Đảng bộ huyện Phù Yên: Coi trọng công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, đảng viên

Thứ ba - 02/02/2016 06:45
Thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ huyện Phù Yên đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.
Hằng năm, rà soát, bổ sung quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng theo quy định và yêu cầu của Đảng. Do đó, công tác quy hoạch cán bộ từng bước được thực hiện nền nếp, bảo đảm “mở” và “động”, công tác đào tạo, bồi dưỡng được quan tâm, góp phần thực hiện đồng bộ các khâu của công tác cán bộ. Qua đó, góp phần quan trọng vào sự thành công của đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020.

Trong công tác quy hoạch cán bộ, Đảng bộ Phù Yên đã có những cách làm mới, sáng tạo trong phương pháp và cách thức tiến hành, từng bước mở rộng dân chủ, công khai và đem lại hiệu quả thiết thực. Ban Tổ chức Huyện ủy đã tham mưu giúp Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành và triển khai kịp thời các văn bản hướng dẫn Đảng trong công tác quy hoạch và triển khai quy hoạch cán bộ làm căn cứ xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt các cấp, chuẩn bị tốt nhân sự cho đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015- 2020. Hầu hết, các cấp ủy, tổ chức đảng đã bám sát mục đích, yêu cầu, phương châm, nguyên tắc, quy trình về công tác quy hoạch cán bộ để vận dụng cụ thể vào thực tiễn trong quá xây dựng, quy hoạch cán bộ; nhiều chi bộ, đảng bộ cơ sở đã ban hành nghị quyết chuyên đề về công tác cán bộ, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện. Do vậy, công tác quy hoạch cán bộ đã cơ bản bảo đảm sự đồng bộ từ dưới lên và tạo được nguồn cán bộ kế cận khá dồi dào, mỗi chức danh cán bộ được quy hoạch từ 2 đến 3 người và một người có thể quy hoạch vào một số chức danh; lấy quy hoạch cấp ủy làm cơ sở để xây dựng quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo Đảng, chính quyền, đoàn thể ở các địa phương, bảo đảm tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ; chất lượng cán bộ tham gia quy hoạch đảm bảo, đáp ứng yêu cầu chủ động nhân sự để ứng cử, đề cử vào đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 và nhu cầu bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh lãnh đạo, quản lý trong những năm qua.

Mô hình trồng cam của nhân dân xã Mường Cơi (Phù Yên).

Xác định rõ công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là nhiệm vụ thường xuyên, nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực công tác, chất lượng và hiệu quả làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, Ban Tổ chức Huyện ủy đã tham mưu hiệu quả cho cấp ủy huyện chọn, cử cán bộ, đảng viên đi đào tạo bồi dưỡng cả về chuyên môn, lý luận, bước đầu đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương.  5 năm qua, toàn huyện đã cử trên 30 cán bộ tham gia các lớp đào tạo chuyên môn cao đẳng và đại học; trung cấp trên 90 đồng chí. Về đào tạo lý luận: cao cấp 19 đồng chí, trung cấp gần 200 đồng chí; sơ cấp 731 đồng chí; bồi dưỡng quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên chính, chuyên viên 25 đồng chí; bồi dưỡng nghiệp vụ cho 754 Bí thư các chi bộ cơ sở. Công tác tập huấn cho cán bộ được các ngành, đoàn thể quan tâm, trong nhiệm kỳ qua có trên 3.000 lượt cán bộ các cấp được tham gia các lớp tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ. Có thể nói, công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở Đảng bộ huyện Phù Yên đã triển khai đồng bộ, hằng năm cán bộ trong diện quy hoạch đã được rà soát, đánh giá điều chỉnh bổ sung kịp thời; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đã bám sát quy hoạch và yêu cầu của cấp ủy trong việc bố trí, sử dụng cán bộ; chú trọng đào tạo cán bộ trẻ, cán bộ dân tộc thiểu số; do đó, nhu cầu đào tạo cả học vấn, chuyên môn, lý luận ngày càng tăng, nhất là ở cấp xã, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trước mắt và lâu dài của từng cơ sở.

Song trong quá trình thực hiện công tác quy hoạch và đào tạo, một số cấp ủy chưa chủ động xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cho cán bộ, hiện nay, còn 59 cán bộ chưa có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên, 101 đồng chí chưa được đào tạo lý luận chính trị...

Nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, đồng bộ về cơ cấu có tầm nhìn cho trước mắt và lâu dài, ngay sau Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Phù Yên tập trung lãnh đạo các cấp ủy cơ sở nâng cao chất lượng về công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới gắn với điều kiện cụ thể và nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Thực hiện có hiệu quả và đồng bộ nhóm giải pháp về tổ chức, cán bộ mà Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đã đề ra. Đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên làm cơ sở khoa học để rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ cho nhiệm kỳ 2020-2025 gắn với xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, về lý luận chính trị và kiến thức quản lý Nhà nước. Tăng cường phối hợp, mở rộng các hình thức đào tạo bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên theo hướng đảm bảo chất lượng, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai và tổ chức thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, chú trọng phòng ngừa sai phạm. Phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên vi phạm các quy định về quy hoạch cán bộ, về cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng; biểu dương, khen thưởng những tổ chức đảng, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu  trong thực hiện công tác cán bộ.

Nguyễn Tuấn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới ban hành

16/PNV

Về việc lập hồ sơ đăng ký thi thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên lên chuyên viên chính

Lượt xem:23 | lượt tải:14

15/HĐND

Về việc mời đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tham gia lớp bồi dưỡng tại tỉnh

Lượt xem:13 | lượt tải:8

165/UBND

Về việc xin ý kiến nhân dân về trồng thay thế cây Bàng dọc Quốc Lộ 37

Lượt xem:16 | lượt tải:8

164/UBND

Về việc giao đầu mối phối hợp với tổ chức HKI

Lượt xem:13 | lượt tải:6

268/QĐ-UBND

Quyết định v/v Ban hành Quy chế hoạt động của Ban An toàn giao thông huyện Phù Yên

Lượt xem:15 | lượt tải:9

163/UBND

Về việc Báo cáo thống kê và đánh giá tình hình, hiệu quả việc sử dụng đất dốc, đất ruộng một vụ

Lượt xem:17 | lượt tải:9

266/QĐ-UBND

Quyết định v/v Ban hành Kế hoạch ứng dụng công ngfheej thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước huyện Phù Yên giai đoạn 2017 - 2020

Lượt xem:20 | lượt tải:8

47/KH-UBND

Kế Hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trông hoạt động của cơ quan Nhà nước huyện Phù Yên năm 2017

Lượt xem:19 | lượt tải:7

46/KH-UBND

Kế hoạch động thông tin đối ngoại huyện Phù Yên năm 2017

Lượt xem:12 | lượt tải:6

161/UBND

Về việc tổng hợp danh sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở năm 2017 trên địa bàn huyện Phù Yên

Lượt xem:19 | lượt tải:7
Liên kết website
Quy hoạch thị trấn Phù Yên 2016 - 2025
danh mục công trình 2017
Thống kê
  • Đang truy cập27
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm25
  • Hôm nay2,175
  • Tháng hiện tại80,709
  • Tổng lượt truy cập371,928
Truyền Hình Phù Yên
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây