Đảng bộ huyện Phù Yên thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở

Thứ tư - 12/04/2017 02:53
Hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo gần 20 năm thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở (QCDCCS), Đảng bộ huyện Phù Yên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện QCDCCS; nâng cao chất lượng và hiệu lực hoạt động của HĐND và UBND các cấp, thực hiện tốt chế độ “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát”; quyền, lợi ích của người dân được phát huy, nâng cao dân trí; kỷ cương, trật tự được giữ nghiêm; công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh; cơ chế, chính sách được sửa đổi phù hợp với điều kiện địa phương. Qua đó, tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển; giữ vững quốc phòng, an ninh.

 

Bà con xã Mường Thải (Phù Yên) nuôi cá lồng trên hồ Suối Chiếu.

Để triển khai hiệu quả, sâu rộng QCDCCS, Đảng bộ huyện Phù Yên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, trước hết là triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và pháp lệnh, nghị định của Quốc hội, Chính phủ về thực hiện QCDCCS đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn; thành lập Ban chỉ đạo thực hiện QCDCCS từ huyện đến cơ sở. Sau gần 20 năm triển khai, đến nay, QCDCCS đã đi vào cuộc sống và tác động tích cực tới nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, nâng cao tính chủ động, sáng tạo của cơ sở; hệ thống chính trị ở cơ sở được củng cố và tăng cường. Hiện nay, 27 xã, thị trấn đã kiện toàn Ban chỉ đạo QCDCCS và xây dựng kế hoạch, chương trình kiểm tra, giám sát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, các ban, ngành cơ sở tiếp tục triển khai Pháp lệnh 34/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đến 100% cơ sở; vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Việc thực hiện QCDCCS từng bước đi vào nền nếp, làm chuyển biến phương thức lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền theo hướng gần dân, tôn trọng và lắng nghe ý kiến của nhân dân; cán bộ, đảng viên được dân chủ bàn bạc, thống nhất các quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị; nhân dân được bàn bạc quyết định mức đóng góp tiền, ngày công xây dựng các công trình phúc lợi xã hội, nhất là những công trình xây dựng nông thôn mới... Công tác cải cách hành chính tiếp tục được triển khai theo cơ chế một cửa đạt kết quả tốt; việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được giải quyết kịp thời, đúng pháp luật; các cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập đã cụ thể hóa QCDCCS bằng việc xây dựng nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, quy định về tuyển dụng, đề bạt, luân chuyển cán bộ, về sử dụng tài sản công... Các doanh nghiệp đều tổ chức hội nghị người lao động đúng quy trình, đảm bảo nghiêm túc. Việc thực hiện QCDCCS góp phần quan trọng vào sự đổi mới về phương thức lãnh đạo của cấp ủy, sự điều hành của chính quyền và hệ thống chính trị không ngừng được củng cố; phong trào toàn xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, chung tay xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh... Qua đó, thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển. Năm 2016, tổng giá trị sản xuất của huyện đạt 3.800 tỷ đồng; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng các ngành dịch vụ, thương mại và giảm dần tỷ trọng ngành nông nghiệp (ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 28,3%; công nghiệp - xây dựng 31,8 %; dịch vụ, thương mại 39,9%). Thu nhập bình quân đầu người đạt 24,7 triệu đồng, tăng 3,7 triệu đồng so với bình quân giai đoạn 2011-2015. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện QCDCCS ở Phù Yên vẫn còn bộc lộ những nhược điểm: Công tác tuyên truyền, triển khai, quán triệt các văn bản Nhà nước về thực hiện QCDCCS ở một số cơ sở, đơn vị chưa thường xuyên; vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng, sự phối hợp của chính quyền với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể có lúc, có nơi chưa đồng bộ; Ban giám sát đầu tư cộng đồng hoạt động chưa hiệu quả. Hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện QCDCCS một số đơn vị chưa rõ nét; nội dung hương ước, quy ước, quy chế, quy định của một số cơ sở còn thiếu cụ thể, chưa sát với điều kiện thực tế của địa phương và cơ quan đơn vị...

Quá trình thực hiện QCDCCS ở Đảng bộ huyện Phù Yên đã tạo sự chuyển biến về nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; qua đó, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân; củng cố hệ thống chính trị vững mạnh, kinh tế, xã hội ngày càng phát triển. Để thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ huyện Phù Yên tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện QCDCCS; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng đối với Ban chỉ đạo QCDCCS các cấp. Đẩy mạnh hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, thực hiện tốt Nghị quyết số 25 - NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện QCDCCS ở các loại hình cơ sở; rà soát việc sửa đổi, bổ sung, nội quy, quy chế, quy định các cơ quan, đơn vị, hương ước, quy ước ở bản, tiểu khu, tổ dân phố gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; xây dựng khối đoàn kết toàn dân xây dựng nông thôn mới.

Nguyễn Tuấn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới ban hành

704/BC-UBND

Báo cáo đánh giá tình hình Tài chính - ngân sách đại phương 02 năm 2016 - 2017; Tình hình Tài chính - ngân sách địa phương 03 năm 2018 - 2020

Lượt xem:58 | lượt tải:36

68/UBND

Về việc sửa đổi, bổ sung thể lệ cuộc thi viết

Lượt xem:61 | lượt tải:15

50/UBND

Công văn về việc đôn đốc triển khai cuộc thi viết

Lượt xem:53 | lượt tải:15

09/TB-BTC

Kết luật của đồng chí Nguyễn Quốc Khánh - PCT UBND tình, trưởng Ban tổ chức cuộc thi viết về "Gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước" của UBND tỉnh Sơn La

Lượt xem:45 | lượt tải:11

11/BTC

Về việc đôn đốc triển khai cuộc thi viết

Lượt xem:46 | lượt tải:12

10/BTC

Về việc sửa đổi, bổ sung thể lệ cuộc thi viết

Lượt xem:51 | lượt tải:23

06/TB-UBND

Thông báo về việc tuyển dụng Hợp đồng làm việc tại UBND các xã

Lượt xem:159 | lượt tải:93

03/CT-UBND

Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua năm 2018

Lượt xem:59 | lượt tải:17

06/GM-UBND

Giấy Mời Dự hội nghị tổng kết năm 2017 và triển khai nhiệm vụ quý I năm 2018 của : Khối nội chính; BCĐ 2968; BCĐ thu hồi vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; Ban an toàn giao thông; BCĐ Xây dựng khu vực phòng thủ huyện; BCĐ diễn tập chiến đấu phòng th

Lượt xem:77 | lượt tải:23

05/GM-UBND

Giấy Mời Dự buổi làm việc với đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh Sơn La về tình hình xây dụng kế hoạch sử dụng đất; việc phân bổ và triển khai dự thoán thu - chi ngân sách từ nguồn thu tiền sử dụng đất của ngân sách cấp huyện năm 2018.

Lượt xem:51 | lượt tải:15
Liên kết website
Thống kê
  • Đang truy cập35
  • Hôm nay2,296
  • Tháng hiện tại34,640
  • Tổng lượt truy cập1,085,967
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây