Phù Yên – Sơn La: Hiệu quả sau 1 năm triển khai Chỉ thị 25 về bảo vệ môi trường

Thứ hai - 30/10/2017 21:38
Thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La đã triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung theo chỉ đạo. Trên cơ sở đó, chất lượng môi trường trên địa bàn huyện dần được kiểm soát, chất thải tại các khu đô thị, các vùng tập trung dân cư được thu gom, xử lý đồng bộ. Các đơn vị, hộ sản xuất kinh doanh chú trọng đầu tư đổi mới công nghệ theo hướng sản xuất sạch thân thiện với môi trường, sử dụng tiết kiệm nguyên nhiên liệu.

Xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất dong riềng gây ô nhiễm môi trường

Ông Đào Văn Nguyên, Chủ tịch UBND huyện Phù Yên cho biết: Triển khai thực hiện kế hoạch số 178 của UBND tỉnh Sơn La về việc thực hiện Chỉ thị 25/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, huyện Phù Yên đã ban hành Kế hoạch quán triệt và chỉ đạo đến các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn về các nội dung chỉ đạo theo Chỉ thị của Thủ tướng và Kế hoạch của UBND tỉnh, trong đó, giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện.

Song song đó, huyện đã tiến hành rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy, tăng cường năng lực quản lý môi trường cho cán bộ các cấp. Tới nay, cơ bản cán bộ làm công tác quản lý bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện đáp ứng được yêu cầu, đặc biệt, tại các xã, thị trấn đều đã bố trí cán bộ làm công tác môi trường. Ngoài ra, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng TN&MT phối hợp với Phòng Nội vụ, UBND các xã, thị trấn rà soát lại công tác tổ chức cán bộ ngành TN&MT để sắp xếp cán bộ cho hợp lý. Bên cạnh đó, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tài chính nghiên cứu, xem xét đề xuất phương án trích lại 100% tiền xử lý vi phạm hành chính về môi trường để đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn.

Về một số kết quả cụ thể, từ ngày 31/8/2016-31/8/2017, huyện Phù Yên đã tiếp nhận và thẩm định 35 hồ sơ xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường của các đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh, hộ gia đình trên địa bàn. Đồng thời, đã xây dựng Kế hoạch và thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của các đơn vị, hộ gia đình đã được xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường về thực hiện các nội dung trong Kế hoạch bảo vệ môi trường đã được cấp có thẩm quyền xác nhận. Theo đó, 13 cơ sở đã được Đoàn kiểm tra lập biên bản và xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi không thực hiện đầy đủ một trong các nội dung đã cam kết trong Kế hoạch bảo vệ môi trường được cơ quan có thẩm quyền xác nhận, với tổng số tiền phạt là 30 triệu đồng.

Trong công tác thu gom, xử lý rác thải, tới nay, Phù Yên có 5 xã, thị trấn đã được thu gom rác thải sinh hoạt, vận chuyển đến bãi chôn lấp rác thải tập trung để xử lý; dự kiến thời gian tới sẽ đưa thêm 4 xã trên địa bàn vào danh mục về vị trí, địa điểm và các xã ngoài đô thị cần thực hiện thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt.

Có thể nói, qua 1 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg, huyện Phù Yên cơ bản đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác thẩm định Kế hoạch bảo vệ môi trường ngày càng được siết chặt ngay từ khâu tiếp nhận hồ sơ, UBND huyện kiên quyết không xác nhận đối với các cơ sở, hộ gia đình sử dụng các công nghệ lạc hậu, hệ thống xử lý chất thải, nước thải khi thải ra môi trường không đảm bảo và tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao.

Công tác hậu kiểm có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn. Đảm bảo không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp; các hộ gia đình sản xuất có ý thức trách nhiệm về bảo vệ môi trường, đầu tư các công trình, hệ thống xử lý chất thải, nước thải nhằm giảm thiểu nguy cơ gây ô niễm môi trường. Nhận thức của cộng đồng cư dân về bảo vệ môi trường ngày càng được nâng lên.

Phu Yen – Son La: Hieu qua sau 1 nam trien khai Chi thi 25 ve bao ve moi truong - Anh 1

Tăng cường thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn các xã

Trên cơ sở đó, chất lượng môi trường trên địa bàn huyện dần được kiểm soát, chất thải tại các khu đô thị, các vùng tập trung dân cư được thu gom, xử lý đồng bộ. Các đơn vị, hộ sản xuất kinh doanh chú trọng đầu tư đổi mới công nghệ theo hướng sản xuất sạch thân thiện với môi trường, sử dụng tiết kiệm nguyên nhiên liệu, xử lý chất thải đạt tiêu chuẩn thải.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn còn một số đơn vị, doanh nghiệp chưa thực hiện việc quan trắc chất thải, nước thải thường xuyên. Nhiều đơn vị, cơ sở còn chưa chú trọng đến công tác bảo vệ môi trường vẫn để tình trạng gây ô nhiễm môi trường trong quá trình hoạt động, ảnh hưởng đến môi trường và khu dân cư.

Nguyên nhân là do, hiện nay để kiểm tra, kiểm soát chất lượng môi trường (không khí, đất, nước) tại địa phương, cơ quan chuyên môn của huyện chưa có đầy đủ các trang thiết bị, máy móc chuyên dụng để kiểm tra mẫu trực tiếp tại cơ sở, do vậy kết quả kiểm tra còn nhiều hạn chế, chưa được chính xác. Luật Bảo vệ Môi trường năm 2014 đã thể chế hóa nhiều nội dung, trong đó nhiều vấn đề mới được đề cập như: Quản lý khí thải, nước thải, chất thải rắn, đa dạng sinh học…Tuy nhiên việc ban hành hướng dẫn triển khai thi hành luật chưa đồng bộ, gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước cũng như doanh nghiệp trong việc thực hiện.

Trong thời gian tới, để tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, huyện Phù Yên sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước đến với các tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp, nhằm nâng cao nhận thức và có hành động thiết thực về bảo vệ môi trường.

Tăng cường thanh, kiểm tra, kịp thời phát hiện, nắm bắt thông tin và ngăn chặn việc khai thác khoáng sản trái phép dẫn đến nhiều hệ lụy về tai biến môi trường và xảy ra sự cố. Kiểm soát môi trường tại các xã có dân cư tập trung đông đúc, mức độ xả thải lớn để có biện pháp quản lý phù hợp.

Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức làm công tác quản lý môi trường các cấp. Đẩy mạnh xã hội hóa làm công tác môi trường, bố trí và quản lý sử dụng nguồn kinh phí đúng mục đích. Lồng ghép nội dung ứng phó biến đổi khí hậu vào các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội địa phương và phát triển quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực.

Nguyễn Nga

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới ban hành

468/TB-UBND

Thông báo về việc công khai niêm yết danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Tài chính - Kế hoạch huyện Phù Yên

Lượt xem:32 | lượt tải:13

463/TB-UBND

Thông báo về việc công khai niêm yết danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực lao đông, thương binh và xã hội huyện Phù Yên

Lượt xem:29 | lượt tải:12

464/Tb-UBND

Thông báo về việc công khai niêm yết danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực nội vụ huyện Phù Yên

Lượt xem:31 | lượt tải:13

465/Tb-UBND

Thông báo về việc công khai niêm yết danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo huyện Phù Yên

Lượt xem:34 | lượt tải:17

459/TB-UBND

Thông báo về việc công khai niêm yết danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Kinh tế - Hạ tầng huyện Phù Yên

Lượt xem:31 | lượt tải:11

457/TB-UBND

Thông báo về việc công khai niêm yết danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thanh tra huyện Phù Yên

Lượt xem:29 | lượt tải:10

458/TB-UBND

Thông báo về việc công khai niêm yết danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực dân tộc huyện Phù Yên

Lượt xem:39 | lượt tải:11

460/TB-UBND

Thông báo về việc công khai niêm yết danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực y tế huyện Phù Yên

Lượt xem:27 | lượt tải:10

160/GM-UBND

Giấy mời dự làm việc với Đoàn công tác Ban chỉ đạo 598 tỉnh (Tổ 1)

Lượt xem:38 | lượt tải:23

3004/QĐ-UBND

QĐ V/v thành lập Ban tổ chức Lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới; Ngày Hội văn hóa, thể thao các dân tộc và ngày hội cam Phù Yên năm 2018

Lượt xem:45 | lượt tải:27
Liên kết website
Thống kê
  • Đang truy cập17
  • Hôm nay1,719
  • Tháng hiện tại44,322
  • Tổng lượt truy cập1,821,508
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây