Thông tin lãnh đạo

Thứ bảy - 03/01/2015 13:59
Sơ đồ tổ chức UBND huyện Phù Yên
đào văn nguyên
Đồng chí: Đào Văn Nguyên
Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện
- Ngày, tháng, năm sinh: 06/6/1966;
- Dân tộc: Kinh;
- Quê quán: xã Toàn Thắng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.
- Nơi ở hiện nay: Khối 11, Thị trấn Phù Yên, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La.
- Trình độ học vấn: Đại học;
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy lợi, Cử nhân Kinh tế.
- Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp;
- Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam;
- Số điện thoại CQ: 0212.3864719
- Số di động: 0988555936

* Nhiệm vụ đảm nhiệm: 
- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch UBND huyện được quy định tại Điều 29 Luật tổ chức tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và những vấn đề khác theo quy định của Pháp luật quy định thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện.
- Chịu trách nhiệm toàn diện trước Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện uỷ về toàn bộ hoạt động của UBND huyện và hệ thống chính quyền trong toàn huyện.
- Chịu trách nhiệm cá nhân trước HĐND huyện, UBND huyện, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. Đồng thời cùng các thành viên UBND huyện chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của UBND huyện trước HĐND huyện, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.
- Phụ trách chung mọi hoạt động của UBND huyện, phụ trách công tác Khối Nội chính, công tác tổ chức và cán bộ, công tác thi đua khen thưởng và kỷ luật theo qui định của Luật tổ chức Chính quyền địa phương theo phân cấp của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, công tác Thanh tra Nhà nước, công tác xây dựng chính quyền.
- Phụ trách công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đất đai, tài nguyên và môi trường.
- Phó trưởng ban Thường trực BCĐ xây dựng Nông thôn mới.
- Chịu trách nhiệm về chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư xây dựng hạ tầng kinh tế theo phân cấp của UBND tỉnh Sơn La.
- Dự án giảm nghèo; Chương trình 30a/CP của Chính phủ trên địa bàn huyện. Phó Trưởng Ban xây dựng nông thôn mới.
- Chỉ đạo cải cách thủ tục hành chính, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, đề nghị của công dân  Trưởng ban chính sách dân tộc, Trưởng ban chỉ đạo 2968.
- Theo dõi quản lý, điều hành quy hoạch xây dựng đô thị của huyện và các chương trình Dự án khác trên địa bàn;
- Thực hiện việc phối hợp hoạt động của UBND huyện với Thường trực HĐND huyện, Thường trực UBMTTQVN huyện và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội huyện.
- Phụ trách các đơn vị: Phòng Nội vụ, Tư pháp, Thanh tra, Tài nguyên - Môi trường, Công an huyện, Ban chỉ huy quân sự huyện, Văn phòng đăng ký quyền sử đất, Trung tâm phát triển quỹ đất.
- Phụ trách và chỉ đạo các xã: Quang Huy, Thị trấn, Suối Bau. 
camvantan
Đồng chí: Cầm Văn Tân
Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện - Phụ trách khối Kinh tế
- Ngày, tháng, năm sinh: 27/7/1965;
- Dân tộc: Thái;
- Quê quán: Bản Tặt, xã Tường Tiến, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La.
- Nơi ở hiện nay: Bản Mo 3, xã Quang Huy, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La.
- Trình độ học vấn: Thạc sỹ;
- Trình độ chuyên môn: Quản lý kinh tế nông nghiệp.
- Trình độ Lý luận chính trị: Cử nhân;
- Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam;
- Số điện thoại CQ: 0212.3863324
- Số di động: 0986577868


* Nhiệm vụ đảm nhiệm: 
- Phụ trách các lĩnh vực: Tài chính- ngân sách, doanh nghiệp, Thương mại - Du lịch, Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp, Khoa học công nghệ và đô thị; Trưởng khối Kinh tế - Tài chính, Thuế, Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng, Ngân hàng chính sách và xã hội;
- Phó trưởng ban chỉ đạo Ban quản lý đề án 1460; Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện.
- Phó Chủ tịch thường trực, điều hành giải quyết các hoạt động của UBND huyện khi đồng chí Chủ tịch đi công tác vắng.
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chủ tịch phân công.
- Phụ trách các đơn vị: Phòng Tài chính-Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, BQL dự án ĐT&XD, Kho Bạc Nhà nước, Ngân hàng NN&PTNT, NHCSXH, Chi cục thuế, Quỹ tín dụng thị trấn, Chi nhánh cấp nước Phù Yên, Điện lực Phù Yên, Đội quản lý thị trường số 4 Phù Yên.
- Phụ trách và chỉ đạo các xã: Tường Hạ, Suối Bau, Tường Tiến. 
Untitled
Đồng chí: Lê Tiến Quân
Phó Chủ tịch UBND huyện - Phụ trách khối Văn hóa - Xã hội
- Ngày, tháng, năm sinh: 04/10/1977
- Dân tộc: Kinh;
- Quê quán: Xã Văn An, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương.
- Nơi ở hiện nay: Số 32, khối 4, thị trấn Phù Yên, tỉnh Sơn La.
- Trình độ học vấn: Thạc sỹ;
- Trình độ chuyên môn: Đại học sự phạm Toán.
- Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp;
- Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam;
- Số điện thoại CQ: 0212.3863324
- Số di động: 0963227115


* Nhiệm vụ đảm nhiệm: 
- Phụ trách lĩnh vực văn hóa - xã hội và các lĩnh vực công tác: Giáo dục - Đào tạo, Y tế, văn hóa văn nghệ, thông tin tuyên truyền, thể dục thể thao, lao động thương binh và xã hội và các chương trình dự án thuộc khối Văn hoá -Xã hội: Công tác khuyến học, Chữ thập đỏ, Dân số gia đình trẻ em.
- Trưởng Ban vì sự tiến bộ phụ nữ; Trưởng Ban chỉ đạo nâng cấp Bệnh viện đa khoa khu vực Phù Yên theo Quyết định 186 của Chính phủ; Xây dựng Trạm y tế xã đạt chuẩn Quốc gia.
- Trực tiếp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra chương trình kiên cố hoá trường lớp học;
- Điều hành công tác của thường trực UBND khi được Chủ tịch UBND huyện giao.
- Phụ trách công tác Văn phòng HĐND - UBND huyện.
- Phụ trách các đơn vị: Phòng Giáo dục - Đào tạo, Y tế, Lao động-TB&XH, Văn hoá-Thông tin, Trung tâm Văn hoá-Thông tin - Thể thao, Hội chữ thập đỏ, Hội bảo trợ xã hội, Hội khuyến học, Trung tâm y tế, Bệnh viện ĐKKV Phù Yên, Trung tâm dạy nghề, BHXH, Đội Quản lý đô thị, Đài truyền thanh-Truyền hình huyện, Bưu điện, Trung tâm viễn thông, Bảo hiểm xã hội huyện.
- Phụ trách và chỉ đạo các xã: Tân Lang, Mường Lang, Gia Phù..

23627024 736891829838970 161699326 o
Đồng chí: Đinh Thị Thu Hà
Phó Chủ tịch UBND huyện - Phụ trách khối Nông lâm nghiệp
- Ngày, tháng, năm sinh: 19/6/1981
- Dân tộc:Thái;
- Quê quán: xã Huy Tân, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La.
- Nơi ở hiện nay: Khối 14, thị trấn Phù Yên, tỉnh Sơn La.
- Trình độ học vấn: 12/12;
- Trình độ chuyên môn: Đại học sự phạm Toán.
- Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp;
- Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam;
- Số điện thoại CQ: 0212.3863324
- Số di động: 0962269145

 
* Nhiệm vụ đảm nhiệm:
- Phụ trách các lĩnh vực: Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản, phát triển nông thôn và các chương trình Dự án thuộc khối Nông – Lâm nghiệp.
- Phó Trưởng Ban Thường trực phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn huyện.
- Trực tiếp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực được giao phụ trách.
- Phó trưởng Ban Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới.
- Điều hành công tác của thường trực UBND khi được Chủ tịch UBND huyện giao.
- Phụ trách các đơn vị: Phòng NN&PTNT, Dân tộc, Hạt kiểm lâm huyện, Hạt kiểm lâm Tà Xùa, Chi cục thống kê, Trạm Khuyến nông, Trạm bảo vệ thực vật, Trạm thú y, Trạm quản lý khai thác thuỷ lợi, Chi nhánh CP vật tư KTNN, Trạm quản lý chất lượng nông lâm, thuỷ sản, Công ty TNHH nhà nước một thành viên Lâm nghiệp Phù Yên, Trại giống Phù Yên, Trại Cá Phù Yên, Phụ trách giao thông nông thôn, Chánh văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới, Giám đốc Dự án phát triển lâm nghiệp KFW7; Giám đốc Ban QLDA bảo vệ và phát triển rừng.
- Phụ trách và chỉ đạo xã: Bắc phong, Huy Tân, Huy Thượng.
 Từ khóa: tổ chức, sơ đồ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới ban hành

468/TB-UBND

Thông báo về việc công khai niêm yết danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Tài chính - Kế hoạch huyện Phù Yên

Lượt xem:19 | lượt tải:9

463/TB-UBND

Thông báo về việc công khai niêm yết danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực lao đông, thương binh và xã hội huyện Phù Yên

Lượt xem:15 | lượt tải:7

464/Tb-UBND

Thông báo về việc công khai niêm yết danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực nội vụ huyện Phù Yên

Lượt xem:17 | lượt tải:6

465/Tb-UBND

Thông báo về việc công khai niêm yết danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo huyện Phù Yên

Lượt xem:18 | lượt tải:9

459/TB-UBND

Thông báo về việc công khai niêm yết danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Kinh tế - Hạ tầng huyện Phù Yên

Lượt xem:14 | lượt tải:5

457/TB-UBND

Thông báo về việc công khai niêm yết danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thanh tra huyện Phù Yên

Lượt xem:16 | lượt tải:6

458/TB-UBND

Thông báo về việc công khai niêm yết danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực dân tộc huyện Phù Yên

Lượt xem:15 | lượt tải:7

460/TB-UBND

Thông báo về việc công khai niêm yết danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực y tế huyện Phù Yên

Lượt xem:15 | lượt tải:7

160/GM-UBND

Giấy mời dự làm việc với Đoàn công tác Ban chỉ đạo 598 tỉnh (Tổ 1)

Lượt xem:26 | lượt tải:18

3004/QĐ-UBND

QĐ V/v thành lập Ban tổ chức Lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới; Ngày Hội văn hóa, thể thao các dân tộc và ngày hội cam Phù Yên năm 2018

Lượt xem:30 | lượt tải:22
Liên kết website
Thống kê
  • Đang truy cập7
  • Hôm nay102
  • Tháng hiện tại37,355
  • Tổng lượt truy cập1,747,559
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây