Lượt xem: 325

Thông báo Tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Phù Yên năm 2021

Thông báo Tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Phù Yên năm 2021
Xem chi tiết văn bản tại đây: ---> 119.pdf
 

Tải phiếu đăng ký tại đây: PHIEU%20DANG%20KY.doc

 

Tin tức