây Bắc.

Một số lĩnh vực, ngành nghề triển khai nền tảng số hóa, tiêu biểu, các doanh nghiệp đã ứng dụng công nghệ thông tin vào các khâu hoạt động quản lý, sản xuất, kinh doanh, có 1.957 doanh nghiệp kê khai nộp thuế qua mạng (đạt 95,7%); 100% siêu thị, trung tâm thương mại có thiết bị thanh toán POS không dùng tiền mặt; nhiều doanh nghiệp đặt hàng, nhận đơn hàng thông qua ứng dụng thương mại điện tử.

Thúc đẩy kinh tế số nông nghiệp nông thôn, các địa phương đã đưa hộ sản xuất nông nghiệp tham gia sàn thương mại điện tử. Bưu điện tỉnh và Viettel Chi nhánh Sơn La phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội Nông dân tỉnh, Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc cho các hộ SXNN, tập huấn đào tạo các hợp tác xã trọng điểm của tỉnh, quảng bá xúc tiến thương mại, xuất khẩu nông sản tỉnh Sơn La trên sàn thương mại điện tử. Sở Công Thương thí điểm sàn giao dịch và truy xuất nguồn gốc xuất xứ nông sản tỉnh Sơn La, cập nhật thông tin 109 sản phẩm; 72 đơn vị sản xuất, kinh doanh lên sàn giao dịch. Các sản phẩm đủ thông tin về 3 đơn vị sản xuất, chứng nhận chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm.

Trao đổi về chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục, ông Nguyễn Huy Hoàng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, phấn khởi nói: Ngành đã triển khai phòng họp trực tuyến, kết hợp với phòng họp không giấy tờ đã kết nối với 55 đơn vị, tạo thuận lợi trong chỉ đạo của ngành thông suốt, kịp thời. Ngoài ra, duy trì và thực hiện tốt các phần mềm: Quản lý thi tốt nghiệp, thi tuyển sinh vào lớp 10; quản lý tài chính, kế toán. Các trường đã triển khai học liệu điện tử, như: Sách giáo khoa điện tử, tài liệu giáo dục điện tử, bài giảng…

Vượt qua đại dịch từ năm 2020 đến nay, ngành du lịch của tỉnh có bước tiến đáng ghi nhận trên hành trình chuyển đổi số. Ngoài phát triển đồng loạt hệ sinh thái truyền thông trực tuyến: Zalo, facebook, youtube, ngành còn phát triển ứng dụng mã QR cung cấp thông tin, hình ảnh, video clip giới thiệu điểm tham quan qua một lần quét mã, tra cứu bằng điện thoại thông minh. Đến nay, huyện Mộc Châu đã hoàn thiện, đưa vào sử dụng Bản đồ du lịch tương tác thông minh 3D/360 huyện Mộc Châu, tại địa chỉ https://3dmocchau.com; thành phố Sơn La triển khai Trung tâm Điều hành đô thị thông minh, tích hợp dịch vụ du lịch thông minh và cung cấp trên ứng dụng di động của người dân “Sơn La Smart” và tại cổng du lịch https://sonlacity.vietnaminfo.net/vi…

Vì một Sơn La năng động

Ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn là 1 trong 8 lĩnh vực ưu tiên thực hiện chuyển đổi số theo “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Hiện nay, ngành đã vận động người dân tham gia các hoạt động trong nông nghiệp tăng cường ứng dụng công nghệ số vào quy trình sản xuất, cung cấp dịch vụ nông nghiệp; quản lý, giám sát nguồn gốc; ứng dụng công nghệ số trong quy trình sản xuất, cung cấp dịch vụ nông nghiệp… Đồng thời, đề xuất các cơ chế, chính sách, tạo đột phá nông nghiệp thông minh 4.0. Xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp an toàn, ứng dụng các thiết bị cảm biến và thiết bị thông minh được kết nối và điều khiển tự động trong suốt quá trình sản xuất.

     Nhân viên Viettel Sơn La hướng dẫn người dân đưa thông tin nông sản lên sàn giao dịch thương mại Voso.Vn

Sở Công Thương xây dựng kế hoạch đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại năm 2022 và giai đoạn 2022 - 2025. Trong đó có tính đến nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ xúc tiến thương mại nhằm kết nối hiệu quả với hệ sinh thái xúc tiến thương mại số. Ngoài ra, tích cực hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các chương trình “Ngày mua sắm trực tuyến”, “Gian hàng Việt trực tuyến quốc gia”…

Nói về việc chuyển đổi số của tỉnh Sơn La trong năm 2023, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh, nhấn mạnh: Toàn tỉnh tập trung chuẩn hóa dữ liệu cấp huyện, các tổ chức đoàn thể và các ban Đảng trực thuộc Tỉnh ủy; thí điểm trường học thông minh, bệnh viện thông minh; thực hiện Đề án 06 - hoàn thành để kết nối cơ sở dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia; triển khai cây ATM mềm đến cấp xã; đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp và Tổ công nghệ số cộng đồng, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số của tỉnh. Nhất là tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức, triển khai, thực hiện chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về chuyển đổi số.

Với niềm tin và khát vọng phát triển, tin tưởng hành trình chuyển đổi số Sơn La sẽ có bước tiến mạnh mẽ, đạt nhiều kết quả ấn tượng hơn nữa, vì một Sơn La đổi mới, năng động, phát triển.

Quỳnh Ngọc - Báo Sơn La
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 640
  • Trong tuần: 6,375

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN PHÙ YÊN

Cơ quan chủ quản: UBND huyện Phù Yên - Giấy phép xuất bản số:      /GP-TTĐT
Địa chỉ: Tiểu khu 4 - Thị trấn Phù Yên - Huyện Phù Yên - Tỉnh Sơn La
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Phan Quý Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện
Điện thoại: 02123.863.322 |  Mail: bbt.phuyen@sonla.gov.vn
Ghi rõ nguồn "https://phuyen.sonla.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này

 Chung nhan Tin Nhiem Mang