module block search
Đến
STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 704/BC-UBND 24/11/2018 Báo cáo đánh giá tình hình Tài chính - ngân sách đại phương 02 năm 2016 - 2017; Tình hình Tài chính - ngân sách địa phương 03 năm 2018 - 2020
2 30/TB-PVN 07/08/2018 Thông báo về việc mở lớp ôn, thi chứng chỉ tin học đạt chuẩn
3 449/QĐ-UBND 05/03/2018 Quyết định 449/QĐ-UBND ngày 05/3/2018 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La
4 68/UBND 24/01/2018 Về việc sửa đổi, bổ sung thể lệ cuộc thi viết
5 50/UBND 19/01/2018 Công văn về việc đôn đốc triển khai cuộc thi viết
6 09/TB-BTC 19/01/2018 Kết luật của đồng chí Nguyễn Quốc Khánh - PCT UBND tình, trưởng Ban tổ chức cuộc thi viết về "Gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước" của UBND tỉnh Sơn La
7 11/BTC 19/01/2018 Về việc đôn đốc triển khai cuộc thi viết
8 10/BTC 19/01/2018 Về việc sửa đổi, bổ sung thể lệ cuộc thi viết
9 06/TB-UBND 18/01/2018 Thông báo về việc tuyển dụng Hợp đồng làm việc tại UBND các xã
10 03/CT-UBND 16/01/2018 Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua năm 2018
11 06/GM-UBND 05/01/2018 Giấy Mời Dự hội nghị tổng kết năm 2017 và triển khai nhiệm vụ quý I năm 2018 của : Khối nội chính; BCĐ 2968; BCĐ thu hồi vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; Ban an toàn giao thông; BCĐ Xây dựng khu vực phòng thủ huyện; BCĐ diễn tập chiến đấu phòng thủ các
12 05/GM-UBND 05/01/2018 Giấy Mời Dự buổi làm việc với đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh Sơn La về tình hình xây dụng kế hoạch sử dụng đất; việc phân bổ và triển khai dự thoán thu - chi ngân sách từ nguồn thu tiền sử dụng đất của ngân sách cấp huyện năm 2018.
13 03/PGV-UBND 05/01/2018 PGV Về việc chuẩn bị báo cáo Phục vụ cho cuộc họp Ban thường vụ huyện ủy
14 05/UBND 05/01/2018 Về việc trả lời câu hỏi của công dân trên cổng thông tin điện tử tỉnh
15 02/TB-HĐXTVC 05/01/2018 Thông báo danh mục tài liệu ôn tập và thời gian, địa điểm tổ chức xét tuyển viên chức sự nghiêp giáo dục - đào tạo huyện Phù Yên.
16 03/GM-UBND 04/01/2018 Giấy Mời Dự hội nghị tổng kết công tác quốc phòng - quân sự địa phương năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018
17 01/TB-UBND 03/01/2018 Thông báo Kết quả Phiên họp thứ 19 - UBND huyện khóa XX.
18 02/PGV-UBND 02/01/2018 Phiếu Giao Việc Về việc Trả lời câu hỏi của công dân trên Cổng thông tin điện tử tỉnh.
19 01/GM-UBND 02/01/2018 Giấy Mời Dự buổi tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018
20 149/VP 02/01/2018 Về việc Tổng hợp việc thực hiện nhiệm vụ của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện tính từ 29/12/2017
21 790/BC-UBND 29/12/2017 Báo cáo về số lượng sinh viên đủ điều kiện tham gia Đề án Bố trí, tạo nguồn đội ngũ cán bộ, công chức là người dân tộc Mông và một số dân tộc thiểu số ít người trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2021
22 06/BC-TTHCC 29/12/2017 Báo Cáo Kết quả hoạt động của Trung tâm Hành chính công huyện Phù Yên từ ngày 29/11/2017 đến 29/12/2017
23 778/BC-UBND 27/12/2017 Báo cáo thống kê văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2017
24 772/BC-UBND 25/12/2017 Báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức huyện Phù Yên năm 2017
25 774/BC-UBND 25/12/2017 Báo cáo kết quả cấp nhật, bổ sung hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn năm 2017
26 26/TB-HĐND 16/12/2017 Thông Báo Kết quả kỳ họp thứ 5 - HĐND huyện Khóa XX Nhiệm kỳ 2016 - 2021
27 27/TB-HĐND 16/12/2017 Thông báo kết luận của đồng chí Cầm Thanh Lâm - Phó bi thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện - Chủ tọa kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa XX, về nội dung chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp
28 756/BC-UBND 15/12/2017 Báo cáo tiếp thu ý kiến nhân dân đối với Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Phù Yên
29 756/BC-UBND 15/12/2017 báo cáo tiếp thu ý kiến đối với Kế hoạch sử dụng đất năm 2018
30 14/NQ-HĐND 15/12/2017 Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2018 các nguồn vốn ngân sách cấp huyện quản lý
31 749/BC-UBND 14/12/2017 Báo cáo đánh giá thực trạng và đinh hướng phát triển cây ăn quả có múi trên địa bàn huyện
32 116/BC-ĐGS 13/12/2017 Báo cáo kết quả giám sát việc thu, phân bổ và sd nguồn thu cấp quyền sd đất năm 2016
33 118/BC-TTHĐND 13/12/2017 Báo Cáo Kết quả thẩm tra dự toán thu, chi ngân sách đối với nguồn thu từ đất.
34 1270/UBND 11/12/2017 Về việc hướng dẫn xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của UBND các xã, thị trấn.Về việc hướng dẫn xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của UBND các xã, thị trấn.
35 3645/QĐ-UBND 11/12/2017 Quyết định v/v phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017 để thực hiện chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội năm 2018
36 3519/QĐ-UBND 05/12/2017 Quyết Định Về việc Công nhận Cơ quan, Đơn vị, Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm 2017.
37 3516/QĐ-UBND 05/12/2017 Quyết Định Về việc phê duyệt danh sách, nhu cầu kinh phí hỗ trợ học sinh bán trú theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ, năm 2017 - 2018.
38 3515/QĐ-UBND 05/12/2017 Quyết Định Về việc phê duyệt danh sách hỗ trợ gạo cho học sinh bán trú theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ năm học 2017 - 2018.
39 3512/QĐ-UBND 05/12/2017 Quyết Định Về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu thực hiện vốn hỗ trợ sản xuất năm 2017 Ban quản lý Dự án đầu tư - Xây dựng
40 3507/QĐ-UBND 04/12/2017 Quyết Định Về việc phê duyệt danh sách các hộ phai di dời khăn cấp do ảnh hưởng của mưa lũ trên địa bàn huyện Phù Yên từ ngày 9/11/10/2017 (đợt 1)
41 3505/QĐ-UBND 30/11/2017 Quyết Định Về việc phê duyệt danh sách cán bộ, công chức, viên chức hưởng hỗ trợ vùng thiếu nước sinh hoạt hợp vệ sinh theo Nghị định quyết số: 58/2017/NĐ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh sơn La năm 2017 - 2018.
42 1235/UBND 29/11/2017 Công văn xin ý kiến nhân dân và các cơ quan, đơn vị vào dự thảo kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Phù Yên
43 698/BC-UBND 24/11/2017 Báo cáo công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2017; Phương hướng nhiệm vụ năm 2018 huyện Phù Yên
44 701/BC-UBND 24/11/2017 Báo cáo tình hình triển khai thực hiện đề án 1460 năm 2017
45 705/BC-UBND 24/11/2017 Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2017; nhiệm vụ, giả pháp năm 2018 (Thời gian từ 16/11/2016 - 15/11/2017)
46 3414/QĐ-UBND 23/11/2017 Quyết Định Bố trí cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm Hành chính công huyện
47 170/TB-UBND 17/11/2017 Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đào tạo huyện Phù yên đợt 2 năm 2017
48 329/TTr-UBND 06/11/2017 Tờ Trình Đề nghị truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng"
49 249/PGV-UBND 06/11/2017 Phiếu giao việc Về công tác khắc phục thiệt hại do mưa lũ tại huyện Phù Yên
50 248/PGV-UBND 06/11/2017 Phiếu Giao Việc Về việc phối hợp xây dựng phóng sự tuyên truyền của Đài PT-TH Sơn La tại huyện Phù Yên tháng 11/2017
Văn bản mới ban hành

704/BC-UBND

Báo cáo đánh giá tình hình Tài chính - ngân sách đại phương 02 năm 2016 - 2017; Tình hình Tài chính - ngân sách địa phương 03 năm 2018 - 2020

Lượt xem:158 | lượt tải:82

30/TB-PVN

Thông báo về việc mở lớp ôn, thi chứng chỉ tin học đạt chuẩn

Lượt xem:6 | lượt tải:3

449/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La

Lượt xem:190 | lượt tải:97

68/UBND

Về việc sửa đổi, bổ sung thể lệ cuộc thi viết

Lượt xem:129 | lượt tải:44

50/UBND

Công văn về việc đôn đốc triển khai cuộc thi viết

Lượt xem:127 | lượt tải:44

09/TB-BTC

Kết luật của đồng chí Nguyễn Quốc Khánh - PCT UBND tình, trưởng Ban tổ chức cuộc thi viết về "Gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước" của UBND tỉnh Sơn La

Lượt xem:130 | lượt tải:42

11/BTC

Về việc đôn đốc triển khai cuộc thi viết

Lượt xem:116 | lượt tải:38

10/BTC

Về việc sửa đổi, bổ sung thể lệ cuộc thi viết

Lượt xem:128 | lượt tải:48

06/TB-UBND

Thông báo về việc tuyển dụng Hợp đồng làm việc tại UBND các xã

Lượt xem:278 | lượt tải:144

03/CT-UBND

Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua năm 2018

Lượt xem:132 | lượt tải:143
Liên kết website
Thống kê
  • Đang truy cập126
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm125
  • Hôm nay4,739
  • Tháng hiện tại37,241
  • Tổng lượt truy cập1,407,433
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây