Trang cơ sở Đài TTTH Phù Yên ngày 12/2/2018

Trang cơ sở Đài TTTH Phù Yên ngày 12/2/2018

 •   11/02/2018 08:51:00 PM
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Trang cơ sở Đài TTTH Phù Yên ngày 12/2/2018
Trang cơ sở Đài TTTH Phù Yên ngày 24/01/2018

Trang cơ sở Đài TTTH Phù Yên ngày 24/01/2018

 •   24/01/2018 08:51:00 PM
 •   Đã xem: 82
 •   Phản hồi: 0
Trang cơ sở Đài TTTH Phù Yên ngày 24/01/2018
Trang cơ sở Đài TTTH Phù Yên ngày 8/1/2018

Trang cơ sở Đài TTTH Phù Yên ngày 8/1/2018

 •   10/01/2018 05:21:00 AM
 •   Đã xem: 106
 •   Phản hồi: 0
Trang cơ sở Đài TTTH Phù Yên ngày 8/1/2018
Trang cơ sở Đài TTTH Phù Yên ngày 4/12/2017

Trang cơ sở Đài TTTH Phù Yên ngày 4/12/2017

 •   06/12/2017 09:41:00 PM
 •   Đã xem: 90
 •   Phản hồi: 0
Trang cơ sở Đài TTTH Phù Yên ngày 4/12/2017
Trang cơ sở Đài TTTH Phù Yên ngày 17/11/2017

Trang cơ sở Đài TTTH Phù Yên ngày 17/11/2017

 •   19/11/2017 07:43:00 PM
 •   Đã xem: 119
 •   Phản hồi: 0
Trang cơ sở Đài TTTH Phù Yên ngày 17/11/2017
Trang cơ sở Đài TTTH Phù Yên ngày 31/10/2017

Trang cơ sở Đài TTTH Phù Yên ngày 31/10/2017

 •   31/10/2017 09:01:00 PM
 •   Đã xem: 116
 •   Phản hồi: 0
Trang cơ sở Đài TTTH Phù Yên ngày 31/10/2017
Trang cơ sở Đài Truyền thanh - Truyền hình Phù Yên ngày 15/9/2017

Trang cơ sở Đài Truyền thanh - Truyền hình Phù Yên ngày 15/9/2017

 •   17/09/2017 09:17:00 PM
 •   Đã xem: 327
 •   Phản hồi: 0
Trang cơ sở Đài Truyền thanh - Truyền hình Phù Yên ngày 15/9/2017
Trang cơ sở đài TTTH Phù Yên 30-8-2017

Trang cơ sở đài TTTH Phù Yên 30-8-2017

 •   31/08/2017 05:55:00 AM
 •   Đã xem: 217
 •   Phản hồi: 0
Trang cơ sở đài TTTH Phù Yên 30-8-2017
Trang cơ sở Đài TTTH Phù Yên ngày 14/8/2017

Trang cơ sở Đài TTTH Phù Yên ngày 14/8/2017

 •   13/08/2017 10:49:00 PM
 •   Đã xem: 175
 •   Phản hồi: 0
Trang cơ sở Đài TTTH Phù Yên ngày 14/8/2017
Trang cơ sở Đài TTTH Phù Yên ngày 26/7/2017

Trang cơ sở Đài TTTH Phù Yên ngày 26/7/2017

 •   25/07/2017 10:46:00 PM
 •   Đã xem: 152
 •   Phản hồi: 0
Trang cơ sở Đài TTTH Phù Yên ngày 26/7/2017
Trang cơ sở Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Phù Yên ngày 10-7-2017

Trang cơ sở Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Phù Yên ngày 10-7-2017

 •   10/07/2017 04:06:00 AM
 •   Đã xem: 242
 •   Phản hồi: 0
Trang cơ sở Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Phù Yên ngày 10-7-2017
Trang cơ sở đài TTTH Phù Yên ngày 6/6/2017

Trang cơ sở đài TTTH Phù Yên ngày 6/6/2017

 •   06/06/2017 04:04:00 AM
 •   Đã xem: 174
 •   Phản hồi: 0
Trang cơ sở đài TTTH Phù Yên ngày 6/6/2017
Trang Cơ sở Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Phù Yên ngày 26/5/2017

Trang Cơ sở Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Phù Yên ngày 26/5/2017

 •   28/05/2017 10:51:00 PM
 •   Đã xem: 159
 •   Phản hồi: 0
Trang Cơ sở Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Phù Yên ngày 26/5/2017
Trang cơ sở đài TTTH Phù Yên ngày 19/05/2017

Trang cơ sở đài TTTH Phù Yên ngày 19/05/2017

 •   19/05/2017 03:44:00 AM
 •   Đã xem: 118
 •   Phản hồi: 0
Trang cơ sở đài TTTH Phù Yên ngày 19/05/2017
Trang cơ sở Đài TTTH Phù Yên ngày 2/05/2017

Trang cơ sở Đài TTTH Phù Yên ngày 2/05/2017

 •   02/05/2017 04:10:00 AM
 •   Đã xem: 139
 •   Phản hồi: 0
Trang cơ sở Đài TTTH Phù Yên ngày 2/05/2017
Trang cơ sở Đài TTTH Phù Yên ngày 14/04/2017

Trang cơ sở Đài TTTH Phù Yên ngày 14/04/2017

 •   14/04/2017 04:12:00 AM
 •   Đã xem: 103
 •   Phản hồi: 0
Trang cơ sở Đài TTTH Phù Yên ngày 14/04/2017
Trang cơ sở Đài TTTH Phù Yên ngày 28/03/2017

Trang cơ sở Đài TTTH Phù Yên ngày 28/03/2017

 •   27/03/2017 11:37:00 PM
 •   Đã xem: 318
 •   Phản hồi: 0
Trang cơ sở Đài TTTH Phù Yên ngày 28/03/2017
Trang cơ sở Đài TTTH Phù Yên ngày 10/03/2017

Trang cơ sở Đài TTTH Phù Yên ngày 10/03/2017

 •   09/03/2017 09:44:00 PM
 •   Đã xem: 93
 •   Phản hồi: 0
Trang cơ sở Đài TTTH Phù Yên ngày 10/03/2017
Trang cơ sở Đài TTTH Phù Yên ngày 21/02/2017

Trang cơ sở Đài TTTH Phù Yên ngày 21/02/2017

 •   21/02/2017 02:13:00 AM
 •   Đã xem: 85
 •   Phản hồi: 0
Trang cơ sở Đài TTTH Phù Yên ngày 21/02/2017
Trang cơ sở đài TTTH Phù Yên 03-02-2017

Trang cơ sở đài TTTH Phù Yên 03-02-2017

 •   02/02/2017 09:05:00 PM
 •   Đã xem: 309
 •   Phản hồi: 0
Trang cơ sở đài TTTH Phù Yên 03-02-2017
Trang cơ sở đài TTTH Phù Yên 17-01-2017

Trang cơ sở đài TTTH Phù Yên 17-01-2017

 •   16/01/2017 09:03:00 PM
 •   Đã xem: 180
 •   Phản hồi: 0
Trang cơ sở đài TTTH Phù Yên 17-01-2017
Quyết định 5207/QĐ-UBND ngày 31/12/2016 của UBND huyện Phù Yên về việc ban hành Quy chế hoạt động của Cổng Thông tin điện tử huyện Phù Yên

Quyết định 5207/QĐ-UBND ngày 31/12/2016 của UBND huyện Phù Yên về việc ban hành Quy chế hoạt động của Cổng Thông tin điện tử huyện Phù Yên

 •   02/01/2017 02:22:00 AM
 •   Đã xem: 82
 •   Phản hồi: 0
Ngày 31/12/2016 UBND huyện Phù Yên đã ban hành Quyết định 5207/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế hoạt động của Cổng Thông tin điện tử huyện Phù Yên.
Quyết định 5207/QĐ-UBND ngày 31/12/2016 của UBND huyện Phù Yên về việc ban hành Quy chế hoạt động của Cổng Thông tin điện tử huyện Phù Yên

Quyết định 5207/QĐ-UBND ngày 31/12/2016 của UBND huyện Phù Yên về việc ban hành Quy chế hoạt động của Cổng Thông tin điện tử huyện Phù Yên

 •   02/01/2017 02:22:00 AM
 •   Đã xem: 68
 •   Phản hồi: 0
Ngày 31/12/2016 UBND huyện Phù Yên đã ban hành Quyết định 5207/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế hoạt động của Cổng Thông tin điện tử huyện Phù Yên.
Trang cơ sở Đài TTTH Phù Yên ngày 30/12/2016

Trang cơ sở Đài TTTH Phù Yên ngày 30/12/2016

 •   31/12/2016 09:37:00 PM
 •   Đã xem: 216
 •   Phản hồi: 0
Trang cơ sở Đài TTTH Phù Yên ngày 30/12/2016
Trang cở sở Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Phù Yên ngày 13/12/2016

Trang cở sở Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Phù Yên ngày 13/12/2016

 •   13/12/2016 03:43:00 AM
 •   Đã xem: 207
 •   Phản hồi: 0
Trang cở sở Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Phù Yên ngày 13/12/2016
Trang cở sở Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Phù Yên ngày 25/11/2016

Trang cở sở Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Phù Yên ngày 25/11/2016

 •   25/11/2016 03:41:00 AM
 •   Đã xem: 196
 •   Phản hồi: 0
Trang cở sở Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Phù Yên ngày 25/11/2016
Trang cở sở Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Phù Yên ngày 08/11/2016

Trang cở sở Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Phù Yên ngày 08/11/2016

 •   08/11/2016 03:39:00 AM
 •   Đã xem: 193
 •   Phản hồi: 0
Trang cở sở Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Phù Yên ngày 08/11/2016
Trang cở sở Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Phù Yên ngày 21/10/2016

Trang cở sở Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Phù Yên ngày 21/10/2016

 •   21/10/2016 04:38:00 AM
 •   Đã xem: 196
 •   Phản hồi: 0
Trang cở sở Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Phù Yên ngày 21/10/2016
Trang cở sở Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Phù Yên ngày 4/10/2016

Trang cở sở Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Phù Yên ngày 4/10/2016

 •   04/10/2016 04:35:00 AM
 •   Đã xem: 136
 •   Phản hồi: 0
Trang cở sở Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Phù Yên ngày 4/10/2016

Các tin khác

Văn bản mới ban hành

704/BC-UBND

Báo cáo đánh giá tình hình Tài chính - ngân sách đại phương 02 năm 2016 - 2017; Tình hình Tài chính - ngân sách địa phương 03 năm 2018 - 2020

Lượt xem:57 | lượt tải:34

68/UBND

Về việc sửa đổi, bổ sung thể lệ cuộc thi viết

Lượt xem:57 | lượt tải:13

50/UBND

Công văn về việc đôn đốc triển khai cuộc thi viết

Lượt xem:51 | lượt tải:14

09/TB-BTC

Kết luật của đồng chí Nguyễn Quốc Khánh - PCT UBND tình, trưởng Ban tổ chức cuộc thi viết về "Gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước" của UBND tỉnh Sơn La

Lượt xem:44 | lượt tải:10

11/BTC

Về việc đôn đốc triển khai cuộc thi viết

Lượt xem:43 | lượt tải:10

10/BTC

Về việc sửa đổi, bổ sung thể lệ cuộc thi viết

Lượt xem:49 | lượt tải:21

06/TB-UBND

Thông báo về việc tuyển dụng Hợp đồng làm việc tại UBND các xã

Lượt xem:155 | lượt tải:91

03/CT-UBND

Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua năm 2018

Lượt xem:57 | lượt tải:16

06/GM-UBND

Giấy Mời Dự hội nghị tổng kết năm 2017 và triển khai nhiệm vụ quý I năm 2018 của : Khối nội chính; BCĐ 2968; BCĐ thu hồi vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; Ban an toàn giao thông; BCĐ Xây dựng khu vực phòng thủ huyện; BCĐ diễn tập chiến đấu phòng th

Lượt xem:73 | lượt tải:20

05/GM-UBND

Giấy Mời Dự buổi làm việc với đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh Sơn La về tình hình xây dụng kế hoạch sử dụng đất; việc phân bổ và triển khai dự thoán thu - chi ngân sách từ nguồn thu tiền sử dụng đất của ngân sách cấp huyện năm 2018.

Lượt xem:49 | lượt tải:14
Liên kết website
Thống kê
 • Đang truy cập15
 • Máy chủ tìm kiếm11
 • Khách viếng thăm4
 • Hôm nay3,453
 • Tháng hiện tại23,741
 • Tổng lượt truy cập1,075,068
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây