module block search
Đến
STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 704/BC-UBND 24/11/2018 Báo cáo đánh giá tình hình Tài chính - ngân sách đại phương 02 năm 2016 - 2017; Tình hình Tài chính - ngân sách địa phương 03 năm 2018 - 2020
2 06/TB-UBND 18/01/2018 Thông báo về việc tuyển dụng Hợp đồng làm việc tại UBND các xã
3 06/GM-UBND 05/01/2018 Giấy Mời Dự hội nghị tổng kết năm 2017 và triển khai nhiệm vụ quý I năm 2018 của : Khối nội chính; BCĐ 2968; BCĐ thu hồi vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; Ban an toàn giao thông; BCĐ Xây dựng khu vực phòng thủ huyện; BCĐ diễn tập chiến đấu phòng thủ các
4 05/GM-UBND 05/01/2018 Giấy Mời Dự buổi làm việc với đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh Sơn La về tình hình xây dụng kế hoạch sử dụng đất; việc phân bổ và triển khai dự thoán thu - chi ngân sách từ nguồn thu tiền sử dụng đất của ngân sách cấp huyện năm 2018.
5 03/PGV-UBND 05/01/2018 PGV Về việc chuẩn bị báo cáo Phục vụ cho cuộc họp Ban thường vụ huyện ủy
6 05/UBND 05/01/2018 Về việc trả lời câu hỏi của công dân trên cổng thông tin điện tử tỉnh
7 02/TB-HĐXTVC 05/01/2018 Thông báo danh mục tài liệu ôn tập và thời gian, địa điểm tổ chức xét tuyển viên chức sự nghiêp giáo dục - đào tạo huyện Phù Yên.
8 03/GM-UBND 04/01/2018 Giấy Mời Dự hội nghị tổng kết công tác quốc phòng - quân sự địa phương năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018
9 01/TB-UBND 03/01/2018 Thông báo Kết quả Phiên họp thứ 19 - UBND huyện khóa XX.
10 02/PGV-UBND 02/01/2018 Phiếu Giao Việc Về việc Trả lời câu hỏi của công dân trên Cổng thông tin điện tử tỉnh.
11 01/GM-UBND 02/01/2018 Giấy Mời Dự buổi tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018
12 149/VP 02/01/2018 Về việc Tổng hợp việc thực hiện nhiệm vụ của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện tính từ 29/12/2017
13 790/BC-UBND 29/12/2017 Báo cáo về số lượng sinh viên đủ điều kiện tham gia Đề án Bố trí, tạo nguồn đội ngũ cán bộ, công chức là người dân tộc Mông và một số dân tộc thiểu số ít người trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2021
14 06/BC-TTHCC 29/12/2017 Báo Cáo Kết quả hoạt động của Trung tâm Hành chính công huyện Phù Yên từ ngày 29/11/2017 đến 29/12/2017
15 778/BC-UBND 27/12/2017 Báo cáo thống kê văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2017
16 772/BC-UBND 25/12/2017 Báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức huyện Phù Yên năm 2017
17 774/BC-UBND 25/12/2017 Báo cáo kết quả cấp nhật, bổ sung hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn năm 2017
18 26/TB-HĐND 16/12/2017 Thông Báo Kết quả kỳ họp thứ 5 - HĐND huyện Khóa XX Nhiệm kỳ 2016 - 2021
19 27/TB-HĐND 16/12/2017 Thông báo kết luận của đồng chí Cầm Thanh Lâm - Phó bi thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện - Chủ tọa kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa XX, về nội dung chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp
20 756/BC-UBND 15/12/2017 Báo cáo tiếp thu ý kiến nhân dân đối với Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Phù Yên
21 756/BC-UBND 15/12/2017 báo cáo tiếp thu ý kiến đối với Kế hoạch sử dụng đất năm 2018
22 749/BC-UBND 14/12/2017 Báo cáo đánh giá thực trạng và đinh hướng phát triển cây ăn quả có múi trên địa bàn huyện
23 116/BC-ĐGS 13/12/2017 Báo cáo kết quả giám sát việc thu, phân bổ và sd nguồn thu cấp quyền sd đất năm 2016
24 118/BC-TTHĐND 13/12/2017 Báo Cáo Kết quả thẩm tra dự toán thu, chi ngân sách đối với nguồn thu từ đất.
25 1270/UBND 11/12/2017 Về việc hướng dẫn xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của UBND các xã, thị trấn.Về việc hướng dẫn xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của UBND các xã, thị trấn.
26 3645/QĐ-UBND 11/12/2017 Quyết định v/v phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017 để thực hiện chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội năm 2018
27 3519/QĐ-UBND 05/12/2017 Quyết Định Về việc Công nhận Cơ quan, Đơn vị, Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm 2017.
28 3516/QĐ-UBND 05/12/2017 Quyết Định Về việc phê duyệt danh sách, nhu cầu kinh phí hỗ trợ học sinh bán trú theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ, năm 2017 - 2018.
29 3515/QĐ-UBND 05/12/2017 Quyết Định Về việc phê duyệt danh sách hỗ trợ gạo cho học sinh bán trú theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ năm học 2017 - 2018.
30 3512/QĐ-UBND 05/12/2017 Quyết Định Về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu thực hiện vốn hỗ trợ sản xuất năm 2017 Ban quản lý Dự án đầu tư - Xây dựng
31 3507/QĐ-UBND 04/12/2017 Quyết Định Về việc phê duyệt danh sách các hộ phai di dời khăn cấp do ảnh hưởng của mưa lũ trên địa bàn huyện Phù Yên từ ngày 9/11/10/2017 (đợt 1)
32 3505/QĐ-UBND 30/11/2017 Quyết Định Về việc phê duyệt danh sách cán bộ, công chức, viên chức hưởng hỗ trợ vùng thiếu nước sinh hoạt hợp vệ sinh theo Nghị định quyết số: 58/2017/NĐ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh sơn La năm 2017 - 2018.
33 1235/UBND 29/11/2017 Công văn xin ý kiến nhân dân và các cơ quan, đơn vị vào dự thảo kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Phù Yên
34 698/BC-UBND 24/11/2017 Báo cáo công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2017; Phương hướng nhiệm vụ năm 2018 huyện Phù Yên
35 701/BC-UBND 24/11/2017 Báo cáo tình hình triển khai thực hiện đề án 1460 năm 2017
36 705/BC-UBND 24/11/2017 Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2017; nhiệm vụ, giả pháp năm 2018 (Thời gian từ 16/11/2016 - 15/11/2017)
37 3414/QĐ-UBND 23/11/2017 Quyết Định Bố trí cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm Hành chính công huyện
38 170/TB-UBND 17/11/2017 Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đào tạo huyện Phù yên đợt 2 năm 2017
39 329/TTr-UBND 06/11/2017 Tờ Trình Đề nghị truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng"
40 249/PGV-UBND 06/11/2017 Phiếu giao việc Về công tác khắc phục thiệt hại do mưa lũ tại huyện Phù Yên
41 248/PGV-UBND 06/11/2017 Phiếu Giao Việc Về việc phối hợp xây dựng phóng sự tuyên truyền của Đài PT-TH Sơn La tại huyện Phù Yên tháng 11/2017
42 247/PGV-UBND 06/11/2017 Phiếu giao việc thực hiện công văn số 813-CV/HU ngày 02/11/2017 của Huyện Ủy Phù Yên.
43 246/PGV-UBND 06/11/2017 Phiếu giao việc Về việc thực hiện công văn số 814-CV/HU ngày 02/11/2017 của huyện Phù Yên.
44 183/GM-UBND 06/11/2017 Giấy Mời Dự hội nghị triển khai, quán triệt các van bản pháp luật nhân "ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt Nam năm 2017"
45 16/BCĐ 06/11/2017 Về việc đề nghị điều chỉnh thời gian thẩm định các cơ quan đơn vị liên quan đến ma túy năm, 2017 huyện Phù Yên.
46 131/TTHĐND 06/11/2017 Về việc hưởng mức hoạt động phí cho đại biểu HĐND hai cấp
47 21/TB-TTHĐND 06/11/2017 Thông Báo Kết Luận của Đồng chí Phó chủ tịch HĐND huyện tại buổi làm việc với cấp ủy, chính quyền xã Suối Bau về việc giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri
48 1141/UBND 06/11/2017 Về việc phân công nhiệm vụ tổ chức giải Vô địch Bóng đá nam thanh niên tỉnh Sơn La tại huyện Phù Yên.
49 182/GM-UBND 03/11/2017 Giấy mời dự Hội nghị: Thử nếm cam Phù Yên và Tập huấn Sở hữu trí tuệ
50 25/GM-HĐND 03/11/2017 Giấy Mời Dự hội nghị tiếp xúc cư tri trước kỳ họp thứ Nam HĐND Tỉnh Sơn La Khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại xã Tường Phù.
Văn bản mới ban hành

704/BC-UBND

Báo cáo đánh giá tình hình Tài chính - ngân sách đại phương 02 năm 2016 - 2017; Tình hình Tài chính - ngân sách địa phương 03 năm 2018 - 2020

Lượt xem:15 | lượt tải:9

06/TB-UBND

Thông báo về việc tuyển dụng Hợp đồng làm việc tại UBND các xã

Lượt xem:65 | lượt tải:47

06/GM-UBND

Giấy Mời Dự hội nghị tổng kết năm 2017 và triển khai nhiệm vụ quý I năm 2018 của : Khối nội chính; BCĐ 2968; BCĐ thu hồi vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; Ban an toàn giao thông; BCĐ Xây dựng khu vực phòng thủ huyện; BCĐ diễn tập chiến đấu phòng th

Lượt xem:12 | lượt tải:6

05/GM-UBND

Giấy Mời Dự buổi làm việc với đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh Sơn La về tình hình xây dụng kế hoạch sử dụng đất; việc phân bổ và triển khai dự thoán thu - chi ngân sách từ nguồn thu tiền sử dụng đất của ngân sách cấp huyện năm 2018.

Lượt xem:11 | lượt tải:5

03/PGV-UBND

PGV Về việc chuẩn bị báo cáo Phục vụ cho cuộc họp Ban thường vụ huyện ủy

Lượt xem:9 | lượt tải:7

05/UBND

Về việc trả lời câu hỏi của công dân trên cổng thông tin điện tử tỉnh

Lượt xem:13 | lượt tải:8

02/TB-HĐXTVC

Thông báo danh mục tài liệu ôn tập và thời gian, địa điểm tổ chức xét tuyển viên chức sự nghiêp giáo dục - đào tạo huyện Phù Yên.

Lượt xem:18 | lượt tải:91

03/GM-UBND

Giấy Mời Dự hội nghị tổng kết công tác quốc phòng - quân sự địa phương năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018

Lượt xem:11 | lượt tải:6

01/TB-UBND

Thông báo Kết quả Phiên họp thứ 19 - UBND huyện khóa XX.

Lượt xem:12 | lượt tải:6

02/PGV-UBND

Phiếu Giao Việc Về việc Trả lời câu hỏi của công dân trên Cổng thông tin điện tử tỉnh.

Lượt xem:11 | lượt tải:8
Liên kết website
Thống kê
  • Đang truy cập42
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm41
  • Hôm nay771
  • Tháng hiện tại64,681
  • Tổng lượt truy cập979,551
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây