module block search
Đến
STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 468/TB-UBND 26/10/2018 Thông báo về việc công khai niêm yết danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Tài chính - Kế hoạch huyện Phù Yên
2 463/TB-UBND 25/10/2018 Thông báo về việc công khai niêm yết danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực lao đông, thương binh và xã hội huyện Phù Yên
3 464/Tb-UBND 25/10/2018 Thông báo về việc công khai niêm yết danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực nội vụ huyện Phù Yên
4 465/Tb-UBND 25/10/2018 Thông báo về việc công khai niêm yết danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo huyện Phù Yên
5 459/TB-UBND 22/10/2018 Thông báo về việc công khai niêm yết danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Kinh tế - Hạ tầng huyện Phù Yên
6 457/TB-UBND 22/10/2018 Thông báo về việc công khai niêm yết danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thanh tra huyện Phù Yên
7 458/TB-UBND 22/10/2018 Thông báo về việc công khai niêm yết danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực dân tộc huyện Phù Yên
8 460/TB-UBND 22/10/2018 Thông báo về việc công khai niêm yết danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực y tế huyện Phù Yên
9 160/GM-UBND 19/10/2018 Giấy mời dự làm việc với Đoàn công tác Ban chỉ đạo 598 tỉnh (Tổ 1)
10 3004/QĐ-UBND 19/10/2018 QĐ V/v thành lập Ban tổ chức Lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới; Ngày Hội văn hóa, thể thao các dân tộc và ngày hội cam Phù Yên năm 2018
11 161/GM-BTC 19/10/2018 Giấy mời dự họp ban tổ chức Lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới; ngày hội văn hóa, thể thao các dân tộc và ngày hội cam Phù Yên năm 2018 (họp 14h00 ngày 22/10/2018)
12 162/GM-UBND 19/10/2018 Giấy mời dự làm việc với Đoàn giám sát ban Dân tộc HĐND tỉnh (họp 14h00 ngày 22/10/2018)
13 1139/UBND 19/10/2018 Về việc báo cáo số liệu về ứng dụng công nghệ thông tin và Trang thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước năm 2018
14 1140/UBND 19/10/2018 Về việc tham gia ý kiến (lần 2) vào dự thảo Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động các cơ quan Nhà nước tỉnh Sơn La năm 2019
15 456/TB-UBND 18/10/2018 Thông báo về việc công khai niêm yết danh mục thủ tục hành chính Lĩnh vực Tư pháp
16 1133/UBND 18/10/2018 Về việc xin ý kiến thành lập Ban Tổ chức, các tiểu ban giúp việc Lễ công bố xã đạt chuẩn Nông thôn mới; Ngày hội văn hóa, thể thao các dân tộc và Ngày Hội cam huyện Phù Yên năm 2018
17 1134/UBND 18/10/2018 Về việc thẩm định cán bộ công chức, viên chức 5 đồng chí
18 733/BC-UBND 18/10/2018 Báo cáo tình hình về quản lý, sử dụng chi phí dự phòng các dự án đầu tư trên địa bàn huyện Phù Yên giai đoạn 2016 - 2018
19 734/BC-UBND 18/10/2018 Báo cáo tổng kết 09 năm thực hiện Chương trình phối hợp giauwx Bộ Tư pháp và Ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tăng cường thực hiện công tác hào giải trên địa bàn huyện Phù Yên
20 456/TB-UBND 18/10/2018 Thông báo về việc công khai niêm yết danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp huyện Phù Yên
21 158/GM-UBND 16/10/2018 Giấy mời dự họp giao Ban Khối Kinh tế - quý III/2018
22 39/GM-HĐND 16/10/2018 Giấy mời dự Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Sơn La khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại xã Mường Do
23 40/GM-HĐND 16/10/2018 Giấy mời dự Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Sơn La khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại xã Huy Tân
24 1120/UBND 16/10/2018 Về việc hướng dẫn Đoàn thăm quan huyện Sông Mã đến học tập kinh nghiệm mô hình trồng cam tại xã Mường Thải
25 1115/UBND 16/10/2018 Về việc cho ý kiến đối với Tờ trình 97/TTr-VP ngày 11/10/2018 của Văn phòng HĐND - UBND huyện
26 1114/UBND 16/10/2018 Về việc triển khai lập kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Phù Yên (Lần 4)
27 1112/UBND 16/10/2018 Về việc cho ý kiến đối với Tờ trình 15/TTr-VHTT ngày 10/10/2018 của phòng Văn hóa - Thông tin
28 1111/UBND 16/10/2018 Về việc cho ý kiến đối với Công văn số 32/2018/CV-PTDA ngày 02/10/2018 của Công ty TNHH Thành Đạt
29 1110/UBND 16/10/2018 Về việc cho ý kiến đối với các Tờ trình của phòng Nội vụ
30 157/GM-UBND 16/10/2018 Giấy mời họp Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Phù Yên
31 158/GM-UBND 16/10/2018 Giấy mời dự họp Giao ban Khối Kinh tế - quý III/2018
32 1130/UBND 16/10/2018 Về việc chủ động phòng, chống và điều trị bệnh sốt xuất huyết, chân tay miệng
33 729/BC-UBND 16/10/2018 Báo cáo kết quả tiếp công dân, thanh tra, kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại tố cáo liên quan đến công tác tổ chức cán bộ trên địa bàn huyện phù Yên, tỉnh Sơn La
34 730/BC-UBND 16/10/2018 Báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2018
35 454/TB-UBND 16/10/2018 Thông báo về việc công khai niêm yết danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa huyện Phù Yên
36 727/BC-UBND 15/10/2018 Báo cáo tình hình sử dụng dự phòng ngân sách tháng 9 và tình hình rút dự toán 9 tháng đầu năm 2018
37 123/TTHĐND 15/10/2018 Về việc giao bổ sung nhiệm vụ thẩm định Tờ trình số 296/TTr-UBND ngày 28/9/2018 của UBND huyện
38 124/TTHĐND 15/10/2018 Về việc giao nhiệm vụ thẩm tra Tờ trình 309/TTr-UBND ngày 12/10/2018 của UBND huyện
39 1105/UBND 15/10/2018 Về việc xin vắng mặt dự hội thao nghiệp vụ CC và CNCH tại huyện Sốp cộp
40 1106/UBND 15/10/2018 Về việc lập danh sách đại biểu dự gặp mặt đối thoại với đội ngũ trí thức tỉnh Sơn La
41 1107/UBND 15/10/2018 Về việc xây dựng mới trạm biến áp nâng áp 6/110 kV thủy điện Mường Bang và mở rộng ngăn lộ TBA 110 kV khu vực Phù Yên
42 1108/UBND 15/10/2018 Về việc góp ý kiến vào dự thảo Tờ trình UBND và Nghị quyết HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 25/2017/NQ-HĐND ngày 15/3/2017 của HĐND tỉnh
43 1109/UBND 15/10/2018 Về việc đôn đốc triển khai, thực hiện kế hoạch kiểm tra tình hình phát triển kinh tế-XH, kiểm tra công tác CCHC, kiểm tra công vụ năm 2018
44 721/BC-UBND 15/10/2018 Báo cáo tình hình thực hiện dự án nhà lớp học 2 phòng trường tiểu học xã Mường Bang, huyện Phù Yên
45 714/BC-UBND 12/10/2018 Báo cáo danh sách cán bộ, công chức, viên chức đến tuổi nghỉ hưu năm 2019
46 22/QĐ-TTHĐND 12/10/2018 Quyết định cử Đoàn cán bộ Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021 đi học tập, nghiên cứu và trao đổi kinh nghiệm công tác HĐND tại một số tỉnh Miền Nam
47 1102/UBND 12/10/2018 Về việc hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001
48 717/BC-UBND 12/10/2018 Báo cáo kết quả thực hiện nguồn kinh phí Trung ương hỗ trợ năm 2017, 2018 khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn huyện Phù Yên
49 309/TTr-UBND 12/10/2018 Tờ trình về việc phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu Phát triển lâm nghiệp bên vững năm 2017
50 99/TB-VP 12/10/2018 Thông báo Lịch công tác tuần 42, 43 năm 2018 của thường trực UBND huyện Phù Yên
Văn bản mới ban hành

468/TB-UBND

Thông báo về việc công khai niêm yết danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Tài chính - Kế hoạch huyện Phù Yên

Lượt xem:20 | lượt tải:9

463/TB-UBND

Thông báo về việc công khai niêm yết danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực lao đông, thương binh và xã hội huyện Phù Yên

Lượt xem:16 | lượt tải:7

464/Tb-UBND

Thông báo về việc công khai niêm yết danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực nội vụ huyện Phù Yên

Lượt xem:18 | lượt tải:6

465/Tb-UBND

Thông báo về việc công khai niêm yết danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo huyện Phù Yên

Lượt xem:19 | lượt tải:9

459/TB-UBND

Thông báo về việc công khai niêm yết danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Kinh tế - Hạ tầng huyện Phù Yên

Lượt xem:14 | lượt tải:5

457/TB-UBND

Thông báo về việc công khai niêm yết danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thanh tra huyện Phù Yên

Lượt xem:17 | lượt tải:7

458/TB-UBND

Thông báo về việc công khai niêm yết danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực dân tộc huyện Phù Yên

Lượt xem:16 | lượt tải:7

460/TB-UBND

Thông báo về việc công khai niêm yết danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực y tế huyện Phù Yên

Lượt xem:16 | lượt tải:7

160/GM-UBND

Giấy mời dự làm việc với Đoàn công tác Ban chỉ đạo 598 tỉnh (Tổ 1)

Lượt xem:27 | lượt tải:18

3004/QĐ-UBND

QĐ V/v thành lập Ban tổ chức Lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới; Ngày Hội văn hóa, thể thao các dân tộc và ngày hội cam Phù Yên năm 2018

Lượt xem:32 | lượt tải:22
Liên kết website
Thống kê
  • Đang truy cập9
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm8
  • Hôm nay1,895
  • Tháng hiện tại46,391
  • Tổng lượt truy cập1,756,595
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây