Lượt xem: 18

Sơn La: Ban hành Kế hoạch Tổ chức triển khai các hoạt động ngày Chuyển đổi số trên địa bản tỉnh năm 2022

Ngày tháng 9 năm 2022 UBND tỉnh Sơn La ban hành Kế hoạch  số 233/KH-UBND về Tổ chức triển khai các hoạt động ngày Chuyển đổi số tỉnh Sơn La năm 2022

I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA VÀ YÊU CẦU

1. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã xác định rõ nhiệm vụ quan trọng là “đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số trên nền tảng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo”. Chuyển đổi số chỉ có thể thành công khi có sự tham gia của các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị, xã hội và lấy người dân là trung tâm, huy động được sự tham gia của toàn dân.

2. Để thực hiện chuyển đổi số thành công trên địa bàn tỉnh Sơn La, ngày 31/8/2021 Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết 17-NQ/TU về chuyển đổi số tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 và lấy ngày 10/10 hàng năm để tổ chức các hoạt động, sự kiện Chuyển đổi số. Việc tổ chức ngày Chuyển đổi số có ý nghĩa như sau:

- Ngày Chuyển đổi số là sự kiện giúp nâng cao nhận thức về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số đối với người dân nói riêng và sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nói chung của Đất nước.

- Quan điểm chuyển đổi số để giúp giải quyết các vấn đề của cuộc sống, vì cuộc sống tiếp diễn liên tục, không ngừng đặt ra những vấn đề mới. Vì thế, Ngày Chuyển đổi số còn là ngày mà mỗi cá nhân, tổ chức dừng lại một chút để cảm nhận về những gì còn chưa làm được, về những gì đã làm được, về quá khứ, hiện tại và tương lai.

- Ngày Chuyển đổi số đánh dấu ý nghĩa của chuyển đổi số như là một phương thức phát triển mới của Đất nước trong thời gian tới, mở ra những không gian mới cho sự phát triển. Chuyển đổi số không phải là thêm một việc mới, mà chuyển đổi số là thêm một cách làm mới cho những việc hiện tại.

- Giúp nâng cao nhận thức nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh; tạo điều kiện gặp gỡ, trao đổi, thảo luận, chia sẻ phương thức, kinh nghiệm, kết nối cung cầu chuyển đổi số hiệu quả, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi số trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và toàn nền kinh tế của tỉnh, góp phần quan trọng đối với chương trình Chuyển đổi số Quốc gia.

3. Tổ chức các hoạt động hướng đến ngày chuyển đổi số thực sự là thiết thực, triệt để tiếp kiệm, tránh phô trương hình thức.\

II. QUY MÔ, CHỦ ĐỀ, THỜI GIAN TỔ CHỨC

1. Quy mô: Cấp tỉnh.

2. Cơ quan chủ trì tham mưu: Sở Thông tin và Truyền thông.

3. Cơ quan, đơn vị phối hợp: Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Báo Sơn La, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền thông Trung ương trên địa bàn tỉnh; UBND các huyện, thành phố, các doanh nghiệp nền tảng số.

4. Chủ đề: Cùng với chủ đề “Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân” của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022. Theo đó, các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số năm 2022 của tỉnh sẽ tập trung vào các hoạt động mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, thúc đẩy, hỗ trợ người dân tăng cường sử dụng các sản phẩm, dịch vụ số, thúc đẩy phổ cập kỹ năng số, làm cho người dân được thụ hưởng các kết quả do chuyển đổi số mang lại.

5. Nội dung thực hiện

5.1. Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng

a) Nội dung tuyên truyền

- Tuyên truyền Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 31/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về ngày chuyển đổi số quốc gia.

- Tuyên truyền, quảng bá về ngày chuyển đối số quốc gia; góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số quốc gia, thực hiện có hiệu quả Chương trình Chuyển đổi số của tỉnh giai đoạn năm 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; nâng cao nhận thức của người dân toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số và thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn dân bảo đảm sự thành công nhiệm vụ chuyển đổi số.

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân trên địa bàn tỉnh và khẳng định vai trò chuyển đối số với ba trụ cột là Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

- Giới thiệu và tôn vinh những tấm gương điển hình về Chuyển đổi số trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị và đời sống xã hội.

b) Hình thức tuyên truyền

- Tuyên truyền trên Báo Sơn La, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Hệ thống thông tin cơ sở và trên trang thông tin điện tử, mạng xã hội tạo hiệu ứng cộng đồng, lan tỏa phong trào Chuyển đổi số trong cán bộ công chức, viên chức, người lao động và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

- Treo pano, áp phích, băng rôn…tuyên truyền về Ngày chuyển đổi số năm
2022 tại một số trục đường chính trên địa bàn tỉnh.

5.2. Tổ chức hội thảo chuyên đề "Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân"

- Nội dung chủ yếu

+ Báo cáo kết quả 01 năm thực hiện Nghị quyết 17-NQ/TU ngày 31/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

+ Truy xuất nguồn gốc các sản phẩm nông nghiệp.
+ Kinh nghiệm Chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
+ Hỗ trợ nông dân tham gia sàn thương mại điện tử
+ Đoàn thanh niên với phong trào hỗ trợ, hướng dẫn người dân các kỹ năng
sử dụng nền tảng số…

- Các hoạt động khác
+ Triển lãm một số thành tựu khoa học về ứng dụng sản phẩm, nền tảng mới
+ Giới thiệu các nền tảng thương mại điện tử…
+ Giới thiệu các giải pháp Chuyển đổi số hỗ trợ Doanh nghiệp vừa và nhỏ

 

Xem chi tiết tại File văn bản đính kèm:

 

Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 700
  • Trong tuần: 1,507

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN PHÙ YÊN

Cơ quan chủ quản: UBND huyện Phù Yên - Giấy phép xuất bản số:      /GP-TTĐT
Địa chỉ: Tiểu khu 4 - Thị trấn Phù Yên - Huyện Phù Yên - Tỉnh Sơn La
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Phan Quý Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện
Điện thoại: 02123.863.322 |  Mail: bbt.phuyen@sonla.gov.vn
Ghi rõ nguồn "https://phuyen.sonla.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này

 Chung nhan Tin Nhiem Mang