Trang cơ sở đài TTTH Phù Yên 30-8-2017

Trang cơ sở đài TTTH Phù Yên 30-8-2017

 •   31/08/2017 05:55:00 AM
 •   Đã xem: 128
 •   Phản hồi: 0
Trang cơ sở đài TTTH Phù Yên 30-8-2017
Trang cơ sở Đài TTTH Phù Yên ngày 14/8/2017

Trang cơ sở Đài TTTH Phù Yên ngày 14/8/2017

 •   13/08/2017 10:49:00 PM
 •   Đã xem: 81
 •   Phản hồi: 0
Trang cơ sở Đài TTTH Phù Yên ngày 14/8/2017
Trang cơ sở Đài TTTH Phù Yên ngày 26/7/2017

Trang cơ sở Đài TTTH Phù Yên ngày 26/7/2017

 •   25/07/2017 10:46:00 PM
 •   Đã xem: 70
 •   Phản hồi: 0
Trang cơ sở Đài TTTH Phù Yên ngày 26/7/2017
Trang cơ sở Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Phù Yên ngày 10-7-2017

Trang cơ sở Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Phù Yên ngày 10-7-2017

 •   10/07/2017 04:06:00 AM
 •   Đã xem: 172
 •   Phản hồi: 0
Trang cơ sở Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Phù Yên ngày 10-7-2017
Trang cơ sở đài TTTH Phù Yên ngày 6/6/2017

Trang cơ sở đài TTTH Phù Yên ngày 6/6/2017

 •   06/06/2017 04:04:00 AM
 •   Đã xem: 123
 •   Phản hồi: 0
Trang cơ sở đài TTTH Phù Yên ngày 6/6/2017
Trang Cơ sở Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Phù Yên ngày 26/5/2017

Trang Cơ sở Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Phù Yên ngày 26/5/2017

 •   28/05/2017 10:51:00 PM
 •   Đã xem: 113
 •   Phản hồi: 0
Trang Cơ sở Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Phù Yên ngày 26/5/2017
Trang cơ sở đài TTTH Phù Yên ngày 19/05/2017

Trang cơ sở đài TTTH Phù Yên ngày 19/05/2017

 •   19/05/2017 03:44:00 AM
 •   Đã xem: 88
 •   Phản hồi: 0
Trang cơ sở đài TTTH Phù Yên ngày 19/05/2017
Trang cơ sở Đài TTTH Phù Yên ngày 2/05/2017

Trang cơ sở Đài TTTH Phù Yên ngày 2/05/2017

 •   02/05/2017 04:10:00 AM
 •   Đã xem: 86
 •   Phản hồi: 0
Trang cơ sở Đài TTTH Phù Yên ngày 2/05/2017
Trang cơ sở Đài TTTH Phù Yên ngày 14/04/2017

Trang cơ sở Đài TTTH Phù Yên ngày 14/04/2017

 •   14/04/2017 04:12:00 AM
 •   Đã xem: 65
 •   Phản hồi: 0
Trang cơ sở Đài TTTH Phù Yên ngày 14/04/2017
Trang cơ sở Đài TTTH Phù Yên ngày 28/03/2017

Trang cơ sở Đài TTTH Phù Yên ngày 28/03/2017

 •   27/03/2017 11:37:00 PM
 •   Đã xem: 267
 •   Phản hồi: 0
Trang cơ sở Đài TTTH Phù Yên ngày 28/03/2017
Trang cơ sở Đài TTTH Phù Yên ngày 10/03/2017

Trang cơ sở Đài TTTH Phù Yên ngày 10/03/2017

 •   09/03/2017 09:44:00 PM
 •   Đã xem: 69
 •   Phản hồi: 0
Trang cơ sở Đài TTTH Phù Yên ngày 10/03/2017
Trang cơ sở Đài TTTH Phù Yên ngày 21/02/2017

Trang cơ sở Đài TTTH Phù Yên ngày 21/02/2017

 •   21/02/2017 02:13:00 AM
 •   Đã xem: 55
 •   Phản hồi: 0
Trang cơ sở Đài TTTH Phù Yên ngày 21/02/2017
Trang cơ sở đài TTTH Phù Yên 03-02-2017

Trang cơ sở đài TTTH Phù Yên 03-02-2017

 •   02/02/2017 09:05:00 PM
 •   Đã xem: 279
 •   Phản hồi: 0
Trang cơ sở đài TTTH Phù Yên 03-02-2017
Trang cơ sở đài TTTH Phù Yên 17-01-2017

Trang cơ sở đài TTTH Phù Yên 17-01-2017

 •   16/01/2017 09:03:00 PM
 •   Đã xem: 147
 •   Phản hồi: 0
Trang cơ sở đài TTTH Phù Yên 17-01-2017
Quyết định 5207/QĐ-UBND ngày 31/12/2016 của UBND huyện Phù Yên về việc ban hành Quy chế hoạt động của Cổng Thông tin điện tử huyện Phù Yên

Quyết định 5207/QĐ-UBND ngày 31/12/2016 của UBND huyện Phù Yên về việc ban hành Quy chế hoạt động của Cổng Thông tin điện tử huyện Phù Yên

 •   02/01/2017 02:22:00 AM
 •   Đã xem: 15
 •   Phản hồi: 0
Ngày 31/12/2016 UBND huyện Phù Yên đã ban hành Quyết định 5207/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế hoạt động của Cổng Thông tin điện tử huyện Phù Yên.
Quyết định 5207/QĐ-UBND ngày 31/12/2016 của UBND huyện Phù Yên về việc ban hành Quy chế hoạt động của Cổng Thông tin điện tử huyện Phù Yên

Quyết định 5207/QĐ-UBND ngày 31/12/2016 của UBND huyện Phù Yên về việc ban hành Quy chế hoạt động của Cổng Thông tin điện tử huyện Phù Yên

 •   02/01/2017 02:22:00 AM
 •   Đã xem: 16
 •   Phản hồi: 0
Ngày 31/12/2016 UBND huyện Phù Yên đã ban hành Quyết định 5207/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế hoạt động của Cổng Thông tin điện tử huyện Phù Yên.
Trang cơ sở Đài TTTH Phù Yên ngày 30/12/2016

Trang cơ sở Đài TTTH Phù Yên ngày 30/12/2016

 •   31/12/2016 09:37:00 PM
 •   Đã xem: 183
 •   Phản hồi: 0
Trang cơ sở Đài TTTH Phù Yên ngày 30/12/2016
Trang cở sở Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Phù Yên ngày 13/12/2016

Trang cở sở Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Phù Yên ngày 13/12/2016

 •   13/12/2016 03:43:00 AM
 •   Đã xem: 165
 •   Phản hồi: 0
Trang cở sở Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Phù Yên ngày 13/12/2016
Trang cở sở Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Phù Yên ngày 25/11/2016

Trang cở sở Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Phù Yên ngày 25/11/2016

 •   25/11/2016 03:41:00 AM
 •   Đã xem: 162
 •   Phản hồi: 0
Trang cở sở Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Phù Yên ngày 25/11/2016
Trang cở sở Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Phù Yên ngày 08/11/2016

Trang cở sở Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Phù Yên ngày 08/11/2016

 •   08/11/2016 03:39:00 AM
 •   Đã xem: 145
 •   Phản hồi: 0
Trang cở sở Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Phù Yên ngày 08/11/2016
Trang cở sở Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Phù Yên ngày 21/10/2016

Trang cở sở Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Phù Yên ngày 21/10/2016

 •   21/10/2016 04:38:00 AM
 •   Đã xem: 163
 •   Phản hồi: 0
Trang cở sở Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Phù Yên ngày 21/10/2016
Trang cở sở Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Phù Yên ngày 4/10/2016

Trang cở sở Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Phù Yên ngày 4/10/2016

 •   04/10/2016 04:35:00 AM
 •   Đã xem: 105
 •   Phản hồi: 0
Trang cở sở Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Phù Yên ngày 4/10/2016
Trang cơ sở đài TTTH Phù Yên 16-9-2016

Trang cơ sở đài TTTH Phù Yên 16-9-2016

 •   16/09/2016 04:31:00 AM
 •   Đã xem: 52
 •   Phản hồi: 0
Trang cơ sở đài TTTH Phù Yên 16 9 2016
Văn bản mới ban hành

159/TB-UBND

Thông báo kết quả xét tuyển công chức cấp xã huyện Phù Yên năm 2017

Lượt xem:10 | lượt tải:2

1020/UBND

Về việc điều chỉnh báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Trường mầm non Tân Lang, huyện Phù Yên.

Lượt xem:15 | lượt tải:4

1030/UBND

Về việc tham gia ý kiến điều chỉnh Quy hoạch dự án thủy điện Háng Đồng B.

Lượt xem:13 | lượt tải:5

1027/UBND

Về việc trả lời Công văn 502/SNV -HTQT ngày 06/10/2017 của Sở Ngoại vụ tỉnh Sơn La.

Lượt xem:10 | lượt tải:8

1029/UBND

Về việc quản lý, khai thác sử dụng Hồ Noong Bua, xã Quang Huy

Lượt xem:20 | lượt tải:10

1028/UBND

Về việc xin sớm cấp Giấy đăng ký nhãn hiệu chứng nhận "Cam Phù Yên"

Lượt xem:7 | lượt tải:5

1021/UBND

Về việc thủ tục hồ sơ cấp lại thẻ, đổi thẻ bảo hiểm y tế.

Lượt xem:10 | lượt tải:5

120/TTHĐND

Về việc giao nhiệm vụ cho Văn phòng HĐND - UBND huyện.

Lượt xem:11 | lượt tải:10

119/TTHĐND

Về việc đề nghị báo cáo phục vụ đoàn giám sát theo Nghị quyết 02/NQ-HĐND ngày 30/6/2017 của HĐND huyện

Lượt xem:12 | lượt tải:4

589/BC-UBND

Báo cáo công tác Thi hành án hành chính năm 2017

Lượt xem:12 | lượt tải:8
Liên kết website
Thống kê
 • Đang truy cập147
 • Máy chủ tìm kiếm1
 • Khách viếng thăm146
 • Hôm nay9,274
 • Tháng hiện tại60,847
 • Tổng lượt truy cập746,218
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây