module block search
Đến
STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 704/BC-UBND 23/11/2018 Báo cáo đánh giá tình hình Tài chính - ngân sách đại phương 02 năm 2016 - 2017; Tình hình Tài chính - ngân sách địa phương 03 năm 2018 - 2020
2 158/GM-UBND 15/10/2018 Giấy mời dự họp giao Ban Khối Kinh tế - quý III/2018
3 39/GM-HĐND 15/10/2018 Giấy mời dự Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Sơn La khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại xã Mường Do
4 40/GM-HĐND 15/10/2018 Giấy mời dự Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Sơn La khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại xã Huy Tân
5 1120/UBND 15/10/2018 Về việc hướng dẫn Đoàn thăm quan huyện Sông Mã đến học tập kinh nghiệm mô hình trồng cam tại xã Mường Thải
6 1115/UBND 15/10/2018 Về việc cho ý kiến đối với Tờ trình 97/TTr-VP ngày 11/10/2018 của Văn phòng HĐND - UBND huyện
7 1114/UBND 15/10/2018 Về việc triển khai lập kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Phù Yên (Lần 4)
8 1112/UBND 15/10/2018 Về việc cho ý kiến đối với Tờ trình 15/TTr-VHTT ngày 10/10/2018 của phòng Văn hóa - Thông tin
9 1111/UBND 15/10/2018 Về việc cho ý kiến đối với Công văn số 32/2018/CV-PTDA ngày 02/10/2018 của Công ty TNHH Thành Đạt
10 1110/UBND 15/10/2018 Về việc cho ý kiến đối với các Tờ trình của phòng Nội vụ
11 157/GM-UBND 15/10/2018 Giấy mời họp Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Phù Yên
12 158/GM-UBND 15/10/2018 Giấy mời dự họp Giao ban Khối Kinh tế - quý III/2018
13 727/BC-UBND 14/10/2018 Báo cáo tình hình sử dụng dự phòng ngân sách tháng 9 và tình hình rút dự toán 9 tháng đầu năm 2018
14 123/TTHĐND 14/10/2018 Về việc giao bổ sung nhiệm vụ thẩm định Tờ trình số 296/TTr-UBND ngày 28/9/2018 của UBND huyện
15 124/TTHĐND 14/10/2018 Về việc giao nhiệm vụ thẩm tra Tờ trình 309/TTr-UBND ngày 12/10/2018 của UBND huyện
16 1105/UBND 14/10/2018 Về việc xin vắng mặt dự hội thao nghiệp vụ CC và CNCH tại huyện Sốp cộp
17 1106/UBND 14/10/2018 Về việc lập danh sách đại biểu dự gặp mặt đối thoại với đội ngũ trí thức tỉnh Sơn La
18 1107/UBND 14/10/2018 Về việc xây dựng mới trạm biến áp nâng áp 6/110 kV thủy điện Mường Bang và mở rộng ngăn lộ TBA 110 kV khu vực Phù Yên
19 1108/UBND 14/10/2018 Về việc góp ý kiến vào dự thảo Tờ trình UBND và Nghị quyết HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 25/2017/NQ-HĐND ngày 15/3/2017 của HĐND tỉnh
20 1109/UBND 14/10/2018 Về việc đôn đốc triển khai, thực hiện kế hoạch kiểm tra tình hình phát triển kinh tế-XH, kiểm tra công tác CCHC, kiểm tra công vụ năm 2018
21 721/BC-UBND 14/10/2018 Báo cáo tình hình thực hiện dự án nhà lớp học 2 phòng trường tiểu học xã Mường Bang, huyện Phù Yên
22 714/BC-UBND 11/10/2018 Báo cáo danh sách cán bộ, công chức, viên chức đến tuổi nghỉ hưu năm 2019
23 22/QĐ-TTHĐND 11/10/2018 Quyết định cử Đoàn cán bộ Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021 đi học tập, nghiên cứu và trao đổi kinh nghiệm công tác HĐND tại một số tỉnh Miền Nam
24 1102/UBND 11/10/2018 Về việc hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001
25 717/BC-UBND 11/10/2018 Báo cáo kết quả thực hiện nguồn kinh phí Trung ương hỗ trợ năm 2017, 2018 khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn huyện Phù Yên
26 309/TTr-UBND 11/10/2018 Tờ trình về việc phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu Phát triển lâm nghiệp bên vững năm 2017
27 304/TTr-UBND 10/10/2018 Tờ trình v/v xin chủ trương tổ chức Lễ công bố xã Huy Hạ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018
28 304/TTr-UBND 10/10/2018 Tờ trình v/v xin chủ trương tổ chức Lễ công bố xã Huy Hạ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018
29 104/BC-BKTXH 09/10/2018 Báo cáo kết quả khảo sát việc thực hiện Nghị quyết số 133/2016/NQ-HĐND ngày 22/3/2016 của HĐND tỉnh về chính sách đào tạo nghề của doanh nghiệp theo trên địa bàn huyện
30 2413/QĐ-UBND 27/09/2018 Quyết định vè việc trợ cấp lần đầu đối với công chức đến nhận công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo Nghị định 116/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ đối với bà: Hà Thị Chiên, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Mường Do
31 2412/QĐ-UBND 27/09/2018 Quyết định về việc phê duyệt danh sách công chức, viên chức và người lao động được hưởng phụ cấp công tác lâu năm theo Nghị định 116/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ
32 2411/QĐ-UBND 27/09/2018 Quyết định về việc trợ cấp lần đầu đối với công chức đến nhận công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo Nghị định 116/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ đối với ông: Đinh Văn Dũng, Chỉ huy Trưởng Ban chỉ huy quân sự
33 2410/QĐ-UBND 27/09/2018 Quyết định về việc trợ cấp lần đầu đối với công chức đến nhận công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo Nghị định 116/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ đối với ông: Đinh Văn Dũng, Công chức Văn phòng - Thống kê xã
34 289/TTr-UBND 18/09/2018 Tờ trình bổ sung nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị quyết 23/2016/NQ-HĐND
35 183/KH-UBND 16/09/2018 Kế hoạch triển khai tháng hành động bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cở sở giới năm 2018
36 646/BC-UBND 13/09/2018 Báo cáo kết quả giải quyết cá ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
37 10/TB-PNN 09/09/2018 Thông báo về việc tuyển chọn đơn vị Chủ trì dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới năm 2018
38 358/TB-UBND 29/08/2018 Thông báo kết quả Phiên họp thứ 27 - UBND huyện khóa XX
39 30/TB-PVN 06/08/2018 Thông báo về việc mở lớp ôn, thi chứng chỉ tin học đạt chuẩn
40 1675/QĐ-UBND 01/08/2018 QĐ V/v khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong diễn tập ứng phó Lũ, Bão và tìm kiếm cứu nạn xã Tường Tiến năm 2018
41 72/BC-TTHĐND 26/07/2018 Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cư tri qua hoạt động tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6 - HĐND huyện Phù Yên khóa XX nhiệm kỳ 2016 - 2021
42 1597/QĐ-UBND 17/07/2018 Quyết định v/v khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác diễn tập chiến đấu phòng thủ tại xã Tường Phù, Tường Thượng, Tường Hạ năm 2018
43 1175/QĐ-UBND 19/06/2018 QĐ V/v khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác diễn tập chiến đấu phòng thủ tại xã Quang Huy, Huy Tân, Huy Tường
44 1146/QĐ-UBND 11/06/2018 Quyết định v/v khen thưởng các hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng gia đình văn hóa giai đoạn 2015 - 2017
45 1031/QĐ-UBND 24/05/2018 Quyết định v/v khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phòng trào nông dân nhiệm kỳ 2012-2017
46 954/QĐ-UBND 15/05/2018 Quyết định v/v khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng trường THCS đạt chuẩn quốc gia năm học 2017 - 2018
47 884/QĐ-UBND 07/05/2018 QĐ V/v khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng trường Tiểu học, MN đạt chuẩn quốc gia năm học 2017 - 2018
48 855/QĐ-UBND 19/04/2018 Phê duyệt Kết quả rà soát, chuyển đổi đất, rừng phòng hộ đầu nguồn ít xung yếu sang quy hoạch phát triển rừng sản xuất gắn với điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng huyện Phù Yên đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030
49 663/QĐ-UBND 28/03/2018 Phê duyệt dự án Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản tỉnh Sơn La đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025
50 390/QĐ-UBND 21/03/2018 QĐ V/v khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển quân năm 2018
Văn bản mới ban hành

704/BC-UBND

Báo cáo đánh giá tình hình Tài chính - ngân sách đại phương 02 năm 2016 - 2017; Tình hình Tài chính - ngân sách địa phương 03 năm 2018 - 2020

Lượt xem:200 | lượt tải:97

158/GM-UBND

Giấy mời dự họp giao Ban Khối Kinh tế - quý III/2018

Lượt xem:6 | lượt tải:3

39/GM-HĐND

Giấy mời dự Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Sơn La khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại xã Mường Do

Lượt xem:7 | lượt tải:4

40/GM-HĐND

Giấy mời dự Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Sơn La khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại xã Huy Tân

Lượt xem:3 | lượt tải:4

1120/UBND

Về việc hướng dẫn Đoàn thăm quan huyện Sông Mã đến học tập kinh nghiệm mô hình trồng cam tại xã Mường Thải

Lượt xem:5 | lượt tải:3

1115/UBND

Về việc cho ý kiến đối với Tờ trình 97/TTr-VP ngày 11/10/2018 của Văn phòng HĐND - UBND huyện

Lượt xem:5 | lượt tải:4

1114/UBND

Về việc triển khai lập kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Phù Yên (Lần 4)

Lượt xem:7 | lượt tải:2

1112/UBND

Về việc cho ý kiến đối với Tờ trình 15/TTr-VHTT ngày 10/10/2018 của phòng Văn hóa - Thông tin

Lượt xem:6 | lượt tải:4

1111/UBND

Về việc cho ý kiến đối với Công văn số 32/2018/CV-PTDA ngày 02/10/2018 của Công ty TNHH Thành Đạt

Lượt xem:7 | lượt tải:4

1110/UBND

Về việc cho ý kiến đối với các Tờ trình của phòng Nội vụ

Lượt xem:9 | lượt tải:5
Liên kết website
Thống kê
  • Đang truy cập7
  • Hôm nay2,031
  • Tháng hiện tại40,595
  • Tổng lượt truy cập1,583,379
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây