Lượt xem: 717

Phát huy truyền thống cách mạng, xây dựng Phù Yên ngày càng giàu đẹp

Cách đây tròn 70 năm, vào những ngày tháng 10 lịch sử, khi tiếng súng của chiến dịch Tây Bắc vang lên, cũng là lúc quân và dân Phù Yên nhất tề nổi dậy chiến đấu chống thực dân Pháp xâm lược, giải phóng quê hương. Ngày 18/10/1952, bộ đội chủ lực và dân quân địa phương tập trung bao vây, tấn công đồn Mo, đầu não của thực dân Pháp đóng tại châu Phù Yên. Đồn Mo thất thủ, Phù Yên là huyện đầu tiên của tỉnh được giải phóng trong Chiến dịch Tây Bắc của quân và dân ta.

Trung tâm thị trấn Phù Yên hôm nay.

 

Chiến thắng ngày 18/10/1952 là mốc son lịch sử, minh chứng hào hùng cho tinh thần yêu nước nồng nàn, ý chí kiên cường, bất khuất, tấm lòng thủy chung son sắt của đồng chí, đồng bào các dân tộc Phù Yên dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu; kết thúc cuộc chiến đấu đầy hy sinh, gian khổ để giải phóng quê hương, khởi đầu cho xây dựng cuộc sống mới trên mảnh đất Phù Yên Anh hùng.

 

Trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, Phù Yên đã đóng góp nhiều sức người, của cải vật chất cùng cả nước dành những thắng lợi vĩ đại, giải phóng đất nước. Nổi bật, trong chiến dịch Điện Biên Phủ, huyện Phù Yên đã huy động 17 đợt dân công, với 8.563 lượt người tham gia, đóng góp 541.977 ngày công phục vụ chiến dịch. Nhân dân các dân tộc trên địa bàn đã đóng góp 893.435 kg gạo, 8.000 kg ngô, 48.000 kg thịt các loại. Nhiều địa bàn trong huyện đã trở thành trạm tiền phương, tập kết bộ đội và kho vũ khí, lương thực, thực phẩm của Bộ Chỉ huy Chiến dịch, như Mường Thải, khu rừng đèo Nhọt. Chiến dịch Điện Biên Phủ thắng lợi, Đảng bộ và nhân dân huyện Phù Yên đã được Chính phủ và Khu Tây Bắc khen ngợi; đặc biệt, Phù Yên là một trong 3 huyện của Sơn La được Hội đồng cung cấp mặt trận Trung ương khen thưởng về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phục vụ tiền tuyến, huy động sức người, sức của to lớn cho chiến trường.

 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và huyện Phù Yên cắt băng khánh thành công trình bảo vệ rừng, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử kháng chiến chống Pháp khu Rừng bản Nhọt, xã Gia Phù.


Trong kháng chiến chống Mỹ, hàng nghìn thanh niên huyện Phù Yên lên đường nhập ngũ, vừa hăng hái thi đua lao động sản xuất, vừa chi viện sức người, sức của cho chiến trường miền Nam và các tỉnh Bắc Lào. Sau hai cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, quân và dân Phù Yên vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng: Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang cho 3 tập thể, 5 cá nhân; 35 bà mẹ Việt Nam Anh hùng; 666 liệt sỹ; 403 thương binh và người hưởng chính sách như thương binh, 100 bệnh binh, trên 3.000 người có công với nước, 3.880 huân, huy chương các hạng cho các tập thể, cá nhân.

 

Sau ngày giải phóng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Phù Yên đã đoàn kết một lòng phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh. Trong hành trình ấy, có công cuộc di dân tái định cư thủy điện Hòa Bình theo chủ trương của Trung ương “Tất cả vì dòng điện ngày mai của Tổ quốc” vào năm 1979. Huyện có 11 xã ảnh hưởng trực tiếp, bị ngập 873 ha ruộng nước, 78 ha nương màu, 331,5 ha cây công nghiệp, 2.419 hộ phải di chuyển và TĐC... Vì sự phát triển của đất nước, vượt qua vô vàn những khó khăn, các hộ di dân TĐC đã chấp hành tốt chủ trương của Đảng, phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, xây dựng cuộc sống mới.

 

Lãnh đạo huyện Phù Yên chuyển trao Bằng công nhận đạt chuẩn NTM cho xã Huy Thượng.


Trong phát triển kinh tế, Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của 4 tiểu vùng kinh tế. Trong đó, tại các xã vùng Mường, hình thành vùng cây ăn quả, gắn với chuỗi giá trị hàng hóa, chăn nuôi đại gia súc, gắn với bảo vệ rừng; thị trấn Phù Yên và các xã vùng Huy, tập trung thâm canh lúa nước theo hướng canh tác hữu cơ, phát triển các cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, thương mại dịch vụ và du lịch; các xã vùng lòng hồ sông Đà thành lập các HTX thủy sản, phát triển chăn nuôi, trồng cây ăn quả; các xã vùng cao, trồng rừng, bảo vệ rừng, chuyển đổi canh tác nương định canh, khai hoang ruộng nước, phát triển chăn nuôi đại gia súc.

 

Ca sản xuất của công nhân Nhà máy may Phù Yên.

 

Sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng bền vững, đẩy mạnh  liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; phát triển 342 ha lúa hữu cơ, 2.500 ha cây ăn quả các loại. Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu “Cam Phù Yên”. Năm 2012, dự án cụm công nghiệp Gia Phù, điểm công nghiệp Quang Huy được hình thành, cơ sở sản xuất giày da xuất khẩu Ngọc Hà hoạt động đã thu hút, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động. Năm 2016, khánh thành và đi vào hoạt động Nhà máy may Phù Yên, Nhà máy gạch Tuynel. Đến nay, các công ty, xí nghiệp hoạt động ổn định, tạo việc làm và thu nhập cho hơn 3.500 lao động với mức lương từ 5 đến 15 triệu đồng/người/tháng. Bên cạnh đó, tư duy công nghiệp hóa được hình thành khá rõ nét, đến nay, huyện Phù Yên có hơn 20.000 người đi làm tại các khu công nghiệp trong cả nước.

Cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp trên cánh đồng Mường Tấc.

 

Từ một huyện nghèo còn nhiều khó khăn chồng chất sau ngày giải phóng, đến nay, Phù Yên đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị có nhiều tiến bộ vượt bậc. Tháng 9/1947, Châu bộ Phù Yên chỉ có 3 đảng viên, đến nay, Đảng bộ huyện đã có 53 chi, đảng bộ trực thuộc, 381 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở và 8.617 đảng viên. Cấp ủy các cấp thực hiện nghiêm túc việc quán triệt, học tập, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Tổ chức nhiều đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đảng bộ đã gắn thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với Nghị quyết TW4 khóa XI, XII, XIII về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Kinh tế - xã hội phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên, bộ mặt đô thị, nông thôn có sự phát triển vượt bậc, có 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nhiều năm qua huyện luôn duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế khá. Năm 2018, huyện Phù Yên đã được công nhận là huyện thoát nghèo theo Quyết định số 275/QĐ-TTg ngày 7/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Sự nghiệp văn hóa; giáo dục - đào tạo phát triển, toàn huyện có 32/68 trường đạt chuẩn quốc gia; công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được chú trọng, có 21/27 xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế;127 bản, tiểu khu, 141 cơ quan đơn vị và 22.141 hộ gia đình đạt danh hiệu văn hóa; tỷ lệ hộ nghèo còn 19,73%; hộ cận nghèo 11,07%. Quốc phòng, an ninh được củng cố vững chắc, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Mô hình trồng cây ăn quả có múi của nhân dân xã Mường Cơi.

 

Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện thắng lợi 3 khâu đột phá, 17 nhiệm vụ trọng tâm được nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Phù Yên tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:


Một là, khai thác tiềm năng, thế mạnh để tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội. Sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ, áp dụng công nghệ cao, khuyến khích, tạo điều kiện cho sản xuất hàng hóa tập trung, chuyên canh; hình thành các vùng sản xuất tập trung, cây dược liệu, cây ăn quả có múi, chanh leo có năng suất, chất lượng cao; khai thác tối đa diện tích mặt nước để nuôi trồng thủy sản, tập trung phát triển các hợp tác xã nuôi trồng thủy sản... Tích cực thu hút các nguồn lực đầu tư vào sản xuất nông nghiệp theo hướng liên kết giữa hộ nông dân với doanh nghiệp, HTX từ sản xuất đến chế biến, tiêu thụ sản phẩm.


Hai là, tăng cường quản lý đầu tư theo quy hoạch, đảm bảo quá trình phát triển phù hợp với quy hoạch đầu tư xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu quả đầu tư. Tăng cường quản lý và mở rộng các cụm công nghiệp, nhằm thu hút nguồn lực lao động, tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư vào địa bàn.

Hội diễn nghệ thuật quần chúng huyện Phù Yên năm 2022.

               

Ba là, đổi mới công tác quản lý giáo dục, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và đội ngũ giáo viên. Quan tâm phát triển văn hóa - xã hội, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững.


Bốn là, làm tốt công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức, cán bộ và đạo đức; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và đảng viên; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tập trung củng cố hệ thống chính trị cơ sở, nhất là các xã, bản còn khó khăn. Tăng cường công tác dân vận, kiểm tra, giám sát, phòng ngừa sai phạm trong tổ chức Đảng và đảng viên. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của UBND, HĐND; phát huy vai trò giám sát và phản biện của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.


Năm là, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trọng tâm là nâng cao chất lượng xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn. Tăng cường công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế.


Tự hào với truyền thống cách mạng của quê hương, toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sỹ các lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc huyện Phù Yên quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, phấn đấu xây dựng Phù Yên trở thành huyện phát triển khá của tỉnh, cùng với các huyện, thành phố xây dựng tỉnh Sơn La phát triển xanh, nhanh, bền vững.

 

Nguyễn Viết Hưng

  Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy

Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 399
  • Trong tuần: 7,903

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN PHÙ YÊN

Cơ quan chủ quản: UBND huyện Phù Yên - Giấy phép xuất bản số:      /GP-TTĐT
Địa chỉ: Tiểu khu 4 - Thị trấn Phù Yên - Huyện Phù Yên - Tỉnh Sơn La
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Phan Quý Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện
Điện thoại: 02123.863.322 |  Mail: bbt.phuyen@sonla.gov.vn
Ghi rõ nguồn "https://phuyen.sonla.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này

 Chung nhan Tin Nhiem Mang