Phù Yên: Kế hoạch thực hiện công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý VPHC năm 2018

 •   23/01/2018 09:25:00 PM
 •   Đã xem: 4
 •   Phản hồi: 0
Ngày 24/1/2018 phòng Văn hóa - Thông tin đã ban hành Kế hoạch số 11/KH-VHTT về việc thực hiện công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý VPHC năm 2018

Phù Yên: Kế hoạch tổ chức công tác đảm bảo an ninh trậ tự năm 2018

 •   18/01/2018 09:22:00 PM
 •   Đã xem: 2
 •   Phản hồi: 0
Ngày 19/1/2018 phòng Văn hóa - Thông tin đã ban hành Kế hoạch ssoos 09/KH-VHTT về việc tổ chức công tác đảm bảo an ninh trậ tự năm 2018

Kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao, tuyên truyền dấu tranh phòng chống biễn biến hòa bình năm 2018

 •   16/01/2018 09:18:00 PM
 •   Đã xem: 1
 •   Phản hồi: 0
Ngày 16/1/2018 phòng Văn hóa - Thông tin đã ban hành kế hoạch số 07/KHVHTT về việc tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao, tuyên truyền dấu tranh phòng chống biễn biến hòa bình năm 2018

Phù Yên: kế hoạch thực hiện nhiệm vụ văn hóa, thể thao, du lịch năm 2018

 •   09/01/2018 09:15:00 PM
 •   Đã xem: 1
 •   Phản hồi: 0
Ngày 10/1/2018 phòng Văn hóa - Thông tin đã ban hành kế hoạch số 03/Kh-VHTT về việc thực hiện nhiệm vụ văn hóa, thể thao, du lịch năm 2018
Phù Yên: Tuyên truyền đảm bảo trật tự an toàn giao thông tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 trên địa bàn huyện Phù Yên

Phù Yên: Tuyên truyền đảm bảo trật tự an toàn giao thông tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 trên địa bàn huyện Phù Yên

 •   01/01/2018 09:11:00 PM
 •   Đã xem: 2
 •   Phản hồi: 0
Ngày 02/01/2018 Phòng Văn hóa và Thông tin đã ban hành kế hoạch số 01/KH-VHTT về tuyên truyền đảm bảo trật tự an toàn giao thông tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 trên địa bàn huyện Phù Yên.
Phù Yên: Hội nghị phổ biến quán triệt các văn bản pháp luật nhân ngày pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2017

Phù Yên: Hội nghị phổ biến quán triệt các văn bản pháp luật nhân ngày pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2017

 •   15/11/2017 08:18:00 PM
 •   Đã xem: 198
 •   Phản hồi: 0
Ngày 10/11/2017 phòng tư pháp phối hợp với văn phòng HĐND,UBND huyện tham mưu giúp UBND huyện tổ chức Hội nghị phổ biến quán triệt các văn bản pháp luật nhân ngày pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2017 với tổng số 150 đại biểu tham dự.
Phù Yên: Hội nghị hướng dẫn đánh giá chất lượng cam Phù Yên

Phù Yên: Hội nghị hướng dẫn đánh giá chất lượng cam Phù Yên

 •   07/11/2017 04:49:00 AM
 •   Đã xem: 209
 •   Phản hồi: 0
Phòng NN & PTNT đã phối hợp với UBND xã Mường Thải, UBND xã Mường Cơi, Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam tổ chức hội thảo đánh giá Cam Phù Yên vào ngày 7/11/2017 với 100 lượt người tham gia
Phù Yên: tuyên truyền phổ biến giáo dục, pháp luật về luật trách bồi thường của nhà nước trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Phù Yên: tuyên truyền phổ biến giáo dục, pháp luật về luật trách bồi thường của nhà nước trên các phương tiện thông tin đại chúng.

 •   19/10/2017 09:13:00 PM
 •   Đã xem: 218
 •   Phản hồi: 0
Ngày 18/10/2017, Phòng Văn hóa và Thông tin đã ban hành kế hoạch số 64/KH-VHTT chỉ đạo Trung tâm văn hóa – Thể thao, Đài truyền thanh – Truyền hình, Liên đội điện ảnh huyện và UBND các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục, pháp luật về luật trách bồi thường của nhà nước trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tổ chức triển khai đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tổ chức triển khai đào tạo nghề cho lao động nông thôn

 •   30/09/2017 05:40:00 AM
 •   Đã xem: 120
 •   Phản hồi: 0
Nhằm triển khai thực hiện tốt công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện, phòng đã xây dựng kế hoạch và phối hợp với Trường Cao đẳng nông lâm Sơn La, tổ chức 06 lớp đào tạo nghề.

Phù Yên: tuyên truyền, tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn

 •   29/09/2017 10:33:00 PM
 •   Đã xem: 120
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Công văn số 2229/UBND-KT ngày 21/7/2017 của UBND tỉnh Sơn La, về việc chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Sơn La. UBND huyện Phù Yên đã tuyên truyền, tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn huyện.
Phù Yên: tuyên truyền kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XIV nhiệm kỳ 2016 – 2020, quốc hội khóa XIV, đề án đẩy mạnh phổ biến nội dung của công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự chính trị.

Phù Yên: tuyên truyền kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XIV nhiệm kỳ 2016 – 2020, quốc hội khóa XIV, đề án đẩy mạnh phổ biến nội dung của công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự chính trị.

 •   14/09/2017 09:10:00 PM
 •   Đã xem: 115
 •   Phản hồi: 0
Ngày 12/9/2017, Phòng Văn hóa và Thông tin đã ban hành kế hoạch số 64/KH-VHTT  chỉ đạo Trung tâm văn hóa – Thể thao, Đài truyền thanh – Truyền hình, Liên đội điện ảnh huyện và UBND các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XIV nhiệm kỳ 2016 – 2020, quốc hội khóa XIV, đề án đẩy mạnh phổ biến nội dung của công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự chính trị.
Phù Yên: tuyền truyền về công tác quản lý và trách nhiệm quản lý, bảo vệ tài nguyên và môi trường của các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn huyện

Phù Yên: tuyền truyền về công tác quản lý và trách nhiệm quản lý, bảo vệ tài nguyên và môi trường của các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn huyện

 •   09/09/2017 10:13:00 PM
 •   Đã xem: 190
 •   Phản hồi: 0
UBND huyện Phù Yên đã ban hành các văn bản chỉ đạo nhằm mục đích đẩy mạnh công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về tài nguyên và môi trường trên địa bàn và nhằm chấn chỉnh tình trạng buông lỏng công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường ở cơ sở.
Phù Yên: Tập huấn nâng cao năng lực quản lý, hiểu biết về an toàn thực phẩm cho thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm các xã, thị trấn và lãnh đạo, nhân viên nấu ăn các trường học có bếp ăn bán trú

Phù Yên: Tập huấn nâng cao năng lực quản lý, hiểu biết về an toàn thực phẩm cho thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm các xã, thị trấn và lãnh đạo, nhân viên nấu ăn các trường học có bếp ăn bán trú

 •   30/08/2017 09:18:00 PM
 •   Đã xem: 111
 •   Phản hồi: 0
Ngày 31/8/2017 phòng Lao động, thương binh & Xã hội đã phối hợp với các đơn vị chức năng của huyện (Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Trạm Quản lý chất lượng nông lâm thuỷ sản, Đội quản lý thị trường số 04 huyện, Trung tâm Y tế huyện tổ chức Tập huấn nâng cao năng lực quản lý, hiểu biết về an toàn thực phẩm cho thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm các xã, thị trấn và lãnh đạo, nhân viên nấu ăn các trường học có bếp ăn bán trú trên địa bàn huyện với 167 người tham dự.
Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Phù Yên tổ chức tuyên truyền Nghị quyết số 63 của Chính phủ về thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công cách mạng

Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Phù Yên tổ chức tuyên truyền Nghị quyết số 63 của Chính phủ về thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công cách mạng

 •   20/08/2017 06:03:00 AM
 •   Đã xem: 158
 •   Phản hồi: 0
Để nắm bắt chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng. Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Phù Yên đã tham mưu giúp UBND huyện ban hành Kế hoạch số 171/KH-UBND ngày 17/8/2017.
Phù Yên: tuyên truyền ngày pháp luật năm 2017, nâng cao chỉ số tính minh bạch về tiếp cận tài liệu quy hoạch, tài liệu pháp lý theo nghị quyết số 19-2017/NQ-CP; phòng chống dịch sốt xuất huyết.

Phù Yên: tuyên truyền ngày pháp luật năm 2017, nâng cao chỉ số tính minh bạch về tiếp cận tài liệu quy hoạch, tài liệu pháp lý theo nghị quyết số 19-2017/NQ-CP; phòng chống dịch sốt xuất huyết.

 •   15/08/2017 09:07:00 PM
 •   Đã xem: 116
 •   Phản hồi: 0
Ngày 16/8/2017, Phòng Văn hóa và Thông tin đã ban hành kế hoạch số 64/KH-VHTT  chỉ đạo Trung tâm văn hóa – Thể thao, Đài truyền thanh – Truyền hình, Liên đội điện ảnh huyện và UBND các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền ngày pháp luật năm 2017, nâng cao chỉ số tính minh bạch về tiếp cận tài liệu quy hoạch, tài liệu pháp lý theo nghị quyết số 19-2017/NQ-CP; phòng chống dịch sốt xuất huyết.
Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tổ chức triển khai Nghị quyết 28/2017/NQ-HĐND ngày 15/3/2017 của HĐND tỉnh Sơn La

Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tổ chức triển khai Nghị quyết 28/2017/NQ-HĐND ngày 15/3/2017 của HĐND tỉnh Sơn La

 •   31/07/2017 05:26:00 AM
 •   Đã xem: 123
 •   Phản hồi: 0
Nhằm thực hiện tốt các chính sách của HĐND đã đề ra, trong năm 2017 Nông nghiệp & Phát triển nông thôn đã tham mưu và trực tiếp ban hành các văn bản triển khai NQ đến các cơ quan, đơn vị và người dân trên địa bàn huyện.
Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tổ chức Hội thảo cam tại xã Mường Thải

Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tổ chức Hội thảo cam tại xã Mường Thải

 •   02/07/2017 05:44:00 AM
 •   Đã xem: 123
 •   Phản hồi: 0
Phòng NN & PTNT đã phối hợp với UBND xã Mường Thải, UBND xã Mường Cơi, Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam tổ chức hội thảo về giá trị của cây ăn quả có múi vào ngày 2/7/2017 với 70 lượt người tham gia.
Phù Yên: Tăng cường công tác PCCC và an ninh trật tự tại chợ Trung tâm huyện Phù Yên

Phù Yên: Tăng cường công tác PCCC và an ninh trật tự tại chợ Trung tâm huyện Phù Yên

 •   25/06/2017 06:11:00 AM
 •   Đã xem: 111
 •   Phản hồi: 0
Ngày 22/6/2017 UBND huyện Phù Yên đã ban hành Công văn số 602/UBND ngày 22/6/2017 v/v tăng cường công tác PCCC và an ninh trật tự tại chợ Trung tâm huyện Phù Yên
Phù Yên: tuyên truyền thực hiện Nghị định số 55/2015/NĐ- CP của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn huyện.

Phù Yên: tuyên truyền thực hiện Nghị định số 55/2015/NĐ- CP của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn huyện.

 •   19/06/2017 09:05:00 PM
 •   Đã xem: 137
 •   Phản hồi: 0
Ngày 19/6/2017, Phòng Văn hóa và Thông tin đã ban hành kế hoạch số 03/KH-VHTT chỉ đạo Trung tâm văn hóa – Thể thao, Đài truyền thanh – Truyền hình, Liên đội điện ảnh huyện và UBND các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền thực hiện Nghị định số 55/2015/NĐ- CP của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn huyện.
Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Phù Yên triển khai các đợt tuyên truyền về lĩnh vực xây dựng

Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Phù Yên triển khai các đợt tuyên truyền về lĩnh vực xây dựng

 •   01/06/2017 05:56:00 AM
 •   Đã xem: 113
 •   Phản hồi: 0
Nhằm nâng cao sự hiểu biết của nhân dân. Trong năm 2017 Phòng Kinh tế - Hạ tầng đã triển khai 02 đợt tuyên truyền về quản lý trật tự xây dựng đô thị cho UBND các xã, thị trấn.
Hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, Hòa giải cơ sở đợt I năm 2017 xã Đá Đỏ

Hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, Hòa giải cơ sở đợt I năm 2017 xã Đá Đỏ

 •   14/05/2017 09:12:00 PM
 •   Đã xem: 122
 •   Phản hồi: 0
Ngày 05/5/2017 phòng tư pháp đã phối hợp với UBND xã Đá Đỏ Tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, Hòa giải cơ sở đợt I năm 2017 cho cán bộ công chức cấp xã và Bí thư chi bộ, Trưởng bản, thành viên các ban ngành, đoàn thể, hòa giải ở cơ sở bản với  tổng số 54 đại biểu tham dự
Hội nghị tập huấn, phổ biến quán triệt Luật Thanh niên, Luật hộ tịch, Luật hôn nhân và gia đình xã Tường Hạ

Hội nghị tập huấn, phổ biến quán triệt Luật Thanh niên, Luật hộ tịch, Luật hôn nhân và gia đình xã Tường Hạ

 •   05/05/2017 09:17:00 PM
 •   Đã xem: 118
 •   Phản hồi: 0
Ngày 05/6/2017 phòng Tư pháp đã phối hợp với UBND xã Tường Hạ Tổ chức Hội nghị tập huấn, phổ biến quán triệt Luật Thanh niên, Luật hộ tịch, Luật hôn nhân và gia đình cho các đồng chí bí thư chi đoàn các cơ sở bản, trưởng bản với tổng số 56 đại biểu tham dự.
uyên truyền phổ biến giáo dục, chính sách pháp luật về bình đẳng giới; tăng cường công tác bảo vệ trẻ em, thực hiện các biện pháp phòng, chống xâm hại trẻ em, nâng cao nhận thức về CLB liên thế hệ tự giúp nhau, nâng cao hiệu quả xây dựng, quản lý kha

uyên truyền phổ biến giáo dục, chính sách pháp luật về bình đẳng giới; tăng cường công tác bảo vệ trẻ em, thực hiện các biện pháp phòng, chống xâm hại trẻ em, nâng cao nhận thức về CLB liên thế hệ tự giúp nhau, nâng cao hiệu quả xây dựng, quản lý kha

 •   26/04/2017 09:00:00 PM
 •   Đã xem: 97
 •   Phản hồi: 0
Ngày 27/4/2017, Phòng Văn hóa và Thông tin đã ban hành kế hoạch số 25/KH-VHTT  chỉ đạo Trung tâm văn hóa – Thể thao, Đài truyền thanh – Truyền hình, Liên đội điện ảnh huyện và UBND các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục, chính sách pháp luật về bình đẳng giới; tăng cường công tác bảo vệ trẻ em, thực hiện các biện pháp phòng, chống xâm hại trẻ em, nâng cao nhận thức về CLB liên thế hệ tự giúp nhau, nâng cao hiệu quả xây dựng, quản lý khai thác tủ sách pháp luật; tăng cường công tác bảo đảm TTATGT trong đợt nghỉ lễ 30/4 và 01/5.
Hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, Hòa giải cơ sở đợt I năm 2017 xã Huy Thượng

Hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, Hòa giải cơ sở đợt I năm 2017 xã Huy Thượng

 •   24/04/2017 09:08:00 PM
 •   Đã xem: 115
 •   Phản hồi: 0
Ngày 25/4/2017 phòng tư pháp đã phối hợp với UBND xã  Huy Thượng Tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, Hòa giải cơ sở đợt I năm 2017 cho cán bộ công chức cấp xã và Bí thư chi bộ, Trưởng bản, thành viên các ban ngành, đoàn thể, hòa giải ở cơ sở bản với  tổng số 42 đại biểu tham dự.
Hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, Hòa giải cơ sở đợt I năm 2017 xã Kim Bon

Hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, Hòa giải cơ sở đợt I năm 2017 xã Kim Bon

 •   18/04/2017 09:09:00 PM
 •   Đã xem: 118
 •   Phản hồi: 0
Ngày 19/4/2017 phòng tư pháp đã phối hợp với UBND xã Kim Bon Tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, Hòa giải cơ sở đợt I năm 2017 cho cán bộ công chức cấp xã và Bí thư chi bộ, Trưởng bản, thành viên các ban ngành, đoàn thể, hòa giải ở cơ sở bản với  tổng số 60 đại biểu tham dự
Hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, Hòa giải cơ sở đợt I năm 2017 tại xã Tân Phong

Hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, Hòa giải cơ sở đợt I năm 2017 tại xã Tân Phong

 •   13/04/2017 09:07:00 PM
 •   Đã xem: 109
 •   Phản hồi: 0
Ngày 14/4/2017 phòng tư pháp đã phối hợp với UBND xã  Tân Phong Tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, Hòa giải cơ sở đợt I năm 2017 cho cán bộ công chức cấp xã và Bí thư chi bộ, Trưởng bản, thành viên các ban ngành, đoàn thể, hòa giải ở cơ sở bản với  tổng số 42 đại biểu tham dự.
Hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, Hòa giải cơ sở đợt I năm 2017 tại xã Tường Thượng

Hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, Hòa giải cơ sở đợt I năm 2017 tại xã Tường Thượng

 •   12/04/2017 08:59:00 PM
 •   Đã xem: 112
 •   Phản hồi: 0
Ngày 13/4/2017 phòng tư pháp đã phối hợp với UBND xã  Tường Thượng Tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, Hòa giải cơ sở đợt I năm 2017 cho cán bộ công chức cấp xã và Bí thư chi bộ, Trưởng bản, thành viên các ban ngành, đoàn thể, hòa giải ở cơ sở bản với  tổng số 72 đại biểu tham dự.
Phù Yên: tuyên truyền, vận động các chủ sử dụng đất sử dụng đất đúng mục đích, không huỷ hoại, lấn chiếm đất

Phù Yên: tuyên truyền, vận động các chủ sử dụng đất sử dụng đất đúng mục đích, không huỷ hoại, lấn chiếm đất

 •   30/03/2017 10:09:00 PM
 •   Đã xem: 152
 •   Phản hồi: 0
Để thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về đất đai và xây dựng trên địa bàn huyện, đồng thời ngăn chặn và xử lý nghiêm minh việc lấn, chiếm đất đai, huỷ hoại đất, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, xây dựng công trình trái phép. UBND huyện Phù Yên đã ban hành các văn bản tuyên truyền đến các hộ dân.
Phù Yên: tuyên truyền công tác phòng, chống tội phạm; công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự; công tác tuyên truyền, vận động, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ chức chương trình phòng chống mua bán ngườ

Phù Yên: tuyên truyền công tác phòng, chống tội phạm; công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự; công tác tuyên truyền, vận động, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ chức chương trình phòng chống mua bán ngườ

 •   29/03/2017 08:32:00 PM
 •   Đã xem: 106
 •   Phản hồi: 0
Ngày 28/3/2017, Phòng Văn hóa và Thông tin đã ban hành kế hoạch số 18/KH-VHTT chỉ đạo Trung tâm văn hóa – Thể thao, Đài truyền thanh – Truyền hình, Liên đội điện ảnh huyện và UBND các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền công tác phòng, chống tội phạm; công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự; công tác tuyên truyền, vận động, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ chức chương trình phòng chống mua bán người năm 2017.

Các tin khác

Văn bản mới ban hành

468/TB-UBND

Thông báo về việc công khai niêm yết danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Tài chính - Kế hoạch huyện Phù Yên

Lượt xem:32 | lượt tải:13

463/TB-UBND

Thông báo về việc công khai niêm yết danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực lao đông, thương binh và xã hội huyện Phù Yên

Lượt xem:29 | lượt tải:12

464/Tb-UBND

Thông báo về việc công khai niêm yết danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực nội vụ huyện Phù Yên

Lượt xem:32 | lượt tải:13

465/Tb-UBND

Thông báo về việc công khai niêm yết danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo huyện Phù Yên

Lượt xem:34 | lượt tải:17

459/TB-UBND

Thông báo về việc công khai niêm yết danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Kinh tế - Hạ tầng huyện Phù Yên

Lượt xem:31 | lượt tải:11

457/TB-UBND

Thông báo về việc công khai niêm yết danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thanh tra huyện Phù Yên

Lượt xem:29 | lượt tải:10

458/TB-UBND

Thông báo về việc công khai niêm yết danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực dân tộc huyện Phù Yên

Lượt xem:39 | lượt tải:11

460/TB-UBND

Thông báo về việc công khai niêm yết danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực y tế huyện Phù Yên

Lượt xem:27 | lượt tải:10

160/GM-UBND

Giấy mời dự làm việc với Đoàn công tác Ban chỉ đạo 598 tỉnh (Tổ 1)

Lượt xem:38 | lượt tải:23

3004/QĐ-UBND

QĐ V/v thành lập Ban tổ chức Lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới; Ngày Hội văn hóa, thể thao các dân tộc và ngày hội cam Phù Yên năm 2018

Lượt xem:46 | lượt tải:27
Liên kết website
Thống kê
 • Đang truy cập10
 • Máy chủ tìm kiếm1
 • Khách viếng thăm9
 • Hôm nay2,289
 • Tháng hiện tại44,892
 • Tổng lượt truy cập1,822,078
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây