Lượt xem: 88

Hoạt động của Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số huyện Phù Yên năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 73-KH/HU ngày 12/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về triển khai thực hiện Nghị quyết s17-NQ/TU ngày 31/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 01-QĐ/BCĐ ngày 24/5/2022 của Ban Chỉ đạo về ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số huyện Phù Yên giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Một số nội dung Kế hoạch hoạt động năm 2022 như sau:

- Mục tiêu chủ yếu: Tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số, ưu tiên nguồn lực để thực hiện các chỉ tiêu thuộc các Chương trình, Chiến lược của Quốc gia về chuyển đổi số. (cụ thể như: Phát triển hạ tầng số; phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số)

- Nhiệm vụ trọng tâm v chuyn đi s huyện Phù Yên năm 2022:

+ Công tác thông tin tuyên truyền: Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, doanh nghiệp, người dân và xã hội bằng các hình thức thiết thực, phù hợp; trong đó vai trò nòng cốt là các đoàn thể chính trị, xã hội, Trung tâm Truyền thông - Văn hoá huyện.

+ Phổ cập điện thoại thông minh và cáp quang băng thông rộng toàn dân: Mục tiêu đến hết năm 2022: tối thiểu 30% hộ gia đình có cáp quang, phủ sóng băng rộng di động tới 100% bản/tiểu khu.

+ Phổ cập danh tính điện tử toàn dân: Xây dựng Hệ thống định danh và xác thực điện tử trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu căn cước công dân.

+ Phổ cập an toàn thông tin mạng, an ninh mạng toàn dân: triển khai phần mềm bảo vệ ở mức cơ bản; phổ cập kiến thức, kỹ năng về an toàn thông tin mạng cho cán bộ, công chức.

+ Tổ chức thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và quần chúng nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của an ninh mạng; hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn, hoạt động các loại tội phạm trên không gian mạng, từ đó, ý thức được vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong bảo vệ an ninh mạng và xây dựng không gian mạng an toàn, lành mạnh.

+ Thúc đẩy triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân.

+ Thúc đẩy phát triển và sử dụng nền tảng dạy học trực tuyến.

+ Thúc đẩy việc sử dụng hóa đơn điện tử, gắn với phát triển kinh tế số. Mục tiêu đến hết năm 2022 đạt tỷ lệ 100% doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử.

+ Công khai các chương trình, dự án chuyển đổi số. Phổ biến các kinh nghiệm chuyển đổi số, mô hình chuyến đổi số điên hình.

+ Phát triển thương mại điện tử, thương mại số, chuyển đổi số ngành Công Thương, đặc biệt là thương mại điện tử vùng nông thôn, hướng dẫn bà con nông dân buôn bán, cung cấp hàng hóa trên các sàn thương mại điện tử.

+ Xây dựng quy hoạch phát triển đô thị thông minh, phát triển nền tảng cơ sở dữ liệu để quản lý về quy hoạch, kiến trúc; triển khai rà soát, công khai dữ liệu quy hoạch xây dựng đối với các đô thị dự kiến triển khai đô thị thông minh trên toàn huyện.

+ Triển khai và đưa vào khai thác co sỏ dữ liệu nông nghiệp:  Triển khai hình thành cơ sở dữ liệu quản lý cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi, quản lý cơ sở chăn nuôi; cấp, quản lý mã số vùng trồng, hướng tới triển khai thí điểm, từng bước hình thành nn tảng dữ liệu số nông nghiệp, tạo nền tảng thúc đẩy chuyển đổi số cho các doanh nghiệp nông nghiệp, hợp tác xã nông nghiệp và cho người dân.

+ Phát triển Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức, triển khai cung cấp các dữ liệu để phục vụ xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức.

- Xem chi tiết văn bản tại đây:--> 

Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 84
  • Trong tuần: 1,950

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN PHÙ YÊN

Cơ quan chủ quản: UBND huyện Phù Yên - Giấy phép xuất bản số:      /GP-TTĐT
Địa chỉ: Tiểu khu 4 - Thị trấn Phù Yên - Huyện Phù Yên - Tỉnh Sơn La
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Phan Quý Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện
Điện thoại: 02123.863.322 |  Mail: bbt.phuyen@sonla.gov.vn
Ghi rõ nguồn "https://phuyen.sonla.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này

 Chung nhan Tin Nhiem Mang